Discursul Papei adresat participanților la Congresul „Demnitatea copilului în lumea digitală”

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Congresul
„Demnitatea copilului în lumea digitală”
joi, 14 noiembrie 2019

Maiestate, Alteță,
Autorități și lideri religioși,
Eminențe, Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

Mulțumesc Alteței Sale șeicul Saif Bin Zayed al Nahyan și părintelui Federico Lombardo pentru cuvintele lor respectuoase de salut și de introducere.

Importanța temelor pe care le veți trata în aceste zile este foarte mare. Mulți dintre voi se ocupă de ele cu angajare și clarviziune de mai mulți ani. În urmă cu doi ani, primindu-i pe participanții la Congresul Child Dignity in the Digital World, am avut deja ocazia de a vă încuraja să vă uniți forțele pentru a înfrunta problema protecției eficace a demnității minorilor în lumea digitală, pentru că o problemă așa de complexă cere colaborarea tuturor: oameni de știință și tehnologi, antreprenori și operatori economici, legislatori, politicieni și responsabili ai siguranței, educatori și psihologi, și nu în ultimul rând lideri religioși și morali (cf. Discurs, 6 octombrie 2007). Mă bucur că drumul întreprins atunci a continuat cu alte inițiative, între care îndeosebi Conferința interreligioasă de la Abu Dhabi în urmă cu un an, și că este acum relansat de această Întâlnire.

Biserica catolică în ultimele decenii, ca urmare a experiențelor dramatice trăite în trupul său, a ajuns la o conștiință vie a gravității abuzurilor sexuale asupra minorilor și a consecințelor sale, a suferinței care o provoacă, a urgenței de a vindeca rănile, de a contrasta cu decizie maximă aceste delicte și a dezvolta o prevenire eficace. De aceea se simte obligată și să privească înainte cu clarviziune.

De fapt, suntem în fața problemelor cruciale puse pentru viitorul omenirii de dezvoltarea amețitoare a tehnologiilor informației și comunicării. Nu se poate pune la îndoială că această dezvoltare, în domeniul digital, oferă noi oportunități pentru minori, pentru educația și formarea lor personală. Permite un schimb mai amplu de experiențe, favorizează și dezvoltare economică și oferă noi posibilități în multiple domenii între care cel al sănătății. Tehnologiile deschid noi orizonturi îndeosebi pentru acei minori care trăiesc în situații grele sau departe de centrele urbane din țările mai industrializate.

Provocarea care ne-a fost pusă în față este așadar aceea de a favoriza accesul sigur al minorilor la aceste tehnologii, garantând, în același timp, creșterea lor sănătoasă și senină, fără ca să fie obiect de violențe criminale inacceptabile sau de influențe în mod grav nocive pentru integritatea trupului lor și a spiritului lor.

Din păcate, folosirea tehnologiei digitale pentru a organiza, a comisiona și a participa la abuzuri asupra minorilor la distanță, chiar dincolo de granițele naționale, este în creștere rapidă și contrastul eficace al acestor delicte oribile apare foarte greu, cu mult superior capacităților și resurselor instituțiilor și forțelor delegate să le combată. Difuzarea imaginilor de abuz sau de exploatare a minorilor este în creștere rapidă și ele se referă la forme tot mai grave și violente de abuz și la minori cu vârstă tot mai tânără.

Propagarea pornografiei în lumea digitală crește vertiginos. Acest lucru este deja în sine un fapt foarte grav, rod al unei pierderi generale a simțului demnității umane și legat adesea și cu traficul de persoane. Fenomenul este și mai dramatic datorită faptului că acest material este pe larg accesibil și minorilor via internet și mai ales prin dispozitivele mobile. Cea mai mare parte a studiilor științifice sunt de acord în a evidenția consecințele enorme care derivă asupra psihicului și asupra comportamentelor minorilor. Sunt consecințe care vor dura toată viața lor, cu fenomene de gravă dependență, înclinație spre comportamente violente, relații emotive și sexuale profund tulburate.

Este urgent să ne dăm seama tot mai bine de dimensiunile și de gravitatea acestor fenomene. De fapt, una din caracteristicile dezvoltării tehnologice de astăzi este că ne ia pe neașteptate, pentru că adesea vedem mai întâi aspectele sale mai fascinante și pozitive (care din fericire nu lipsesc), dar apoi ne dăm seama de consecințele negative atunci când sunt deja foarte răspândite și este foarte greu să fie remediate. De aceea mă adresez vouă, oameni de știință și cercetători: aveți o misiune fundamentală! Trebuie văzut cu claritate natura și dimensiunile pericolelor pe care trebuie să le combatem. Domeniul de explorat este vast și complex. Nu ne putem face iluzii că răspundem la asemenea provocări pe baza unor cunoștințe sumare și superficiale, ci începând să punem bazele pentru a proteja demnitatea minorilor trebuie să fie un scop nobil al muncii voastre de cercetare științifică.

Și misiunea lucrătorilor din comunicație nu este mai puțin importantă. Trebuie răspândită conștiința riscurilor care sunt într-o dezvoltare tehnologică necontrolată în toate componentele societății. Încă nu s-a înțeles – și adesea nu se vrea să se înțeleagă – gravitatea problemei în ansamblul său și în consecințele viitoare! Asta nu poate avea loc fără o alianță strânsă cu media, adică voi comunicatori și capacitatea voastră de a mobiliza opinia publică și societatea.

Pe bună dreptate ați ales ca temă a acestei întâlniri: „De la concept la acțiune”. De fapt, nu este suficient a înțelege, trebuie acționat. Condamnarea morală a daunelor provocate minorilor datorită folosirii rele a noilor tehnologii digitale trebuie să se traducă în inițiative concrete și urgente. Cu cât trece mai mult timp, cu atât răul este mai înrădăcinat și cu greu contrastabil. Dau mărturie despre asta cu preocupare cei care – ca mulți dintre voi – dedică viața lor cu generozitate în această bătălie în contact mai direct cu delictul și cu victimele: educatori, forțe de ordine, agenți de protecție și atâția alții.

Un miez crucial al problemei se referă la tensiunea – ca la sfârșit devine o contradicție – între ideea despre lumea digitală ca spațiu de libertate nelimitată de exprimare și comunicare și cea despre folosirea responsabilă a tehnologiilor, deci a limitelor sale.

Cu tutelarea libertății depline de exprimare se leagă ideea tutelării lui privacy, cu forme tot mai sofisticate de criptare a mesajelor, care fac foarte dificil sau imposibil orice control al său. Deci trebuie găsit un echilibru adecvat între exercitarea legitimă a libertății de exprimare și interesul social de a asigura ca mijloacele digitale să nu fie folosite pentru a comite activități delictuoase în dauna minorilor. Pentru a favoriza dezvoltarea internetului, cu multele sale binefaceri, societățile care furnizează servicii de acest fel au fost îndelung considerate simple furnizoare de platforme tehnologice, nefiind responsabile nici legal nici moral de folosirea lor. Potențialul instrumentelor digitale este enorm însă eventualele consecințe negative ale abuzului lor în domeniul traficului de ființe umane, în organizarea terorismului, în răspândirea urii și a extremismului, în manipularea informației și – trebuie să insistăm – și în domeniul abuzului asupra minorilor pot să fie la fel de însemnate. Acum în sfârșit opinia publică și legislatorii își dau seama de asta. Cum să-i ajutăm așadar să întreprindă măsuri adecvate pentru a împiedica abuzurile? Permiteți-mi să insist asupra a două puncte în mod deosebit.

Primul. Libertatea și tutelarea lui privacy a persoanelor sunt bunuri prețioase, chemate să se armonizeze cu bunul comun al societății. Autoritățile trebuie să poată acționa eficient, folosindu-se de instrumente legislative și operative corespunzătoare, respectând pe deplin statul de drept și procesul corect, pentru a contrasta activitățile delictuoase care lezează viața și demnitatea minorilor.

Al doilea. Dezvoltarea amețitoare a lumii digitale are protagoniste marile companii din sector, care depășesc cu ușurință granițele dintre state, se mișcă rapid pe frontul mai avansat al dezvoltării tehnologice și au acumulat resurse economice uriașe. Este evident de acum că ele nu se pot considera complet străine de folosirea instrumentelor pe care le pun în mâinile clienților lor. Deci lor le adresez astăzi cel mai insistent apel la responsabilitate față de minori, față de integritatea lor și față de viitorul lor. Fără implicarea deplină a societăților din sector, fără a conștiință deplină despre repercusiunile morale și sociale ale gestionării lor și funcționării lor, nu va fi posibil să se garanteze siguranța minorilor în contextul digital. Ele sunt ținute să respecte legile, dar să se preocupe și de direcțiile în care se mișcă dezvoltarea tehnologică și socială promovată și provocată de ele, pentru că această dezvoltare precedă de fapt aceleași legi care încearcă s-o reglementeze.

Deși aceste provocări sunt greu de depășit, există multiple domenii de acțiune. Mă limitez la câteva exemple.

Sunt foarte apreciabile inițiativele – cum este, de exemplu, Safety by Design, promovată de Comisia competentă a guvernului australian -, pentru ca industria digitală să cultive o abordare pro-activă și coerentă a siguranței clientului încă din faza dezvoltării produselor și serviciilor online, recunoscând explicit că responsabilitatea acestei siguranțe, în toate aspectele sale, nu trebuie să cadă numai asupra clientului însuși, ci și asupra celui care proiectează, dezvoltă și furnizează aceste produse și servicii.

În afară de asta, așa cum se întâmplă în unele țări, este de încurajat angajarea legislatorilor pentru ca firmele care permit navigarea prin dispozitive mobile să fie obligate să verifice vârsta clienților lor, în așa fel încât să poată inhiba minorilor accesul la siturile pornografice. De fapt, astăzi minorii folosesc în mare măsură celularele, iar filtrele folosite pentru computere au rămas ineficiente. Studii credibile spun că vârsta medie a primului acces la pornografie este actualmente este 11 ani și tinde să mai scadă. Acest lucru nu este acceptabil în niciun mod.

Deși părinții sunt primii responsabili ai formării copiilor lor, trebuie luat act că, în pofida bunăvoinței, astăzi este tot mai dificil pentru ei să controleze folosirea instrumentelor electronice din partea copiilor lor. De aceea, industria trebuie să colaboreze cu părinții în responsabilitatea lor educativă. Deci identificarea vârstei utilizatorilor nu trebuie considerată o încălcare a dreptului la privacy, ci o premisă importantă pentru tutelarea eficace a minorilor.

Posibilitățile tehnologiei sunt tot mai ridicate. Astăzi se vorbește multe despre aplicațiile așa-numitei inteligențe artificiale. Identificarea și eliminarea din circulația în rețea a imaginilor ilegale și nocive recurgând la algoritme tot mai elaborate este un domeniu de cercetare foarte important, în care oamenii de știință și lucrătorii din lumea digitală trebuie să continue să se angajeze într-o competiție nobilă pentru a contrasta folosirea perversă a noilor instrumente care sunt la dispoziție. Deci fac apel la inginerii informatici, pentru ca să se simtă și ei responsabili personal de construirea viitorului. Le revine lor, cu sprijinul nostru, să se angajeze într-o dezvoltare etică a algoritmelor, să devină promotori ai unui nou domeniu al eticii pentru timpul nostru: „algor-etica”.

Dezvoltarea tehnologică și a lumii digitale implică interese economice enorme. Deci nu se poate neglija forța cu care aceste interese tind să condiționeze conduita firmelor. A acționa pentru responsabilitatea investitorilor și a gestionarilor, pentru ca binele minorilor și al societății să nu fie sacrificat profitului, este deci o angajare de încurajat. Așa cum se întâmplă deja pentru creșterea sensibilității sociale în domeniul ambiental sau al respectării demnității muncii, tot așa și atenția față de protecția eficace a minorilor și lupta împotriva pornografiei trebuie să devină tot mai prezente în finanțele și în economia lumii digitale. Creșterea sigură și sănătoasă a tineretului este scopul pentru care merită de muncit și valorează mult mai mult decât simplul profit economic obținut și cu riscul de a face rău tinerilor.

Într-o lume ca a noastră, în care granițele dintre state sunt încontinuu depășite de dinamicele create de dezvoltările digitalului, eforturile noastre trebuie să asume dimensiunea unei mișcări globale care se unește cu angajările mai nobile ale familiei umane și ale instituțiilor internaționale pentru tutelarea demnității minorilor și a oricărei persoane. Este o provocare grea care ne interpelează cu noi întrebări: de fapt, cum se apără demnitatea persoanei și a minorului în era digitală, când viața și identitatea persoanei este legată în mod încurcat cu datele care o determină și pe care noi forme de putere încearcă încontinuu să le ia în posesie? Cum putem formula principii și exigențe de respectat din partea tuturor în lumea globalizată digitală? Sunt întrebări exigente care ne cer să fim profund solidari cu toți cei care se angajează cu răbdare și inteligență pentru această cauză în lumea relațiilor și a normativelor internaționale.

Creativitatea și inteligența omului sunt minunate, dar trebuie să fie orientate în direcția pozitivă a binelui integral al persoanei în toată viața sa, încă din copilărie. Fiecare educator, fiecare părinte știa foarte bine asta și trebuie ajutat și susținut în slujirea sa de angajarea comună a unei noi alianțe a tuturor instituțiilor și forțelor educative.

La asta contribuie nu numai rațiunea etică sănătoasă, dar și viziunea și inspirația religioasă, care are respirație universală pentru că întemeiază respectarea demnității umane asupra măreției și sfințeniei lui Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul său. De aceea este binevenită prezența printre voi a numeroși lideri religioși autoritari care vor să ia asupra lor în mod solidar și coresponsabil aceste probleme. Îi salut cu mare respect și le mulțumesc cu sinceritate. Cauza protecției minorilor în lumea digitală, adică în lumea noastră de astăzi și de mâine, trebuie să ne vadă uniți, ca martori ai iubirii lui Dumnezeu față de fiecare persoană, începând de la cei mai mici și lipsiți de apărare, pentru a face să crească în toți, în fiecare parte a lumii și în fiecare confesiune religioasă, atenția, grija și conștiința. Vrem să eliminăm de pe fața pământului violența și orice tip de abuz față de minori. Să-i privim în ochi: sunt fiicele voastre și fiii voștri, trebuie să-i iubim drept capodopere și copii ai lui Dumnezeu. Au drept la o viață bună. Avem datoria de a face tot posibilul pentru ca s-o aibă.

Vă mulțumesc și invoc asupra voastră a tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 14.11.2019
Publicarea pe acest sit: 14.11.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.