Discursul Papei adresat participanților la conferința internațională despre traficul de persoane

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la conferința
internațională despre traficul de persoane
joi, 11 aprilie 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Mulțumesc pentru că m-ați invitat să vă întâlnesc la sfârșitul întâlnirii voastre dedicate punerii în practică a Orientărilor Pastorale despre Traficul de Persoane, publicat de Secțiunea Migranți și Refugiați din Dicasterul pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, și aprobate de mine. Îi mulțumesc părintelui Michael Czerny pentru cuvintele adresate mie în numele tuturor participanților.

„Eu am venit ca să aibă viață și s-o aibă din belșug” (In 10,10). În această frază din Evanghelia lui Ioan este rezumată misiunea lui Isus: să ofere tuturor bărbaților și femeilor din orice epocă viața în plinătate, conform planului Tatălui. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a indica tuturor ființelor umane drumul de realizare a umanității lor, în conformitate cu unicitatea și irepetabilitatea fiecăruia.

Din păcate lumea prezentă este marcată în mod trist de situații care împiedică împlinirea acestei misiuni. Așa cum evidențiază Orientările Pastorale despre Traficul de Persoane, „timpurile noastre au marcat o creștere a individualismului și egocentrismului, atitudini care tind să-i considere pe alții într-o perspectivă pur utilitaristă, atribuindu-le o valoare după criterii de conveniență și avantaj personal” (nr. 17).

Este vorba esențialmente de acea tendință de comercializare a celuilalt, pe care am denunțat-o de mai multe ori[1]. Printre manifestările cele mai dramatice ale acestei comercializări trebuie numărat traficul de persoane. El, în multiplele sale forme, constituie o rană „în trupul umanității contemporane”[2], o plagă adâncă în umanitatea celui care o îndură și a celui care o realizează. De fapt, traficul de persoane desfigurează umanitatea victimei, ofensând libertatea și demnitatea sa. Dar, în același timp, ea dezumanizează pe cel care o săvârșește, negându-i accesul la „viața din belșug”. În sfârșit, traficul de persoane dăunează grav umanității în ansamblul său, sfâșiind familia umană precum și Trupul lui Cristos.

Traficul de persoane – spuneam – constituie o încălcare nejustificabilă a libertății și a demnității victimelor, dimensiuni constitutive ale ființei umane voite și create de Dumnezeu. Pentru aceasta el trebuie considerat o crimă împotriva umanității[3]. Și asta fără a ne îndoi. Aceeași gravitate, prin analogie, trebuie să fie imputată tuturor disprețuirilor libertății și demnității oricărei ființe umane, fie aceasta un conațional sau un străin.

Cine se pătează de această crimă dăunează nu numai altora, ci și sieși. De fapt, fiecare dintre noi este creat pentru a-l iubi și a-l îngriji pe celălalt și asta ajunge la apogeul său în dăruirea de sine: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,13). În relația pe care o instaurăm cu ceilalți punem în joc umanitatea noastră, apropiindu-ne sau îndepărtându-ne de modelul de ființă umană voit de Dumnezeu Tatăl și revelat în Fiul întrupat. De aceea, orice alegere contrară realizării proiectului lui Dumnezeu cu privire la noi este trădare a umanității noastre și renunțare la „viața din belșug” oferită de Isus Cristos. Înseamnă a lua scara în coborâre, a merge în jos, a deveni animale.

Toate acțiunile care urmăresc să restaureze și să promoveze umanitatea noastră și pe cea a altora sunt în linie cu misiunea Bisericii, drept continuare a misiunii mântuitoare a lui Cristos. Și această valență misionară este evidentă în lupta împotriva oricărei forme de trafic de persoane și în angajarea îndreptată spre răscumpărarea supraviețuitorilor; o luptă și o angajare care au efecte benefice și asupra umanității noastre înseși, deschizându-ne calea spre plinătatea vieții, scop ultim al existenței noastre.

Prezența voastră, iubiți frați și surori, este semn tangibil al angajării pe care multe Biserici locale au asumat-o cu generozitate în acest domeniu pastoral. Sunt demne de admirație numeroasele inițiative care vă au în linia întâi cu scopul de a preveni traficul de persoane, de a-i proteja pe supraviețuitori și de a-i urmări pe vinovați. Simt datoria să exprim o mulțumire deosebită multelor congregații călugărești care au lucrat – și continuă să lucreze, și în rețea între ele – ca „avangarde” ale acțiunii misionare a Bisericii împotriva oricărei forme de trafic de persoane.

S-a făcut și se face mult, dar încă rămâne mult de făcut. În fața unui fenomen pe cât de întunecat pe atât de complex cum este traficul de persoane, este esențial să se asigure coordonarea diferitelor inițiative pastorală, atât la nivel local, cât și la nivel internațional. Oficiile stabilite din Bisericile locale, congregațiile călugărești și organizațiile catolice sunt chemați să împărtășească experiențe și cunoștințe și să-și unească forțele, într-o acțiune sinergică ce să intereseze țările de origine, de tranzit și de destinație ale persoanelor obiect al traficului de persoane.

Pentru a face mai adecvată și eficace acțiunea sa, Biserica trebuie să știe să se folosească de ajutorul altor actori politici și sociali. Încheierea de colaborări structurate cu instituții și alte organizații ale societății civile va fi garanție a unor rezultate mai incisive și durabile.

Vă mulțumesc din inimă pentru ceea ce faceți deja în favoarea atâtor frați și surori ai noștri, victime nevinovate ale comercializării persoanei umane, să spunem cuvântul, fără rușine: „comercializarea persoanei umane”. Trebuie să-l spunem și să-l subliniem pentru că acesta este adevărul. Vă încurajez să perseverați în această misiune, adesea riscantă și anonimă. Riscantă și pentru laici, mult, dar și pentru călugări. Este riscantă și în cadrul congregației, pentru că te privesc strâmb! Spun da surorile. Este riscantă, dar trebuie mers înainte. Este anonimă, dar tocmai pentru aceasta este dovadă incontestabilă a gratuității voastre.

Prin mijlocirea sfintei Iozefina Bakhita, redusă la sclavie de când era copilă, vândută și cumpărată, dar după aceea eliberată și „înflorită” în plinătate ca fiică a lui Dumnezeu, mă rog pentru voi, invoc asupra voastră a tuturor și asupra celor care se angajează în lupta împotriva traficului de persoane binecuvântări îmbelșugate. Vă asigur de amintirea mea. Mă rog pentru voi. Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Mulțumesc!

Franciscus

[1] Cf. Discurs adresat participanților la Adunarea Plenară a Consiliului Pontifical al Culturii, 7 februarie 2015; Audiența generală, 22 aprilie 2015; Exortația apostolică post-sinodală Amoris laetitia, 54; Discurs adresat membrilor Comisiei Parlamentare Antimafia, 21 septembrie 2017.

[2] Discurs adresat participanților la Conferința internațională despre traficul de persoane umane, 10 aprilie 2014.

[3] Cf. Discurs adresat unui grup de noi ambasadori cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, 12 decembrie 2013; Discurs adresat Delegației Asociației Internaționale de Drept Penal, 23 octombrie 2014; Mesaj adresat participanților la Conferința despre traficul de ființe umane organizată de „Grupul Santa Marta”, 30-31 octombrie 2015; Discurs adresat participanților la întâlnirea despre traficul de ființe umane promovat de „RENATE”, 7 noiembrie 2016; Cuvinte adresate participanților la a IV-a Zi Mondială de Rugăciune și Reflecție împotriva traficului de persoane, 12 februarie 2018; Întâlnire pre-sinodală cu tinerii, 19 martie 2018; Video-mesaj adresat participanților la al II-lea Forum Internațional despre Sclavia Modernă, 5-8 mai 2018; Discurs adresat participanților la Adunarea Plenară a Academiei Pontificale de Științe, 12 noiembrie 2018; Salut adresat membrilor Fundației Galileo, 8 februarie 2019.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.04.2019
Publicarea pe acest sit: 11.04.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.