Discursul Papei adresat participanților la capitulul Ordinului Carmelitan

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la capitulul general
al Ordinului Fraților Sfintei Fecioare Maria de pe Muntele Carmel

sâmbătă, 21 septembrie 2019

Iubiți frați,

Cu bucurie vă salut pe voi, convocați pentru a celebra capitulul general, și, prin intermediul vostru, salut toți membrii Ordinului carmelit. Tema din centrul reflecției voastre capitulare este „Voi sunteți martorii mei” (Is 43,10); de la o generație la alta: chemați să fim fideli carismei noastre carmelite (cf. Constituții 21).

Dumnezeu a binecuvântat Carmelul cu o carismă originală pentru a îmbogăți Biserica și pentru a comunica lumii bucuria Evangheliei, împărtășind ceea ce ați primit cu entuziasm și generozitate: „Gratuit ați primit, gratuit să dați” (Mt 10,8). Aș vrea să vă încurajez în asta indicându-vă trei linii de drum.

Prima linie este fidelitate și contemplație. Biserica vă apreciază și, când se gândește la Carmel, se gândește la o școală de contemplație. Așa cum atestă o bogată tradiție spirituală, misiunea voastră este rodnică în măsura în care este înrădăcinată în relația personală cu Dumnezeu. Fericitul Tito Brandsma, martir și mistic, afirma astfel: „Este propriu pentru Ordinul Carmelului, deși este un ordin cerșetor de viață activă și care trăiește în mijlocul oamenilor, să păstreze o mare stimă față de singurătate și dezlipire de lume, considerând singurătatea și contemplația ca partea cea mai bună a vieții sale spirituale”. Constituțiile din 1995, pe care le revizuiți în aceste zile, subliniază asta: „La această vocație contemplativă se referă mereu marii maeștri spirituali din familia carmelită” (nr. 17). Modalitatea carmelită de a trăi contemplația vă pregătește să slujiți poporul lui Dumnezeu prin orice slujire și apostolat. Lucrul sigur este că, orice lucru faceți, veți fi fideli față de trecutul vostru și deschiși spre viitor cu speranță dacă, „trăind în ascultarea lui Isus Cristos” (Regula, 2), veți avea la inimă în special drumul spiritual al persoanelor.

A doua linie este însoțire și rugăciune. Carmelul este sinonim al vieții interioare. Misticii și scriitorii carmeliți au înțeles că „a rămâne în Dumnezeu” și „a rămâne în cele ale sale” nu coincid mereu. A fi preocupați pentru mii de lucruri ale lui Dumnezeu fără a fi înrădăcinați în El (cf. Lc 10,38-42), mai devreme sau mai târziu ne prezintă contul: ne dă seama că l-am pierdut de-a lungul drumului. Sfânta Maria Magdalena de’ Pazzi, în vestitele sale scrisori de Reînnoire a Bisericii (1586), prevede că „lâncezeala” se poate strecura în viața consacrată când sfaturile evanghelice devin o rutină și iubirea față de Isus nu mai este centrul vieții (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 264). Și astfel se poate strecura și mondenitatea, care este ispita cea mai periculoasă pentru Biserică, îndeosebi pentru noi, oameni ai Bisericii. Știu bine, fraților, că această ispită a intrat și a făcut daune grave și printre voi. M-am rugat și mă rog pentru ca Domnul să vă ajute. Și acest capitul este o ocazie providențială pentru a primi de la Duhul Sfânt forța de a lupta împreună împotriva acestor curse.

Generații de carmeliți și carmelite ne-au învățat cu exemplul să trăim mai mult „înăuntru” decât „în afara” noastră și să mergem spre „el más profundo centro – cel mai profund centru”, cum spune sfântul Ioan al Crucii (Flacără vie de iubire B, 1,11-12), pentru că acolo locuiește Dumnezeu și acolo El ne invită să-l căutăm. Adevăratul profet în Biserică este cel și cea care vine din „deșert”, ca Ilie, bogat în Duhul Sfânt, și cu acea autoritate pe care o au cei care au ascultat în tăcere glasul subtil al lui Dumnezeu (cf. 1Re 19,12).

Vă încurajez să însoțiți persoanele să „legați prietenie” cu Dumnezeu. Sfânta Tereza spunea: „De a vorbi sau de a auzi vorbindu-se despre Dumnezeu aproape că nu încetam niciodată”. Lumii noastre îi este sete de Dumnezeu și voi, carmeliții, maeștri ai rugăciunii, puteți ajuta pe atâția să iasă din gălăgie, din grabă și din ariditatea spirituală. Nu este vorba desigur de a-i învăța pe oameni să acumuleze rugăciuni, ci să fie bărbați și femei ai credinței, prieteni ai lui Dumnezeu, care știu să parcurgă căile Duhului.

Din tăcere și din rugăciune se vor naște comunități reînnoite și slujiri autentice (cf. Constituții, 62). Ca buni artizani ai fraternității, să repuneți încrederea voastră în Domnul învingând inerția imobilismului și evitând ispita de a reduce comunitatea călugărească la „grupuri de lucru” care ar ajunge să dilueze elementele fundamentale ale vieții călugărești. Frumusețea vieții comunitare este în ea însăși un punct de referință care generează seninătate, atrage poporul lui Dumnezeu și contagiază bucuria lui Cristos Înviat. Adevăratul carmelit transmite bucuria de a vedea în altul un frate de susținut și de iubit și cu care să se împărtășească viața.

Și în sfârșit a treia linie: duioșie și compasiune. Contemplativul are o inimă compătimitoare. Când iubirea slăbește, totul pierde gustul. Iubirea, atentă și creativă, este balsam pentru cei care sunt obosiți și epuizați (cf. Mt 11,28), pentru cei care îndură abandonarea, tăcerea lui Dumnezeu, golul sufletului, iubirea frântă. Dacă într-o zi, în jurul nostru, nu mai există persoane bolnave și înfometate, abandonate și disprețuite – minores despre care vorbește tradiția voastră cerșetoare – nu este pentru că ei nu există, ci pur și simplu, pentru că nu-i vedem. Cei mici (cf. Mt 25,31-46) și rebutații (cf. Evangelii gaudium, 53) îi vom avea mereu (cf. In 12,8), ca să ne ofere o oportunitate pentru ca să fie o fereastră deschisă spre frumusețe, spre adevăr și spre bunătate contemplația. „Cine-l iubește pe Dumnezeu trebuie să-l caute în cei săraci”, în „frații lui Isus”, cum spunea fericitul Angelo Paoli, al cărui al treilea centenar îl veți celebra în curând. Fie ca să puteți avea mereu bunătatea de a-i căuta! Încrederea absolută a fericitului Angelo Paoli în providența divină îl făcea să exclame cu bucurie: „Am o cămară în care nu lipsește nimic!”. Cămara voastră să fie plină de compasiune în fața oricărei forme de suferință umană!

Contemplația ar fi numai ceva momentan dacă s-ar reduce la răpiri și extaze care ne-ar îndepărta de bucuriile și de preocupările oamenilor. Trebuie să nu avem încredere în contemplativul care nu este compătimitor. Duioșia, conform stilului lui Isus (cf. Lc 10,25-37), ne pune la adăpost de „pseudo-mistica”, de „solidaritatea de la sfârșitul săptămânii” și ispita de a sta departe de rănile trupului lui Cristos. Rănile lui Isus sunt și astăzi vizibile în trupul fraților care sunt despuiați, umiliți și făcuți sclavi. Atingând aceste răni, mângâindu-le, este posibil să-l adorăm pe Dumnezeu viu în mijlocul nostru. Astăzi este nevoie de o revoluție a duioșiei (cf. Evangelii gaudium, 88; 288) care să ne facă mai sensibili în fața nopților întunecate și a dramelor umanității.

Iubiți frați, vă mulțumesc pentru această întâlnire. Fecioara Carmelului să vă însoțească mereu și să-i ocrotească pe toți cei care colaborează cu voi și se inspiră din spiritualitatea voastră. Și, vă rog, încredințați-mă și pe mine ocrotirii sale materne. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.09.2019
Publicarea pe acest sit: 21.09.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.