Discursul Papei adresat participanţilor la capitulul general al Societății Misiunilor Africane

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la capitulul general
al Societății Misiunilor Africane

vineri, 17 mai 2019

Iubiți frați și surori,

Vă adresez bun-venit vouă, membri ai Societății Misiunilor Africane, cu ocazia adunării voastre generale care se ține la Roma. Această întâlnire îmi permite să-i mulțumesc Domnului pentru marea lucrare de evanghelizare pe care voi o duceți înainte în Africa, în special în rândul populațiilor rurale mai îndepărtate, acolo unde comunitatea creștină este încă fragilă, sau inexistentă. Mo bucur și de voința voastră de a dezvolta noi forme de prezență pe lângă populațiile de origine africană în alte părți ale lumii, cu o atenție deosebită față de migranți.

Aceste noi orizonturi pastorale sunt semnul vitalității Duhului Sfânt care locuiește în voi și care vă determină să răspundeți la „provocările mereu noi ale misiunii evanghelizatoare a Bisericii” pentru „a ajunge în toate periferiile care au nevoie de lumina Evangheliei” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 20). Vă mulțumesc pentru zelul misionar, impregnat de curaj, care vă face să ieșiți pentru a oferi tuturor viața lui Isus Cristos, uneori punând în pericol viața voastră, pe urmele părinților voștri fondatori, slujitorul lui Dumnezeu Melchior de Marion Brésilla și părintele Augustin Planque. În această privință, aș vrea să mă asociez la rugăciunea voastră pentru confratele vostru părintele Pierluigi Maccalli, răpit de multe luni în Niger, și să asigur grija și atenția Sfântului Scaun față de această situație îngrijorătoare.

Anul acesta ați voit să scoateți în evidență faptul că comunitatea voastră apostolică formează o familie, cu Surorile Misionare și laicii asociați. O familie bucuroasă, în creștere grație numeroaselor vocații în Africa și în Asia. Acest caracter familial este desigur o bogăție pe care faceți bine s-o subliniați și s-o dezvoltați.

De fapt, evanghelizarea este făcută mereu de o comunitate care acționează „prin opere și gesturi în viața zilnică a celorlalți, micșorează distanțele, se înjosește până la umilire dacă este necesar și asumă viața umană, atingând trupul suferind al lui Cristos în popor” (ibid., 24). Vă încurajez și să perseverați în angajarea voastră, în colaborare strânsă cu membrii altor religii și instituții, în slujba copiilor și a persoanelor mai fragile, victime ale războaielor, ale bolilor, ale traficului de ființe umane. Pentru că alegerea față de cei din urmă, față de cei pe care societatea îi refuză și îi pune deoparte este un semn care manifestă concret prezența și grija lui Cristos milostiv. Astfel, determinați de Duh, puteți să fiți slujitori ai unei culturi a dialogului și a întâlnirii, care se îngrijește de cei mici și de cei săraci, pentru a contribui la venirea unei adevărate fraternități umane.

Fideli față de rădăcinile voastre, sunteți chemați, ca familie și fiind familie, să-l mărturisiți pe Cristos înviat prin iubirea care vă unește pe unii cu alții și cu bucuria iradiantă a unei vieți fraterne autentice. Așadar, vă invit să căutați constant, în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, în viața sacramentală și în slujirea fraților, mijloacele pentru a reînnoi, în fiecare dintre voi, întâlnirea personală cu Cristos. De fapt, „prima motivație pentru a evangheliza este iubirea lui Isus pe care am primit-o, experiența de a fi mântuiți de El care ne determină să-l iubim tot mai mult. […] De aceea este urgent să recuperăm un spirit contemplativ, care să ne permită să redescoperim în fiecare zi că suntem depozitarii unui bine care umanizează, care ajută să ducem o viață nouă” (ibid., 264).

Iubiți frați și surori, vă mulțumesc încă o dată pentru această vizită a voastră, precum și pentru mărturia pe care o dați. Vă încurajez să perseverați, cu entuziasm și dinamism mereu reînnoite, pe drumul parcurs de Societatea Misiunilor Africane și care a produs atâtea roade de convertire la Cristos. Ascultând de Duhul, să nu vă fie frică să deschideți drumuri noi, pentru a manifesta că „Dumnezeu este mereu noutate, care ne determină încontinuu să pornim din nou și să schimbăm locul pentru a merge dincolo de ceea ce este cunoscut, spre periferii și frontiere” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 135). Cu această speranță, încredințez familia voastră misionară mijlocirii Fecioarei Maria cerându-i să susțină eforturile voastre. Vă binecuvântez și mă rog pentru voi. Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 17.05.2019
Publicarea pe acest sit: 17.05.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.