Discursul Papei adresat comunității Fraților Școlilor Creștine

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat comunității Fraților Școlilor Creștine 
joi, 16 mai 2019

Iubiți frați și surori!

Vă adresez bun-venit vouă care reprezentați întreaga familie spirituală întemeiată de sfântul Jean Baptiste de la Salle, cu ocazia celui de-al treilea centenar al morții sale. Îl salut și îi mulțumesc fratelui Robert Schieler, superior general; îndrept cu afect salutul meu fiecăruia dintre voi și aș vrea să ajungă la toți Frații Școlilor Creștine care lucrează în Biserică cu generozitate, competență și adeziune fidelă față de Evanghelie. Această importantă aniversare a fondatorului vostru este pentru Institutul vostru o ocazie propice pentru a evidenția figura unui pionier în domeniul educației, care a creat în epoca sa un sistem educativ inovator. Exemplul său și mărturia sa confirmă actualitatea originală a mesajului său pentru comunitatea creștină de astăzi, luminând calea de urmat. El a fost inovator genial și creator în viziunea despre școală, în concepția despre învățător, în metodele de învățământ.

Viziunea despre școală l-a făcut să-și formeze tot mai clar convingerea că instruirea este un drept al tuturor, și al săracilor. Pentru aceasta n-a ezitat să renunțe la canonicat și la bogata sa moștenire de familie, pentru a se dedica în întregime instruirii păturii sociale mai joase. A dat viața unei comunități numai de laici pentru a duce înainte idealul său, convins că Biserica nu se poate menține străină de contradicțiile sociale ale timpurilor cu care este chemată să se confrunte. Această convingere l-a determinat să instituie o experiență originală de viață consacrată: prezența călugărilor educatori care, fără a fi preoți, să interpreteze în mod nou rolul de „călugări laici”, cufundându-se total în realitatea timpului său și contribuind astfel la progresul societății civile.

Contactul zilnic cu lumea școlii a format în el conștiința de a găsi o nouă concepție despre învățător. De fapt, era convins că școala este o realitate serioasă, motiv pentru care este nevoie de oameni pregătiți în mod corespunzător; însă avea înaintea ochilor toate carențele structurale și funcționale ale unei instituții precare care avea nevoie de ordine și formă. Atunci a intuit că învățământul nu poate să fie numai o meserie, ci este o misiune. De aceea s-a înconjurat de persoane potrivite pentru școala populară, inspirate creștinește, cu capacități profesionale și naturale pentru educație. A consacrat orice energie pentru formarea lor, devenind el însuși exemplu și model pentru ei, care trebuiau să exercite o slujire în același timp eclezială și socială, și străduindu-se cu sârguință pentru a promova ceea ce el definea „demnitatea învățătorului”.

Cu intenția de a da răspunsuri concrete la instanțele timpului său în domeniul școlii, Jean Baptiste de la Salle a întreprins reforme îndrăznețe ale metodelor de învățământ. În asta a fost determinat de un realism pedagogic extraordinar. A înlocuit limba latină cu cea franceză, care se folosea în mod normal în învățământ; a împărțit elevii în grupuri omogene de învățare a unei meserii mai eficace; a instituit Seminarii pentru învățătorii de la țară, adică pentru tinerii care voiau să devină profesori fără a face parte din nicio instituție religioasă; a întemeiat Școlile duminicale pentru adulți și două Pensiuni, una pentru tinerii delincvenți și cealaltă pentru recuperarea deținuților. El visa o școală deschisă pentru toți, pentru aceasta n-a ezitat să înfrunte și necesitățile educative extreme, introducând o metodă de reabilitare prin școală și muncă. În aceste realități formative a început o pedagogie corectivă care, în contrast cu mersul vremurilor, ducea printre tinerii aflați în pedeapsă studiul și munca, prin activitate de meșteșugar, în locul celulei sau al biciuirilor.

Dragi fii spirituali ai lui Jean Baptiste de la Salle, vă îndemn să profitați și să imitați pasiunea sa față de cei din urmă și față de cei rebutați. Pe urma mărturiei sale apostolice, fiți protagoniști ai unei „culturi a învierii”, în special în acele contexte existențiale unde prevalează cultură morții. Nu încetați să mergeți în căutarea celor care se află în „mormintele” moderne ale rătăcirii, degradării, suferinței și sărăciei, pentru a oferi speranța vieții noi. Fie ca elanul pentru misiunea educativă, care l-a făcut pe fondatorul vostru maestru și martori pentru atâția contemporani ai săi, și învățătura sa, să poată alimenta și astăzi proiectele voastre și acțiunea voastră.

Figura sa, mereu atât de actuală, constituie un dar pentru Biserică și un stimulent prețios pentru congregația voastră, chemată la o adeziune reînnoită și entuziastă la Cristos. Privind la Învățătorul divin, puteți lucra cu generozitate în slujba noii evanghelizări în care este angajată astăzi toată Biserica. Formele vestirii Evangheliei cer să fie adaptate situațiilor concrete din diferitele contexte, însă asta comportă și un efor de fidelitate față de origini, pentru ca stilul apostolic care este propriu familiei voastră călugărești să poată continua să răspundă la așteptările oamenilor. Știu că aceasta este angajarea care vă animă și vă îndemn să mergeți cu curaj în această direcție.

Fie ca s puteți îndeplini cu vigoare reînnoită misiunea voastră în rândul tinerelor generații, cu acea îndrăzneală reformatoare care l-a caracterizat pe Jean Baptiste de la Salle: tuturor le vestea Evanghelia speranței și a carității. Sfânta Fecioară să vă susțină mereu și să obțină pentru voi roade apostolice îmbelșugate.

Iubiți frați și surori, vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți în domeniul educației. Vă însoțesc cu rugăciunea și binecuvântarea mea. Și vă cer, cu rugăminte, să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.05.2019
Publicarea pe acest sit: 16.05.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.