Audiența generală de miercuri

Cateheze despre „Tatăl nostru”
16. Oriunde te-ai afla, invocă-l pe Tatăl
miercuri, 22 mai 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi încheiem ciclul de cateheze despre „Tatăl nostru”. Putem spune că rugăciunea creștină se naște din îndrăzneala de a-l numi pe Dumnezeu cu numele de „Tată”. Aceasta este rădăcina rugăciunii creștine: a-i spune „Tată” lui Dumnezeu. Dar este nevoie de curaj! Nu este vorba atât de o formulă, cât mai ales de o intimitate filială în care suntem introduși prin har: Isus este revelatorul Tatălui și ne dăruiește familiaritatea cu El. „Nu ne lasă o formulă de repetat în mod mecanic. Ca pentru orice rugăciune vocală, Duhul Sfânt îi învață pe fiii lui Dumnezeu să-l roage pe Tatăl lor prin Cuvântul lui Dumnezeu” (Catehismul Bisericii Catolice, 2766). Isus însuși a folosit diferite expresii pentru a-l ruga pe Tatăl. Dacă citim cu atenție Evangheliile, descoperim că aceste expresii de rugăciune care apar pe buzele lui Isus amintesc de texul din „Tatăl nostru”.

De exemplu, în noaptea din Ghetsemani, Isus se roagă în această manieră: „Abba, Tată! Pentru tine totul este posibil. Îndepărtează de la mine potirul acesta! Însă nu ceea ce vreau eu, ci ceea ce vrei tu” (Mc 14,36). Deja am amintit acest text din Evanghelia lui Marcu. Cum să nu recunoaștem în această rugăciune, oricât e ea de scurtă, o urmă a lui „Tatăl nostru”? În mijlocul întunericului, Isus îl invocă pe Dumnezeu cu numele de „Abba”, cu încredere filială și, deși simte frică și angoasă, cere ca să se împlinească voința sa.

În alte texte din Evanghelie, Isus insistă la discipolii săi, pentru ca să cultive un spirit de rugăciune. Rugăciunea trebuie să fie insistentă, și mai ales trebuie să poarte amintirea fraților, în special atunci când trăim raporturi dificile cu ei. Spune Isus: „Iar când stați în rugăciune, dacă aveți ceva împotriva cuiva, iertați, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre” (Mc 11,25). Cum să nu recunoaștem în aceste expresii asonanța cu „Tatăl nostru”? Și exemplele ar putea să fie numeroase, și pentru noi.

În scrierile sfântului Paul nu găsim textul lui „Tatăl nostru”, însă prezența sa reiese în acea sinteză minunată în care invocația creștinului se condensează într-un singur cuvânt: „Abba!” (cf. Rom 8,15; Gal 4,6).

În Evanghelia lui Luca, Isus satisface pe deplin cererea discipolilor care, văzându-l adesea că se retrăgea și se cufunda în rugăciune, într-o se decid să-i ceară: „Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum și Ioan – Botezătorul – i-a învățat pe discipolii lui” (11,1). Și atunci Învățătorul i-a învățat rugăciunea către Tatăl.

Analizând în ansamblu Noul Testament, se vede clar că primul protagonist al oricărei rugăciuni creștine este Duhul Sfânt. Dar să nu uităm asta: protagonist al oricărei rugăciuni creștine este Duhul Sfânt. Noi n-am putea să ne rugăm niciodată fără forța Duhului Sfânt. El este cel care se roagă în noi și ne stimulează să ne rugăm bine. Putem cere Duhului ca să ne învețe să ne rugăm, pentru că El este protagonistul, Cel care face adevărata rugăciune în noi. El suflă în inima fiecăruia dintre noi, care suntem discipoli ai lui Isus. Duhul ne face capabili să ne rugăm ca fii ai lui Dumnezeu, așa cum suntem realmente prin Botez. Duhul ne face să ne rugăm în „brazda” pe care Isus a făcut-o pentru noi. Acesta este misterul rugăciunii creștine: prin har suntem atrași în acel dialog de iubire al Preasfintei Treimi.

Isus se ruga astfel. Uneori a folosit expresii care sunt cu siguranță foarte îndepărtate de textul din „Tatăl nostru”. Să ne gândim la cuvintele de la începutul psalmului 22, pe care Isus le rostește pe cruce: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?” (Mt 27,46). Poate Tatăl ceresc să-l părăsească pe Fiul său? Nu, desigur. Și totuși iubirea față de noi, păcătoșii, l-a dus pe Isus până la acest punct: până la trăirea experienței părăsirii lui Dumnezeu, a îndepărtării sale, pentru că a luat asupra sa toate păcatele noastre. Dar și în strigătul neliniștit, rămâne acel „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu„. În acel „meu” este nucleul relației cu Tatăl, este nucleul credinței și al rugăciunii.

Iată pentru ce, pornind de la acest nucleu, un creștin se poate ruga în orice situație. Poate să asume toate rugăciunile din Biblie, în special din Psalmi; dar se poate ruga și cu atâtea expresii care în milenii de istorie au izvorât din inima oamenilor. Și să nu încetăm niciodată să-i relatăm Tatălui despre frații noștri și surorile noastre în umanitate, pentru ca nimeni dintre ei, în special săracii, să nu rămână fără o mângâiere și o porție de iubire.

La sfârșitul acestei cateheze, putem să repetăm acea rugăciune a lui Isus: „Te preamăresc pe tine, Tată, Domn al cerului și al pământului pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și învățați și le-ai descoperit celor mici” (Lc 10,21). Pentru a ne ruga trebuie să ne facem mici, pentru ca Duhul Sfânt să vină în noi și El să fie cel care ne conduce în rugăciune.

* * *

APEL

Vinerea aceasta, 24 mai, vom celebra sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria „Ajutorul Creștinilor”, deosebit de venerată în China la sanctuarul „Stăpânei Noastre din Sheshan”, în Shanghai.

Această ocazie fericită îmi permite să exprim apropiere și afect special tuturor catolicilor din China, care, printre trudele și încercările zilnice, continuă să creadă, să spere și să iubească.

Dragi credincioși din China, Mama noastră din cer să vă ajute pe toți să fiți martori de caritate și de fraternitate, menținându-vă mereu uniți în comuniunea Bisericii universale. Mă rog pentru voi și vă binecuvântez.

Să o rugăm împreună pe Sfânta Fecioară Maria: Bucură-te, Marie

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.05.2019
Publicarea pe acest sit: 22.05.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.