Discursul Papei adresat participanţilor la capitulul general al Ordinului Slujitorilor Mariei

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la capitulul general
al Ordinului Slujitorilor Mariei

vineri, 25 octombrie 2019

Iubiți frați!

Sunteți de acum la sfârșitul celui de-a 214-lea capitul general al vostru și ați dorit să-l întâlniți pe Succesorul lui Petru pentru a fi întăriți în credință și încurajați în angajarea mărturiei și a slujirii. Vă salut pe toți cu afect și îi mulțumesc priorului general pentru cuvintele sale.

Ordinul Slujitorilor Mariei și-a avut originile și prima dezvoltare în Florența din secolul al XIII-lea, un oraș pe atât de viu pe cât de războinic. Se naște dintr-un grup de bărbați: cei șapte sfinți fondatori, dedicați comerțului și voluntariatului. Totuși, familia voastră călugărească situează nucleul germinal al propriei carisme în consacrarea specială către Fecioara Maria, recunoscută ca adevărata „fondatoare”. Voi trăiți consacrarea personală către Maria ca angajare zilnică în asimilarea stilului ei, așa cum este transmis de Sfânta Scriptură. Și studiul teologico-pastoral al figurii Mariei din Nazaret devine pentru voi parte integrantă a unei vocații, pe care o transmiteți îndeosebi prin învățământul din Facultatea Teologică Pontificală „Marianum”.

Un alt domeniu în care mărturisiți Evanghelia, inspirându-vă de la Sfânta Fecioară, este cel al apostolatului și al misiunii. Aici vă străduiți să o imitați pe Maria inspirându-vă îndeosebi din patru atitudini ale sale. Când după buna vestire merge s-o ajute pe Elisabeta; când la Cana Galileii obține de la Isus semnul apei schimbate în vin spre bucuria noilor soți; când rămâne plină de credință și de durere la picioarele crucii lui Isus; și în sfârșit când se roagă în cenacol cu apostolii în așteptarea Duhului Sfânt. Pornind de la aceste patru „momente” mariane, sunteți chemați mereu să aprofundați, carisma de întemeiere pentru a o actualiza, așa încât să poată răspunde cu speranță la provocările pe care lumea contemporană le lansează Bisericii precum și Ordinului vostru. Tema care a condus capitulul vostru general: „Slujitori ai speranței într-o lume care se schimbă” exprimă tocmai această propunere, care devine urmă de drum și de misiune pentru următorii ani.

În această perspectivă, aș vrea să amintesc un aspect important al istoriei voastre, care poate să fie paradigmatic. Cei șapte fondatori au știut să trăiască muntele și orașul. De fapt, de la Florența au urcat pe muntele Senario, unde au trăit experiența profundă a întâlnirii cu Acela care este speranța, Isus Cristos. După aceea au coborât de pe munte, stabilindu-și locuința la Cafaggio, imediat în afara zidurilor Florenței, în periferia orașului, pentru a se angaja în viața zilnică, în mărturie și în slujirea societății și a Bisericii.

Poate face bine a reciti, în lumina paginii evanghelice a schimbării la față (cf. Lc 9,28-36), acest drum al fondatorilor voștri. Ei, întăriți de experiența lui Dumnezeu, coboară mai în adânc în istorie reînnoiți interior. Și astfel pot trăi Evanghelia răspunzând la nevoile oamenilor, ale fraților și surorilor care cer să fie primiți, susținuți, însoțiți, ajutați în parcursul vieții lor. Reparcurgând acea singulară experiență umană și vocațională a lor, și voi deveniți tot mai mult oameni de speranță, capabili să risipiți fricile care uneori chinuiesc inima, și într-o comunitate călugărească. Mă gândesc, de exemplu, la lipsa de vocații în anumite zone ale lumii; precum și la truda de a fi fideli lui Isus și Evangheliei în unele contexte comunitare sau sociale. Domnul, numai El, vă permite să duceți peste tot, prin sfințenia vieții, o prezență de speranță și o privire de încredere, găsind și valorizând multele vlăstare de pozitivitate care apar. Să ne gândim la vocațiile din noile teritorii în care sunteți inserați. Vă îndemn să vă bucurați de frumusețea și de noutatea culturală și spirituală a atâtor popoare la care ați fost trimiși să vestiți Evanghelia.

A fi oameni de speranță înseamnă a cultiva dialogul, comuniunea și fraternitatea, care sunt profiluri de sfințenie. De fapt, sfințirea „este un drum comunitar, care trebuie parcurs câte doi. Așa îl oglindesc unele comunități sfinte” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 141).

A fi oameni de speranță înseamnă a găsi curajul de a înfrunta câteva provocări de astăzi. Mă gândesc de exemplu la aceea de a folosi în mod responsabil mijloacele de comunicare, care vehiculează știri pozitive, dar care pot să și distrugă demnitatea persoanelor, să slăbească elanul spiritual, să rănească viața fraternă. Este vorba de a ne educa la o folosire evanghelică a acestor instrumente. O altă provocare de preluat și de gestionat este aceea a multiculturalității, pe care ați tratat-o în acest capitul. Nu este îndoială că toate comunitățile călugărești catolice au devenit „laboratoare” în acest sens, desigur nu fără probleme și totuși oferind tuturor un semn clar al Împărăției lui Dumnezeu, la care sunt invitate toate neamurile, prin unica Evanghelie a mântuirii. Nu este ușor de trăit în armonie diferențele umane, dar este posibil și este motiv de bucurie dacă facem spațiu Duhului Sfânt, care în asta, așa cum se spune, „merge la nuntă”.

Comunitățile voastre să fie semn al fraternității universale, școli de primire și de integrare, locuri de deschidere și de relaționalitate! Cu această mărturie veți ajuta să țineți departe dezbinările și închiderile, prejudecățile de superioritate sau inferioritate, țarcurile culturale, etnice, lingvistice, zidurile de separare. Și comunitățile voastre vor fi astfel în măsura în care voi sunteți oameni de comuniune, de fraternitate și de unitate, așa cum au fost fondatorii voștri.

Fecioara Maria să păstreze mereu în voi bucuria Evangheliei! Vă binecuvântez din inimă pe voi și pe toți frații din Ordin, precum și comunitățile încredințate vouă. Și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.10.2019
Publicarea pe acest sit: 25.10.2019
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.