Discursul Papei adresat participanților la adunarea plenară a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la adunarea plenară
a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață
sâmbătă, 16 noiembrie 2019

Iubiți frați și surori,

Vă spun bun-venit vouă care participați la această primă adunare plenară a Dicasterului pentru Laici, Familie și Viață. Îi mulțumesc cardinalului Farrell pentru cuvintele respectuoase pe care mi le-a adresat.

În această întâlnire a noastră aș vrea să reflectez asupra câtorva puncte, fără a intra în miezul problematicilor specifice de care vă ocupați, încercând mai degrabă să indic câteva atitudini de fond care să inspire munca voastră pentru următorii ani. Voi folosi pentru fiecare dintre aceste puncte o imagine care sper ca să vă poată ajuta.

Ca prim punct, rolul vostru de membri și consultanți. Imaginea pe care v-o propun este a simți cu inima Bisericii. Iată viitorul laicilor: a simți cu inima Bisericii.

Voi toți ați fost chemați să colaborați cu Sfântul Scaun pentru a ajuta în drumul său acest nou Dicaster, care și-a început activitatea în urmă cu mai puțin de doi ani, preluând moștenirea Consiliului Pontifical pentru Laici și a Consiliului Pontifical pentru Familie, amândouă. Toți împreună, preoți, consacrați și laici, sunteți umăr la umăr pentru a desfășura o slujire pentru Biserica universală, angajându-vă în promovarea și susținerea laicilor, a familiilor și a vieții; așadar este indispensabil ca fiecare dintre voi să-și însușească inima Bisericii. Să-și însușească inima Bisericii. Asta comportă un efort pentru a ieși din noi înșine și a intra într-o nouă perspectivă, probabil neobișnuită pentru vreunul dintre voi.

Este vorba în primul rând de a trece de la o perspectivă locală la una universală: Biserica nu se identifică cu dieceza mea de proveniență, sau cu mișcarea eclezială la care aparțin, sau cu școala teologică sau tradiția spirituală la care m-am format. Aceste mici închideri, uneori suntem obișnuiți cu asta. Biserica este catolică, este universală și este mult mai amplă, este cu suflet mai mare, adică este „mărinimoasă”, față de punctul meu de vedere individual. De aceea, „a simți cu inima Bisericii” înseamnă a simți în mod catolic, universal, privind la totul Bisericii și al lumii și nu numai la o parte.

În afară de asta, trebuie făcut efortul de a merge dincolo de propriile competențe specifice personale, de teolog, profesor, medic, conferențiar, formator pastoral și așa mai departe, pentru a asuma perspectiva Bisericii-mamă. Biserica este mamă. Așadar, și voi, ca membri și consultanți, deși folosindu-vă de tot bagajul de cunoștințe și experiențe pe care le-ați acumulat de-a lungul anilor, sunteți chemați să faceți un pas în plus și să vă întrebați, în fața unui proiect pastoral, a unei provocări, a unei probleme: cum „vede” această realitate Biserica-mamă? Cum o „simte”? Făcând astfel veți fi de ajutor pentru Dicaster, pentru că veți ști să dați glas Bisericii, după ce deja ați purificat și ați ridicat în voi gândirea și simțirea personală făcându-le să devină pe deplin eclezială.

Încerc să prezint câteva caracteristici ale acestei simțiri ecleziale. Biserica, adevărată mamă, dorește înainte de toate înțelegerea între toți fiii săi și nu face favoritisme și preferințe. Așadar, și pentru voi este important să se propună mereu modele pozitive de colaborare între laici, preoți și consacrați, între păstori și credincioși, între organisme diecezane și parohiale, mișcări și asociații laicale, între tineri și bătrâni, evitând contrapoziții și antagonisme sterile și încurajând mereu o colaborare fraternă în vederea binelui comun al unicei familii care este Biserica. În afară de asta Biserica, precum orice mamă, dorește ca fiii săi să crească devenind autonomi, creativi și întreprinzători, și să nu rămână infantili. În același mod, toți credincioșii laici, fii ai Bisericii, trebuie ajutați să crească și să devină „adulți”, depășind rezistențe și frici și ieșind la iveală, în mod îndrăzneț și curajos, punând talentele lor în slujba noilor misiuni în societate, în cultură, în politică, înfruntând fără teamă și fără complexe provocările pe care le pune lumea contemporană. Apoi, Biserica, adevărată mamă, știe să păstreze istoria și tradiția vie a familiei; asta înseamnă pentru voi a ști să țineți împreună trecutul – tot ceea ce s-a făcut bine de cele două Consilii Pontificale, Laici și Familie – cu prezentul, adică provocările actuale, și cu viitorul. Biserica trăiește prezentul cu amintire și speranță – trecut și viitor: amintire și speranță, în această tensiune trăiește Biserica -, aruncând mereu semințele Împărăției și fără a fi hârțuită de succesele imediate.

Un al doilea punct. Tema adunării voastre se referă la formarea credincioșilor laici cu scopul de a întări identitatea lor și misiunea lor în lume. Imaginea pe care aș vrea s-o folosesc aici este aceea de a avea o privire de frați.

Voi nu sunteți niște „ingineri sociali” sau „ecleziali”, care planifică strategii de aplicat în toată lumea pentru a răspândi printre laici o anumită ideologie religioasă. Voi sunteți chemați să gândiți și să acționați ca „frați în credință”, amintindu-vă că întotdeauna credința se naște din întâlnirea personală cu Dumnezeu cel viu și își scoate aliment din Sacramentele Bisericii. Orice formare creștină trebuie să se sprijine mereu pe această experiență fundamentală a întâlnirii cu Dumnezeu și pe viața sacramentală.

Știți și, ca „frați în credință”, că formarea nu se poate concentra exclusiv pe a face: este deosebit de necesar în zilele noastre să-i învățăm pe copii, pe adolescenți, pe tineri, cuplurile căsătorite să aibă o viață de rugăciune, un colocviu zilnic și familial cu Dumnezeu. În această privință, nu trebuie să ne fie frică să încredințăm laicilor înșiși însoțirea altor laici în viața spirituală. După aceea voi reveni asupra acestui punct.

Privind „ca frați” la mulțimea credincioșilor laici răspândiți în lume, veți înțelege mai bine că misiunea voastră nu este îndeosebi aceea de a crea inițiative care tind să insereze laicii în structuri și programe ecleziale, ci este aceea de a face să crească în ei conștiința că sunt martori ai lui Cristos în viața privată și în societate; aș spune aproape „semne vizibile” ale prezenței lui Cristos în fiecare ambient. La bază este Botezul. De aceea Dicasterul din care faceți parte ar trebui, mai presus de orice, să-i ajute pe atâția discipoli ai lui Cristos să trăiască în cotidian în conformitate cu harul baptismal pe care l-au primit. Există atâția credincioși laici în lume care, trăind cu umilință și sinceritate credința lor, devin niște lumini mari pentru cel care trăiește lângă ei.

În acest sens, pentru a evita riscul de a avea o privire prea dezlipită și incorporală asupra realității, vă invit să vă gândiți mereu la provocările și la dificultățile pe care voi înșivă le întâlniți atunci când încercați să trăiți ca niște creștini în familiile voastre, la locul vostru de muncă, în cartierul în care trăiți. Pornind de la această experiență a voastră și de la dificultățile voastre, veți înțelege mai bine truda zilnică a credincioșilor laici din toată lumea, ale căror dificultăți sunt adesea mărite de condiții de sărăcie și de instabilitate socială, de persecuția religioasă, de propaganda ideologică anti-creștină.

Încercați să vă întruchipați și în acei creștini care trăiesc experiențe diferite de a voastră: cei care nu aparțin niciunei realități ecleziale deosebite; cei care trăiesc în regiunile mai îndepărtate ale pământului și care au puține oportunități de formare și de creștere umană și spirituală; cei care reprezintă o mică minoritate în țara lor și trăiesc în contexte multireligioase; cei care hrănesc credința lor exclusiv prin religiozitatea populară; cei care sunt evanghelizați numai de viața de rugăciune trăită în familie. A lărgi privirea la toți frații în credință, din orice categorie socială și din orice regiune a lumii, vă va ajuta mult să gândiți în mod creativ și realist la modul în care Dicasterul poate fi de ajutor pentru Biserici ca să-i însoțească pe cei botezați să trăiască apartenența la Cristos cu bucurie, convingere și fidelitate, devenind discipoli misionari, protagoniști în promovarea vieții, în apărarea rațiunii drepte, a dreptății, a păcii, a libertății, în favorizarea conviețuirii sănătoase între popoare și culturi.

A simți cu inima Bisericii mamă și a avea o privire de frați. Sunt cele două imagini pe care vi le las și care sper să vă ajute să reflectați asupra drumului pe care îl aveți în față. Sunt două imagini care ne fac să ne îndreptăm privirea spre Maria, cea care întruchipează perfect Biserica-mamă și care îi învață pe toți discipolii Fiului său să trăiască precum frații. Acea icoană a Sfintei Fecioare Maria în rugăciune, în așteptarea Duhului Sfânt: este Mama care ne face să trăim ca frați.

Și, înainte de a termina, aș vrea să revin asupra a două puncte care erau implicite aici. Înainte de toate, pericolul de a-i clericaliza pe laici. Voi sunteți laici, voi trebuie să lucrați cu laicii, nu să-i clericalizați pe laici. De atâtea ori s-a întâmplat în cealaltă dieceză [Buenos Aires], venea un paroh și îmi spunea: „Am un laic minunat, știe să facă tot, tot. Îl facem diacon?…”. Acest fenomen îl văd și în diaconi: devin diaconi permanenți și în loc să fie păzitori ai slujirii în dieceză, imediat privesc altarul și ajung să fie „preoți ratați”, preoți la jumătatea drumului. Eu îi sfătuiesc pe episcopi: „Îndepărtați-i pe diaconi de la altar”, să meargă la slujire. Sunt păzitori ai slujirii, nu ministranți de prima categorie sau preoți de categoria a doua. Acesta al clericalizării este un punct important.

Apoi, al doilea lucru care mi-a venit în minte citind este acesta: Dicasterul vostru, după o luptă care n-a fost ușoară – prefectul știe asta – are harul de a avea două subsecretare, de a fi inserat femeile chiar în structură. Și două sunt puține! Trebuie să mergem înainte pentru a insera femeile în rolurile de sfătuire, chiar de conducere, fără frică. Ținând cont mereu de o realitate: rolul femeii în Biserică nu este numai pentru funcționalitate. Da, desigur, poate să fie și conducător de dicaster. În numirea conducătorului Dicasterului Economiei, din zilele trecute, erau în lista finală două femei; puteau să fie conducător de dicaster. Aceasta este funcționalitatea. Dar este foarte important sfatul femeii. Una din subsecretarele voastre, la întâlnirea președinților Conferințelor Episcopale din februarie despre abuz, a făcut să se audă o altă muzică, un alt mod de a vedea și a gândi. Și asta a îmbogățit. Roluri de governance, de consiliere, dar care să nu se termine numai în funcționalitate. Și cu privire la asta încă n-am lucrat. Rolul femeii în organizarea eclezială, în Biserică merge dincolo și trebuie să lucrăm asupra acestui dincolo, pentru că femeia este imaginea Bisericii mamă, pentru că Biserica este femeie; nu este Biserica (la masculin), este Biserica (la feminin). Biserica este capabilă să ducă înainte această realitate și femeia are o altă funcție. Nu trebuie să aibă muncă funcțională, ci munca merge dincolo. Este acel principiu marian al femeii; o femeie în Biserică este imaginea Bisericii mireasă și a Sfintei Fecioare Maria.

Vă rog cu privire la aceste două lucruri: a nu-i clericaliza pe laici și a deschide acest nou orizont pentru a înțelege bine ce este femeia în Biserică.

Îi cer Mariei pentru voi ajutor și ocrotire. Vă mulțumesc pentru slujirea pe care ați acceptat s-o desfășurați și vă urez că această colaborare a voastră cu Sfântul Scaun, ajutând slujirea papei, să fie izvor de creștere personală pentru voi și de mare rodnicie pentru Biserica universală. Din inimă vă binecuvântez, având încredere și în rugăciunile voastre pentru mine. Nu uitați să faceți asta. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.11.2019
Publicarea pe acest sit: 16.11.2019
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.