Discursul Papei adresat ministranţilor de limbă germană în pelerinaj la Roma

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat ministranților de limbă germană
în pelerinaj la Roma
Piața San Pietro, 5 august 2014

Vielen Dank für Ihren Besuch! [Multe mulțumiri pentru vizita voastră]

Aș vrea să vă ofer câteva idei de reflecție ținând cont de întrebările pe care mi le-au adresat reprezentanții voștri, acești patru…

Voi vă întrebați ce anume puteți face pentru a fi mai protagoniști în Biserică și ce așteaptă comunitatea creștină de la ministranți. Înainte de toate să ne amintim că lumea are nevoie de persoane care să dea mărturie celorlalți că Dumnezeu ne iubește, că este Tatăl nostru. În societate, toți indivizii au misiunea de a fi în slujba binelui comun, oferind lucrurile necesare pentru existență: hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri medicale, instruire, informare, dreptate… Noi, discipoli ai Domnului, avem o misiune în plus: aceea de a fi „canale” care transmit iubirea lui Isus. Și în această misiune voi, copii și tineri, aveți un rol deosebit: sunteți chemați să vorbiți despre Isus celor de vârsta voastră, nu numai în cadrul comunității parohiale sau al asociației voastre, ci mai ales în afară. Aceasta este o angajare rezervată în special vouă, pentru că voi cu curajul vostru, entuziasmul vostru, spontaneitatea și ușurința la întâlnire puteți ajunge mai ușor la mintea și la inima celor care s-au îndepărtat de Domnul. Atâția copii și tineri de vârsta voastră au o imensă nevoie de cineva care cu propria viață să le spună că Isus ne cunoaște, că Isus ne iubește, că Isus ne iartă, împărtășește cu noi dificultățile noastre și ne susține cu harul său.

Dar pentru a vorbi altora despre Isus, trebuie cunoscut și iubit, trebuie avută experiența cu El în rugăciune, în ascultarea cuvântului său. În aceasta voi sunteți facilitați de slujirea voastră liturgică, slujire ce vă permite să stați aproape de Isus Cuvânt și Pâine a vieții. Vă dau un sfat: Evanghelia pe care o ascultați în liturgie, recitiți-o personal, în tăcere, și aplicați-o la viața voastră; și cu iubirea lui Cristos, primit în sfânta Împărtășanie, veți putea s-o puneți în practică. Domnul cheamă pe fiecare dintre voi să lucreze în domeniul său; vă cheamă să fiți protagoniști bucuroși în Biserica sa, gata să comunicați prietenilor voștri ceea ce El v-a comunicat, în special milostivirea sa.

Înțeleg dificultățile voastre de a concilia angajarea de ministrant cu diferitele activități, necesare pentru creșterea voastră umană și culturală. Trebuie un pic să vă organizați, să programați lucrurile în mod echilibrat… dar voi sunteți germani și asta vă vine bine! Viața noastră este făcută din timp și timpul este dar al lui Dumnezeu, de aceea trebuie folosit în acțiuni bune și rodnice. Poate că mulți copii și tineri pierd prea multe ore în lucruri nefolositoare: chatul pe internet sau cu telefoanele mobile, „telenovelele”, produsele progresului tehnologic, care ar trebui să simplifice și să facă mai bună calitatea vieții, și uneori distrag atenția de la ceea ce este realmente important. Printre multele lucruri care trebuie făcute în routine zilnică, una dintre priorități ar trebui să fie aceea de a ne aminti de Creatorul nostru care ne permite să trăim, care ne iubește, care ne însoțește pe drumul nostru.

Tocmai pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul său, am primit de la El și acel mare dar care este libertatea. Însă dacă nu este exercitată bine, libertatea ne poate conduce departe de Dumnezeu, poate să ne facă să pierdem demnitatea cu care El ne-a îmbrăcat. Pentru aceasta sunt necesare orientări, indicații și chiar reguli, atât în societate cât și în Biserică, pentru a ne ajuta să facem voința lui Dumnezeu, trăind astfel conform demnității noastre de oameni și de fii ai lui Dumnezeu. Când nu este plăsmuită de Evanghelie, libertatea se poate transforma în sclavie: sclavia păcatului. Primii noștri părinți, Adam și Eva, îndepărtându-se de voința lui Dumnezeu au căzut în păcat, adică în folosirea rea a libertății. Dragi băieți și fete, nu folosiți rău libertatea voastră! Nu irosiți marea demnitate de fii ai lui Dumnezeu care v-a fost dăruită! Dacă îl veți urma pe Isus și Evanghelia sa, libertatea voastră va îmboboci ca o plantă în floare și va aduce roade bune și îmbelșugate! Veți găsi bucuria autentică, pentru că El ne vrea bărbați și femei pe deplin fericiți și realizați. Numai aderând la voința lui Dumnezeu putem să facem binele și să fim lumină a lumii și sare a pământului!

Fecioara Maria, care s-a recunoscut ca „slujitoarea Domnului” (Lc 1,38), să fie modelul vostru în a-l sluji pe Dumnezeu; ea, Mama noastră, să vă ajute ca să fiți, în Biserică și în societate, protagoniști ai binelui și făcători de pace, copii și tineri plini de speranță și de curaj.

Înainte de discursul de mai sus Papa a rostit și o scurtă predică la Vesperele celebrate cu ministranții.

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc

Cuvintele sfântului Paul pe care tocmai le-am ascultat, luate din Scrisoarea către Galateni, atrag atenția noastră. Timpul s-a împlinit, spune Paul. Acum Dumnezeu realizează lucrarea sa decisivă. Ceea ce El din totdeauna a voit să spună oamenilor – și a făcut-o prin cuvintele profeților – acum manifestă cu un semn evident. Dumnezeu ne demonstrează că El este Tatăl bun. Și cum face asta? Cum o face? O face prin întruparea Fiului său, care devine ca unul dintre noi. Prin acest om concret cu numele Isus putem înțelege ceea de Dumnezeu intenționează cu adevărat. El vrea persoane umane libere, pentru că se simt mereu ocrotite ca fii ai unui Tată bun.

Pentru a realiza acest plan, Dumnezeu are nevoie numai de o persoană umană. Are nevoie de o femei, o mamă, care să-l aducă pe lume pe Fiul. Ea este Fecioara Maria, pe care o cinstim cu această celebrare de seară. Maria a fost total liberă. În libertatea sa a spus „da”. Ea a făcut binele pentru totdeauna. Astfel l-a slujit pe Dumnezeu și pe oameni. Ea l-a slujit pe Dumnezeu și pe oameni. Să imităm exemplul său, dacă vrem să știm ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi fiii săi.

Publicarea pe acest sit: 06.08.2014
Etichete: ,

Lasă un răspuns