Mesajul Papei pentru primul Congres latino-american de Pastoraţie Familială

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru primul Congres latino-american
de Pastorație Familială
6 august 2014

Iubiți frați,

Mă unesc cu inima cu toți participanții la acest prim Congres latinoamerican de pastorație familială, organizat de CELAM, și felicit această inițiativă în favoarea unei valori atât de dragi și importante astăzi în națiunile noastre.

Ce este familia? Dincolo de problemele sale cele mai urgente și de necesitățile sale permanente, familia este un „centru de iubire”, unde domnește legea respectului și a comuniunii, capabilă să reziste impulsului manipulării și dominării din partea „centrelor de putere” lumești. În inima familiei, persoana se integrează cu naturalețe și armonie într-un grup uman, depășind opoziția falsă dintre individ și societate. În sânul familiei nimeni nu este pus deoparte: acolo vor găsi primire fie bătrânul fie copilul. Cultura întâlnirii și a dialogului, deschiderea la solidaritate și la transcendență își au originea în ea.

Pentru aceasta, familia constituie o mare „bogăție socială” (cf. Benedict al XVI-lea, Scrisoarea enciclică Caritas in veritate, 44). În acest sens, aș vrea să subliniez două aporturi primare: stabilitatea și rodnicia.

Relațiile bazate pe iubirea fidelă, până la moarte, cum este căsătoria, paternitatea, faptul de a fi copii sau frați, se învață și se trăiesc în nucleul familial. Când aceste relații formează țesutul fundamental al unei societăți umane, îi dau coeziune și consistență. Deci nu este posibil a face parte dintr-un popor, a se simți aproapele, a se îngriji de cel care este mai departe și nenorocit, dacă în inima omului sunt frânte aceste relații fundamentale, care îi dau siguranță în deschiderea spre alții.

În afară de asta, iubirea familială este rodnică și nu numai pentru că generează noi vieți, ci pentru că lărgește orizontul existenței, generează o lume nouă; ne face să credem, împotriva oricărei descurajări și defetism, că o conviețuire bazată pe respect și încredere este posibilă. În fața unei viziuni materialiste a lumii, familia nu-l reduce pe om la utilitarism steril, ci oferă un canal pentru realizarea dorințelor sale cele mai profunde.

În sfârșit, aș vrea să vă spun că, grație experienței fundamentale a iubirii familiale, omul crește și în deschiderea sa la Dumnezeu ca Tată. Pentru aceasta Documentul de la Aparecida afirmă că familia nu trebuie să fie considerată numai obiect de evanghelizare, ci și agent de evanghelizare (cf. nr. 432, 435). În ea se reflectă imaginea lui Dumnezeu care în misterul său cel mai profund este o familie și, în acest mod, permite să se vadă iubirea umană ca semn și prezență a iubirii divine (Scrisoarea enciclică Lumen fidei, 52). În familie credința se absoarbe împreună cu laptele matern. De exemplu, acel gest simplu și spontan de a cere binecuvântarea, care se păstrează în multe dintre națiunile noastre, reflectă perfect convingerea biblică după care binecuvântarea lui Dumnezeu se transmite din tată în fiu.

Conștienți de faptul că iubirea familială înnobilează tot ceea ce face omul, dându-i o valoare adăugată, este important de încurajat familiile să cultive relații sănătoase între proprii membri, să știe să-și spună unul altuia „scuze”, „mulțumesc”, „te rog”, și să se adreseze lui Dumnezeu folosind frumosul nume de Tată.

Fie ca sfânta Fecioară Maria de Guadalupe să dobândească de la Dumnezeu binecuvântări îmbelșugate pentru familiile din America și să le facă izvoare de viață, de înțelegere și de o credință robustă, alimentată de Evanghelie și de faptele bune. Vă cer favoarea de a vă ruga pentru mine, pentru că am nevoie de asta.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.08.2014
Publicarea pe acest sit: 06.08.2014
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.