Audienţa generală de miercuri

Biserica: 3. Noua alianță și noul popor
miercuri, 6 august 2014

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În catehezele precedente am văzut că Biserica constituie un popor, un popor pregătit cu răbdare și iubire de Dumnezeu și la care suntem chemați cu toții să aparținem. Astăzi aș vrea să scot în evidență noutatea care caracterizează acest popor: este vorba cu adevărat despre un nou popor, care se întemeiază pe noua alianță, stabilită de Domnul Isus cu darul vieții sale. Această noutate nu neagă drumul precedent, nici nu se contrapune lui, ci chiar îl duce înainte, îl duce la împlinire.

1. Există o figură foarte semnificativă, care este punct de legătură între Vechiul și Noul Testament: aceea a lui Ioan Botezătorul. Pentru Evangheliile sinoptice el este „precursorul”, cel care pregătește venirea Domnului, predispunând poporul la convertirea inimii și la primirea mângâierii lui Dumnezeu de acum aproape. Pentru Evanghelia lui Ioan este „martorul”, deoarece ne face să recunoaștem în Isus pe Cel care vine de sus, pentru a ierta păcatele noastre și pentru a face din poporul său mireasa Sa, primiție a noii umanități. Ca „precursor” și „martor”, Ioan Botezătorul ocupă un rol central în cadrul întregii Scripturi, deoarece este o punte între promisiunea din Vechiul Testament și împlinirea sa, între profeții și realizarea lor în Isus Cristos. Cu mărturia sa, Ioan ni-l indică pe Isus, ne invită să îl urmăm și ne spune fără jumătăți de măsură că aceasta cere umilință, căință și convertire: este o invitație la umilință, la căință și la convertire pe care o adresează.

2. Așa cum Moise încheiase alianța cu Dumnezeu în virtutea legii primite pe Sinai, tot așa Isus, de pe o colină de pe malul lacului Galileii, încredințează discipolilor Săi și mulțimii o învățătură nouă care începe cu fericirile. Moise dă Legea pe Sinai și Isus, noul Moise, dă Legea pe acel munte, pe malul lacului Galileii. Fericirile sunt drumul pe care Dumnezeu îl arată ca răspuns la dorința de fericire înnăscută în om și perfecționează poruncile din Vechea Alianță. Noi suntem obișnuiți să învățăm cele zece porunci – desigur, voi toți le știți, le-ați învățat la cateheză – dar nu suntem obișnuiți să repetăm fericirile. În schimb să încercăm să ni le amintim și să le imprimăm în inima noastră. Să facem un lucru: eu le voi spune una după alta și voi veți repeta. De acord?

Prima: „Fericiți cei săraci cu duhul căci a lor este împărăția cerurilor” [Aula repetă]
„Fericiți cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați” [Aula repetă]
„Fericiți cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul” [Aula repetă]
„Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, căci vor fi săturați” [Aula repetă]
„Fericiți cei milostivi, căci ei vor afla milă” [Aula repetă]
„Fericiți cei curați cu inima, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu” [Aula repetă]
„Fericiți făcătorii de pace, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu” [Aula repetă]
„Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor” [Aula repetă]
„Fericiți veți fi când vă vor insulta, vă vor prigoni și, mințind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea”. Vă ajut: [repetă cu oamenii] „Fericiți veți fi când vă vor insulta, vă vor prigoni și, mințind, vor spune tot ce-i rău împotriva voastră din pricina mea”
„Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare este în ceruri răsplata voastră”. [Aula repetă]

Bine! Dar să facem un lucru: vă dau o temă pentru acasă, o temă de făcut acasă. Luați Evanghelia, aceea pe care o purtați cu voi… Amintiți-vă că mereu trebuie să purtați o mică Evanghelie cu voi, în buzunar, în geantă, mereu; aceea pe care o aveți acasă. În primele capitole din Matei – cred în 5 – sunt Fericirile. Și astăzi, mâine acasă citiți-le. Veți face aceasta? [Aula: Da!] Pentru a nu le uita, deoarece este Legea pe care ne-o dă Isus! Veți face asta? Mulțumesc. În aceste cuvinte este toată noutatea adusă de Cristos și toată noutatea lui Cristos este în aceste cuvinte. De fapt, Fericirile sunt portretul lui Isus, forma sa de viață; și sunt calea fericirii adevărate, pe care și noi o putem parcurge cu harul pe care ni-l dă Isus.

3. În afară de noua Lege, Isus ne încredințează și „protocolul” după care vom fi judecați. La sfârșitul lumii noi vom fi judecați. Și care vor fi întrebările care ne vor fi puse acolo? Care vor fi aceste întrebări? Care este protocolul după care judecătorul ne va judeca? Este cel pe care îl găsim în capitolul 25 din Evanghelia lui Matei. Astăzi misiunea este de a citi capitolul 5 din Evanghelia lui Matei unde sunt fericirile; și de a citi capitolul 25, unde este protocolul, întrebările care ni se vor pune în ziua judecății. Nu vom avea titluri, credite sau privilegii de arătat. Domnul ne va recunoaște dacă la rândul nostru l-am recunoscut în cel sărac, în cel înfometat, în cel care este lipsit și marginalizat, în cel care este suferind și singur… Acesta este unul dintre criteriile fundamentale de verificare a vieții noastre creștine, după care Isus ne invită să ne măsurăm în fiecare zi. Citesc fericirile și mă gândesc cum trebuie să fie viața mea creștină și apoi fac examinarea conștiinței cu acest capitol 25 din Matei. În fiecare zi: am făcut aceasta, am făcut aceasta, am făcut aceasta… Ne va face bine! Sunt lucruri simple dar concrete.

Dragi prieteni, noua alianță constă tocmai în a ne recunoaște, în Cristos, învăluiți de milostivirea și de compasiunea lui Dumnezeu. Aceasta umple inima noastră de bucurie și este ceea ce face din viața noastră o mărturie frumoasă și credibilă a iubirii lui Dumnezeu față de toți frații pe care îi întâlnim în fiecare zi. Amintiți-vă temele! Capitolul 5 din Matei și capitolul 25 din Matei. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 06.08.2014
Publicarea pe acest sit: 06.08.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.