Discursul Papei adresat membrilor Fundației „Gravissimum Educationis”

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Fundației „Gravissimum Educationis”
luni, 25 iunie 2018

Dragi prieteni,

Vă adresez bun-venit vouă tuturor care participați la întâlnirea „A educa înseamnă a transforma”, promovată de Fundația Gravissimum Educationis. Mulțumesc cardinalului Versaldi pentru cuvintele sale de introducere și sunt recunoscător fiecăruia dintre voi, care duceți bogăția de experiențe în diferitele sectoare de proveniență și de activitate.

Așa cum știți, această Fundație a fost constituită de mine, primind invitația Congregației pentru Educația Catolică, la 28 octombrie 2015, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a Declarației Conciliului al II-lea din Vatican Gravissimum educationis. Cu această instituție, Biserica reînnoiește angajarea pentru educația catolică în pas cu transformările istorice din timpul nostru. De fapt, Fundația receptează o solicitare conținută deja în declarația conciliară de la care își ia numele, care sugera cooperarea între instituțiile școlare și universitare pentru a înfrunta mai bine provocările în desfășurare (cf. nr. 12). Această recomandare a Conciliului s-a maturizat în timp și se manifestă în recenta constituție apostolică Veritatis gaudiumdespre universitățile și facultățile ecleziastice, ca „necesitatea urgentă de a face rețea între diferitele instituții care, în orice parte a lumii, cultivă și promovează studiile ecleziastice” (Introducere, 4d) și, în sens mai amplu, între instituțiile catolice de educație.

Numai schimbând educația se poate schimba lumea. Pentru a face asta aș vrea să vă propune câteva sugestii.

1. Înainte de toate este important „a face rețea”. A face rețea înseamnă a pune împreună instituțiile școlare și universitare pentru a potența inițiativa educativă și de cercetare, îmbogățindu-se cu punctele de forță ale fiecăruia, pentru a fi mai eficienți la nivelul intelectual și cultural.

A face rețea înseamnă și a pune împreună cunoștințele, științele și disciplinele, pentru a înfrunta provocările complexe cu inter- și trans-disciplinaritatea, așa cum este solicitat în Veritatis gaudium(cf. nr. 4c).

A face rețea înseamnă a crea locuri de întâlnire și de dialog în cadrul instituțiilor educative și a le promova în afară, cu cetățeni care provin din alte culturi, din alte tradiții, din religii diferite, pentru ca umanismul creștin să contemple condiția universală a omenirii de astăzi.

A face rețea înseamnă și a face din școală o comunitate educatoare în care profesorii și studenții să nu fie legați numai de un plan didactic, ci de un program de viață și de experiență, în măsură să educe la reciprocitate între generații diferite. Și acest lucru este atât de important pentru a nu pierde rădăcinile.

De altfel, provocările care interoghează omul de astăzi sunt globale într-un sens mai amplu de cum se consideră adesea. Educația catolică nu se limitează să formeze minți cu o privire mai extinsă, capabilă să înglobeze realitățile mai îndepărtate. Ea își dă seama că, în afară de a se extinde în spațiu, responsabilitatea morală a omului de astăzi se propagă și prin timp, și alegerile de astăzi recad asupra generațiilor viitoare.

2. O altă așteptare la care educația este chemată să răspundă și pe care am indicat-o în exortația apostolică Evangelii gaudium este aceea de „a nu lăsa să ni se fure speranța” (nr. 86). Cu această solicitare am intenționat să încurajez bărbații și femeile din timpul nostru să întâlnească pozitiv schimbarea socială, cufundându-se în realitate cu lumina iradiată de promisiunea mântuirii creștine.

Suntem chemați să nu pierdem speranța pentru că trebuie să dăruim speranță lumii globale de astăzi. „A globaliza speranța” și „a susține speranțele globalizării” sunt angajări fundamentale în misiunea educației catolice, așa cum este afirmat în documentul recent A educa la umanismul solidar al Congregației pentru Educația Catolică (cf. nr. 18-19). O globalizare fără speranță și fără viziune este expusă condiționării intereselor economice, adesea distante de o concepție corectă despre binele comun, și produce cu ușurință tensiuni sociale, conflicte economice, abuzuri de putere. Trebuie să dăm un suflet lumii globale, printr-o formare intelectuală și morală care să știe să favorizeze lucrurile bune aduse de globalizare și să le corecteze pe cele negative.

Este vorba despre ținte importante, la care se va putea ajunge numai prin dezvoltarea cercetării științifice, încredințate universităților și prezente și în misiunea Fundației Gravissimum Educationis. O cercetare de calitate, care are în fața sa un orizont bogat în provocări. Unele dintre acestea, expuse în enciclica Laudato si’, fac referință la procesele de interdependență globală, care pe de o parte se propune ca o forță istorică pozitivă, pentru că marchează o coeziune mai mare între ființele umane; pe de altă parte, produce nedreptate și arată relația strânsă dintre mizeriile umane și situațiile ecologice critice ale planetei. Răspunsul este în dezvoltare și în cercetarea unei ecologii integrale. Aș vrea să subliniez iarăși provocarea economică, bazată pe căutarea a modele de dezvoltare mai bune, adecvate unei concepții mai autentice de fericire și capabile să corecteze anumite mecanisme perverse ale consumului și producției. Unul dintre efectele sale este difuzarea culturii rebutului, care suge lucruri și ființe umane fără a face nicio distincție. Această putere implică o antropologie întemeiată pe ideea de om ca un prădător și lumea în care locuiește ca resursă de jefuit după propria plăcere.

Desigur munca nu lipsește studioșilor și cercetătorilor care colaborează cu Fundația Gravissimum Educationis!

3. Lucrarea care vă așteaptă, cu sprijinul vostru dat proiectelor educative originale, pentru a fi eficace trebuie să asculte de trei criterii esențiale.

Înainte de toate, identitatea. Ea cere coerență și continuitate cu misiunea școlilor, a universităților și a centrelor de cercetare născute, promovate sau însoțite de Biserică și deschise tuturor. Aceste valori sunt fundamentale pentru a se altoi în brazda trasată de civilizația creștină și de misiunea evanghelizatoare a Bisericii. Cu asta veți putea contribui să indicați drumuri de întreprins pentru a da răspunsuri actualizate la dilemele prezentului, având o privire de preferință pentru cei mai nevoiași.

Un alt nod esențial este calitatea. Este farul sigur pentru a lumina orice inițiativă de studiu, cercetare și educație. Ea este necesară pentru a realiza acei „poli interdisciplinari de excelență” care sunt recomandați de constituția Veritatis gaudium (cf. nr. 5) și pe care Fundația Gravissimum Educationis aspiră să-i susțină.

Și apoi în munca voastră nu poate lipsi obiectivul binelui comun. Binele comun este greu de definit în societățile noastre marcate de conviețuirea de cetățeni, grupuri și popoare de culturi, tradiții și credințe diferite. Trebuie lărgite orizonturile binelui comun, trebuie educați toți la apartenența la familia umană.

Așadar, pentru a îndeplini misiunea voastră puneți bazele în coerența cu identitatea creștină; predispuneți mijloacele conforme cu calitatea studiului și a cercetării; urmăriți scopuri în armonie cu slujirea adusă binelui comun.

Un program de gândire și de acțiune impregnat de acești pilaștri tari va putea contribui, prin educație, la construirea unui viitor în care demnitatea persoanei și fraternitatea universală să fie resursele globale din care să poată lua orice cetățean din lume.

În timp ce vă mulțumesc pentru ceea ce puteți face cu sprijinul vostru dat Fundației, vă încurajez să continuați în această misiune meritabilă și benefică. Asupra voastră, asupra colegilor voștri și rudelor voastre, invoc din inimă din belșug binecuvântările Domnului. Și vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine.

Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.06.2018
Publicarea pe acest sit: 25.06.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.