Discursul Papei către Academia pentru Viaţă

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Adunarea generală
a Academiei Pontificale pentru Viață
luni, 25 iunie 2018

Stimați domni și doamne,

Sunt bucuros să adresez salutul meu vouă tuturor, începând de la președinte, arhiepiscopul Vincenzo Paglia, căruia îi mulțumesc pentru că mi-a prezentat această Adunare Generală, în care tema vieții umane va fi situată în contextul amplu al lumii globalizate în care trăim. Și, vreau să adresez un salut și cardinalului Sgreccia, la nouăzeci de ani dar entuziast, tânăr, în lupta pentru viață. Mulțumesc, Eminență, pentru ceea ce ați făcut în acest domeniu și pentru ceea ce faceți. Mulțumesc.

Înțelepciunea care trebuie să inspire atitudinea noastră față de „ecologia umană” este solicitată să ia în considerare calitatea etică și spirituală a vieții în toate fazele sale. Există o viață umană zămislită, o viață în gestație, o viață venită pe lume, o viață de copil, o viață adolescentă, o viață adultă, o viață îmbătrânită și consumată – și există viața veșnică. Există o viață care este familie și comunitate, o viață care este invocație și speranță. Așa cum există și viața umană fragilă și bolnavă, o viață rănită, ofensată, degradată, marginalizată, rebutată. Este întotdeauna viață umană. Este viața persoanelor umane, care locuiesc pământul creat de Dumnezeu și împărtășesc casa comună tuturor creaturilor vii. Desigur, în laboratoarele de biologie se studiază viața cu instrumentele care permit să i se exploreze aspectele fizice, chimice și mecanice. Un studiu foarte important și de care nu se poate face abstracție, ci care trebuie integrat cu o perspectivă mai amplă și mai profundă, care cere atenție față de viața propriu-zis umană, care intră năvalnic pe scena lumii cu minunea cuvântului și a gândirii, a afectelor și a spiritului. Ce recunoaștere primește astăzi înțelepciunea umană a vieții de la științele naturii? Și ce cultură politică inspiră promovarea și protejarea vieții umane reale? Munca „frumoasă” a vieții este nașterea unei persoane noi, educarea calităților sale spirituale și creative, inițierea la iubirea familiei și a comunității, îngrijirea vulnerabilităților sale și a rănilor sale; precum și inițierea la viața de fii ai lui Dumnezeu, în Isus Cristos.

Când îi încredințăm pe copii privării, pe săraci foamei, pe cei persecutați războiului, pe cei bătrâni abandonării, nu facem noi înșine, în schimb, munca „murdară” a morții? De fapt, de unde vine munca murdară a morții? Vine de la păcat. Răul încearcă să ne convingă că moartea este sfârșitul oricărui lucru, că am venit pe lume din întâmplare și suntem destinați să terminăm în nimic. Excluzându-l pe celălalt din orizontul nostru, viața se concentrează asupra sieși și devine bun de consum. Narcis, personajul din mitologia antică, ce se iubește pe sine însuși și ignoră binele celorlalți, este naiv și nici nu-și dă seama de asta. Între timp, însă, răspândește un virus spiritual foarte contagios, care ne condamnă să devenim oameni-oglindă și femei-oglindă, care se văd doar pe ei înșiși și nimic altceva. Este ca și cum ar deveni orbi față de viață și față de dinamica sa, ca dar primit de la alții și care cere să fie pus în mod responsabil în circulație pentru alții.

Viziunea globală a bioeticii, pe care voi vreți s-o relansați în domeniul eticii sociale și al umanismului planetar, întăriți de inspirația creștină, se va angaja cu mai mare seriozitate și rigoare pentru a dezamorsa complicitatea cu munca murdară a morții, susținută de păcat. Astfel ne va putea restitui la motivele și la practicile alianței cu harul destinat de Dumnezeu pentru viața fiecăruia dintre noi. Această bioetică nu se va mișca pornind de la boală și de la moarte pentru a decide sensul vieții și a defini valoarea persoanei. Mai degrabă va porni de la convingerea profundă a demnității irevocabile a persoanei umane, așa cum Dumnezeu o iubește, demnitatea oricărei persoane, în orice fază și condiție a existenței sale, în căutarea formelor iubirii și îngrijirii care trebuie să fie îndreptate spre vulnerabilitatea sa și spre fragilitatea sa.

Așadar, în primul rând, această bioetică globală va fi o modalitate specifică pentru a dezvolta perspectiva ecologiei integrale care este proprie a enciclicei Laudato si’, în care am insistat asupra acestor puncte-forte: „relația intimă dintre cei săraci și fragilitatea planetei; convingerea că totul în lume este intim unit; critica față de noua paradigmă și față de formele de putere care derivă din tehnologie; invitația de a căuta alte moduri de a înțelege economia și progresul; valoarea proprie a fiecărei creaturi; sensul uman al ecologiei; necesitatea de dezbateri sincere și oneste; responsabilitatea gravă a politicii internaționale și locale; cultura rebutului și propunerea unui nou stil de viață” (nr. 16).

În al doilea rând, într-o viziune holistă a persoanei, este vorba de a articula cu claritate tot mai mare toate legăturile și diferențele concrete în care locuiește condiția umană universală și care ne implică pornind de la trupul nostru. De fapt, „trupul nostru ne pune într-o relație directă cu mediul și cu celelalte ființe vii. Acceptarea propriului trup ca dar al lui Dumnezeu este necesară pentru a primi și a accepta lumea întreagă ca dar al Tatălui și casă comună; în schimb, o logică de dominare asupra propriului trup se transformă într-o logică uneori subtilă de dominare asupra creației. A învăța să primim propriul trup și să avem grijă de el și să respectăm semnificațiile sale este esențial pentru o adevărată ecologie umană. Și a aprecia propriul trup în feminitatea sau masculinitatea sa este necesar pentru a ne putea recunoaște pe noi înșine în întâlnirea cu celălalt diferit de noi” (nr. 155).

Deci trebuie continuat într-un discernământ atent al complexelor diferențe fundamentale ale vieții umane: a bărbatului și a femeii, a paternității și a maternității, a filiației și a fraternității, a socialității precum și a diferitelor vârste ale vieții. Precum și a tuturor condițiilor dificile și a tuturor pasajelor delicate sau periculoase care cer înțelepciune etică specială și rezistență morală curajoasă: sexualitatea și nașterea, boala și bătrânețea, insuficiența și dezabilitatea, privarea și excluderea, violența și războiul. „De exemplu, apărarea celui nevinovat care nu s-a născut trebuie să fie clară, fermă și pasionată, pentru că acolo este în joc demnitatea vieții umane, mereu sacră, și asta o cere iubirea față de orice persoană dincolo de dezvoltarea sa. Dar la fel de sacră este viața săracilor care deja sunt născuți, care se zbuciumă în mizerie, în abandonare, în excludere, în traficul de persoane, în eutanazia ascunsă a bolnavilor și bătrânilor privați de îngrijire, în noile forme de sclavie și în orice formă de rebutare” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 101).

În textele și în învățăturile formării creștine și ecleziastice, aceste teme ale eticii vieții umane vor trebui să găsească situare adecvată în cadrul unei antropologii globale și să nu fie izolate printre problemele-limită ale moralei și dreptului. O convertire la centralitatea actuală a ecologiei umane integrale, adică a unei înțelegeri armonioase și globale a condiției umane, îmi doresc să găsească în angajarea voastră intelectuală, civilă și religioasă, sprijin valabil și intonare propunătoare.

Bioetica globală ne solicită așadar la înțelepciunea unui discernământ profund și obiectiv al valorii vieții personale și comunitare, care trebuie să fie păzită și promovată și în condițiile mai dificile. De altfel trebuie să afirmăm cu putere că, fără sprijinirea adecvată a unei proximități umane responsabile, nicio reglementare pur juridică și niciun ajutor tehnic nu vor putea, singure, să garanteze condiții și contexte relaționale corespunzătoare demnității persoanei. Perspectiva unei globalizări care, lăsată numai la dinamica sa spontană, tinde să mărească și să aprofundeze inegalitățile, solicită un răspuns etic în favoarea dreptății. Atenția față de factorii sociali și economici, culturali și ambientali care determină sănătatea face parte din această angajare și devine modalitate concretă de a realiza dreptul fiecărui popor „la participare, pe baza egalității și solidarității, la faptul de a se bucura de bunurile care sunt destinate tuturor oamenilor” (Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică Sollicitudo rei socialis, 21).

În sfârșit, cultura vieții trebuie să-și îndrepte privirea mai serios spre „problema serioasă” a destinației sale ultime. Este vorba de a scoate în evidență cu claritate mai mare ceea ce orientează existența omului spre un orizont care îl depășește: fiecare persoană este chemată gratuit „la comuniunea cu Dumnezeu însuși și la împărtășirea fericirii Lui. […] biserica afirmă că speranța escatologică nu diminuează importanța îndatoririlor pământești, ci mai degrabă oferă noi motive pentru îndeplinirea lor” (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția pastorală Gaudium et spes, 21). Trebuie să ne întrebăm mai profund cu privire la destinația ultimă a vieții, capabilă să restituie demnitate și sens misterului afectelor sale cele mai profunde și cele mai sacre. Viața omului, frumoasă încât să încânte și fragilă încât să moară, trimite dincolo de ea însăși: noi suntem infinit mai mult decât ceea ce putem să facem pentru noi înșine. Însă viața omului este și incredibil de tenace, desigur printr-un misterios har care vine de sus, în îndrăzneala invocației sale a unei dreptăți și a unei victorii definitive a iubirii. Și este chiar capabilă – speranță împotrivă oricărei speranțe – să se jertfească pentru ea, până la sfârșit. A recunoaște și a aprecia această fidelitate și această dedicare pentru viață trezește în noi recunoștință și responsabilitate și ne încurajează să oferim cu generozitate știința noastră și experiența noastră întregii comunități umane. Înțelepciunea creștină trebuie să redeschidă cu pasiune și îndrăzneală gândirea despre destinația neamului omenesc la viața lui Dumnezeu, care a promis să deschidă la iubirea vieții, dincolo de moarte, orizontul infinit al trupurilor iubitoare de lumină, fără lacrimi. Și de a-i uimi veșnic cu încântarea mereu nouă a tuturor celor „văzute și nevăzute” care sunt ascunse în sânul Creatorului. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.06.2018
Publicarea pe acest sit: 25.06.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.