Discursul Papei adresat delegaţiei Federației Internaționale a Asociațiilor Medicilor Catolici

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Federației Internaționale
a Asociațiilor Medicilor Catolici

luni, 28 mai 2018

Iubiți frați și surori,

Sunt bucuros să vă primesc și să adresez salutul meu vouă tuturor, începând de la președinte, dr. John Lee, căruia îi mulțumesc pentru cuvintele sale.

Calificativul vostru de „medici catolici” vă angajează la o permanentă formare spirituală, morală și bioetică în scopul de a pune în act principiile evanghelice în practica medicală, pornind de la raportul medic-pacient ajungând la activitatea misionară pentru a îmbunătăți condițiile de sănătate ale populațiilor din periferiile lumii. Opera voastră este o formă specială de solidaritate umană și de mărturie creștină; de fapt, munca voastră este îmbogățită cu spiritul de credință. Și este important ca asociațiile voastre să se angajeze pentru a sensibiliza la aceste principii pe studenții de la medicină și pe medicii tineri, implicându-i în activitățile asociative.

Identitatea catolică nu compromite colaborarea voastră cu aceia care, într-o perspectivă religioasă diferită sau fără un crez specific, recunosc demnitatea și excelența persoanei umane drept criteriu al activității lor. Biserica este pentru viață și preocuparea sa este ca nimic să nu fie împotriva vieții în realitatea unei existențe concrete, oricât ar fi de slabe sau lipsite de apărări, oricât ar fi de nedezvoltate sau mai puțin avansate. Deci a fi medici catolici înseamnă a se simți lucrători sanitari care din credință și din comuniunea cu Biserica primesc impulsul pentru a face tot mai matură propria formare creștină și profesională, neobosită propria dedicare, inepuizabilă nevoia de a pătrunde și a cunoaște legile naturii pentru a sluji mai bine viața (cf. Paul al VI-lea, Scrisoarea enciclică Humanae vitae, 24).

Sunt cunoscute fidelitatea și coerența cu care asociațiile din Federația voastră, în cursul anilor, au respectat propria fizionomie catolică, punând în practică învățătura Bisericii și directivele magisteriului său în domeniul medico-moral. Acest criteriu de recunoaștere și de acțiune a favorizat colaborarea voastră la misiunea Bisericii în promovarea și apărarea vieții umane de la zămislirea sa până la sfârșitul său natural, calitatea existenței, respectarea celor mai slabi, umanizarea medicinii și socializarea sa deplină.

Această fidelitate a cerut și cere trude și dificultăți care, în circumstanțe deosebite, pot să ceară mult curaj. Continuați cu seninătate și determinare pe acest drum, însoțind intervențiile magisteriale în domeniile medicinii cu o conștiință corespunzătoare a implicațiilor lor morale. De fapt, și domeniul medicii și al sănătății n-a fost cruțat de înaintarea paradigmei culturale tehnocratice, de adorarea puterii umane fără limite și de un relativism practic, în care totul devine irelevant dacă nu folosește propriilor interese (cf. Scrisoarea enciclică Laudato si’, 122).

În fața acestei situații, voi sunteți chemați să afirmați centralitatea bolnavului ca persoană și demnitatea sa cu drepturile sale inalienabile, in primis dreptul la viață. Trebuie contrastată tendința de a-l reduce pe omul bolnav la o mașină de reparat, fără respect față de principii morale, și de a-i exploata pe cei mai slabi rebutând ceea ce nu corespunde ideologiei eficienței și profitului. Apărarea dimensiunii personale a bolnavului este esențială pentru umanizarea medicinii, și în sensul „ecologiei umane”. Să fie grija voastră să vă angajați în țările respective și la nivel internațional, intervenind în domenii specialiste dar și în discuțiile care se referă la teme etice sensibile, ca de exemplu întreruperea sarcinii, sfârșitul vieții și medicina genetică. Să nu lipsească atenția voastră și pentru apărarea libertății de conștiință, a medicilor și a tuturor lucrătorilor sanitari. Ne este acceptabil ca rolul vostru să fie redus la acela de simplu executant al voinței bolnavului sau al exigențelor sistemului sanitar în care lucrați.

În următorul vostru congres, care se va ține la Zagreb peste câteva zile, veți reflecta asupra temei „Sfințenia vieții și profesia medicală, de la Humanae vitae la Laudato si’„. Și acesta este semn al participării voastre concrete la viața și la misiunea Bisericii. Această participare – așa cum a subliniat Conciliul al II-lea din Vatican – este „atât de necesară încât, fără ea, însuși apostolatul păstorilor de cele mai multe ori nu-și poate atinge deplina eficacitate” (Decretul Apostolicam actuositatem, 10). Fiți tot mai conștienți că astăzi este necesar și urgent ca acțiunea medicului catolic să se prezinte cu caracter de claritate inconfundabilă pe planul mărturiei atât personale cât și asociative.

În această privință, este de dorit ca activitățile asociațiilor medicilor catolici să fie interdisciplinare și să implice și alte realități ecleziale. Îndeosebi, să știți să armonizați eforturile voastre cu acelea ale preoților, călugărilor și călugărițelor și ale tuturor lucrătorilor din pastorația sanitară, punându-vă împreună alături de persoanele care suferă: ele au mare nevoie de aportul vostru și al lor. Fiți slujitori ai carității fraterne, în afară de îngrijiri, transmițând celor de care vă apropiați, cu aportul cunoștințelor voastre, bogăție de umanitate și de compasiune evanghelică.

Iubiți frați și surori, mulți privesc la voi și la lucrarea voastră. Cuvintele voastre, gesturile voastre, sfaturile voastre, alegerile voastre au un ecou care trece de domeniul strict profesional și devine, dacă este coerent, mărturie de credință trăită. Profesia se înalță astfel la demnitatea de adevărat apostolat. Vă încurajez să continuați cu bucurie și generozitate drumul asociativ, în colaborare cu toate persoanele și instituțiile care împărtășesc iubirea față de viață și se străduiesc s-o slujească în demnitatea și sacralitatea sa. Fecioara Maria, Salus infirmorum, să susțină propunerile voastre, pe care le însoțesc cu Binecuvântarea mea. Și, vă rog, rugați-vă și pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.05.2018
Publicarea pe acest sit: 28.05.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.