Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Mir – 2.
Pecetea Duhului
miercuri, 30 mai 2018

Iubiți frați și surori,

Continuând tema despre Mir sau Confirmațiune, doresc astăzi să scot în evidență „legătura intimă a acestui sacrament cu toată inițierea creștină” (Sacrosanctum Concilium, 71).

Înainte de a primi ungerea spirituală care confirmă și întărește harul Botezului, candidații la mir sunt chemați să reînnoiască promisiunile făcute într-o zi de către părinți și nași. Acum ei înșiși sunt cei care mărturisesc credința Bisericii, gata să răspundă „cred” la întrebările adresate de episcop; gata, îndeosebi, să creadă „în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătătorul, care, așa cum a fost dăruit apostolilor în ziua de Rusalii, vi se dăruiește astăzi, prin sacramentul Mirului” (Ritualul Mirului, nr. 26).

Deoarece venirea Duhului Sfânt cere inimi reculese în rugăciune (cf. Fap 1,14), după rugăciunea tăcută a comunității, episcopul, ținând mâinile întinse asupra candidaților la Mir, îl imploră pe Dumnezeu să reverse în ei pe Duhul său Sfânt Mângâietorul. Unul singur este Duhul (cf. 1Cor 12,4), dar venind la noi aduce cu sine bogăție de daruri: înțelepciunea, înțelegerea, sfatul, tăria, știința, evlavia și sfânta frică de Dumnezeu (cf. Ritualul Mirului, nr. 28-29). Am auzit textul din Biblie cu aceste daruri pe care le aduce Duhul Sfânt. Conform profetului Isaia (11,2), acestea sunt cele șapte virtuți ale Duhului revărsate asupra lui Mesia pentru împlinirea misiunii sale. Și sfântul Paul descrie rodul îmbelșugat al Duhului care este „iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, bunăvoință, fidelitate, blândețe, cumpătare” (Gal 5,22). Unicul Duh împarte darurile multiple care îmbogățesc unica Biserică: este Autorul diversității, dar în același timp Creatorul unității. Astfel Duhul dă toate aceste bogății care sunt diferite dar în același mod face armonia, adică unitatea tuturor acestor bogății spirituale pe care le avem noi creștinii.

Prin tradiția atestată de apostoli, Duhul care completează harul Botezului este comunicat prin impunerea mâinilor (cf. Fap 8,15-17; 19,5-6; Evr 6,2). La acest gest biblic, pentru a exprima mai bine revărsarea Duhului care-i impregnează pe cei care o primesc, s-a adăugat foarte repede o ungere cu untdelemn parfumat, numit crismă sau mir[1], rămasă până astăzi, atât în Orient cât și în Occident (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 1289).

Uleiul – crisma – este substanță terapeutică și cosmetică și intrând în țesuturile corpului vindecă rănile și parfumează mădularele; pentru aceste calități a fost asumat de simbolica biblică și liturgică pentru a exprima acțiunea Duhului Sfânt care consacră și impregnează pe cel botezat, înfrumusețându-l cu carisma. Sacramentul este conferit prin ungerea cu crismă pe frunte, făcută de episcop cu impunerea mâinii și prin cuvintele: „Primește pecetea darului Duhului Sfânt”[2]. Duhul Sfânt este darul invizibil oferit și crisma este pecetea sa vizibilă.

Primind pe frunte semnul crucii cu uleiul parfumat, cel miruit primește deci o amprentă spirituală de neșters, „caracterul”, care-l configurează mai perfect cu Cristos și îi dă harul de a răspândi printre oameni „buna mireasmă” (cf. 2Cor 2,15).

Să reascultăm invitația sfântului Ambroziu adresată celor miruiți. Spune așa: „Amintește-ți că ai primit pecetea spirituală […] și păstrează ceea ce ai primit. Dumnezeu Tatăl te-a însemnat, te-a întărit Cristos Domnul și l-a pus pe Duhul în inima ta ca garanție” (De mysteriis, 7,42: CSEL 73,106; CBC, 1303). Este un dar nemeritat Duhul, de primit cu recunoștință, făcând spațiu creativității sale inepuizabile. Este un dar de păstrat cu atenție, de însoțit cu docilitate, lăsându-ne plăsmuiți, precum ceara, de caritatea sa înfocată, „pentru a-l reflecta pe Isus Cristos în lumea de astăzi” (Exortația apostolică Gaudete et exsultate, 23).

Franciscus

Note
[1] Iată un text din rugăciunea de binecuvântare a crismei: «Acum te rugăm, Tată: sfințește cu binecuvântarea ta acest ulei, dar al providenței tale; impregnează-l cu forța Duhului tău și cu puterea care iese din Cristos după al cărui nume sfânt este numit crismă uleiul care îi consacră pe preoți, pe regi, pe profeți și pe martiri. […] Această ungere să-i pătrundă și să-i sfințească, pentru ca liberi de corupția nativă și consacrați templu al măririi tale, să răspândească mireasma unei vieți sfinte» (Binecuvântarea uleiurilor, n. 22).
[2] Formula „a primi pe Duhul Sfânt” – „darul Duhului Sfânt” apare în In 20,22; Fap 2,38 și 10,45-47.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 23.05.2018
Publicarea pe acest sit: 30.05.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.