Discursul Papei adresat delegației Bisericii evanghelice luterane germane

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat delegației Bisericii evanghelice luterane germane
luni, 4 iunie 2018

Dragă episcop Ulrich, dragi prieteni,

Vă adresez bun-venit călduros, bucuros de prezența voastră. Vă mulțumesc din inimă, episcop Ulrich, pentru cuvintele pe care mi le-ați adresat și care dau mărturie despre angajarea dumneavoastră ecumenică. Îi salut cordial și pe ceilalți reprezentanți ai comitetului național german al Federației Luterane Mondiale și al Bisericii unite evanghelico-luterane din Germania, împreună cu oaspeții lor.

Cu bucurie îmi amintesc de momentele împărtășite anul trecut cu ocazia comemorării comune a Reformei. Deja la 31 octombrie 2016 ne-am întâlnit la Lund pentru a caracteriza în spirit de comuniune fraternă ceea ce, datorită rănilor din trecut, ar fi putut provoca în schimb polemici și ură. Recunoscători lui Dumnezeu, am putut constata că cei cinci sute de ani de istorie – uneori foarte dureroasă – care ne-au văzut contrapuși și adesea în conflict, au lăsat spațiu, în ultimii cincizeci de ani, la o comuniune crescândă. Grație lucrării Duhului, grație întâlnirilor fraterne, gesturilor marcate mai mult de logica Evangheliei decât de strategiile umane, precum și prin dialogul oficial luterano-catolic, a fost posibil să se depășească vechi prejudecăți de ambele părți. Cu ajutorul lui Dumnezeu dorim un viitor îndreptat spre depășirea deplină a divergențelor. Trebuie să mergem înainte.

Comemorarea comună a Reformei ne-a confirmat că ecumenismul va continua să marcheze drumul nostru. El devine tot mai mult o necesitate și o dorință, așa cum arată diferitele rugăciuni în comun și multele întâlniri ecumenice care au avut loc anul trecut în lume. Să nu încetăm să pornim de la rugăciune, pentru că nu proiectele umane indică drumul, ci Duhul Sfânt: numai El deschide calea și luminează pașii de făcut. Duhul de iubire nu poate decât să ne conducă pe cărările carității. Fiind creștini, catolici și luterani suntem chemați înainte de toate să ne iubim „cu înflăcărare unii pe alții cu inimi curate”, pentru că am fost „renăscuți prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu și care rămâne” (1Pt 1,22-23). Dar suntem chemași și să alinăm împreună lipsurile celor nevoiași și ale celor persecutați. Suferințele atâtor frați asupriți din cauza credinței în Isus sunt și o invitație urgentă de a ajunge la o unitate tot mai concretă și vizibilă între noi. Ecumenismul sângelui.

Să ne susținem unii pe alții pe drum, ducând înainte și dialogul teologic. Niciun dialog ecumenic nu poate înainta dacă rămânem opriți. Trebuie să mergem, să continuăm: nu cu dorința de a alerga înainte pentru a câștiga ținte râvnite, ci mergând împreună cu răbdare, sub privirea lui Dumnezeu. Unele teme, mă gândesc la Biserică, la Euharistie și la slujirea eclezială, merită reflecții punctuale și bine împărtășite. Ecumenismul cere și să nu fie elitar, ci să implice cât mai mulți frați și surori în credință, crescând ca o comunitate de discipoli care se roagă, iubesc și vestesc. Pe această bază dialogul ecumenic ne va ajuta să înaintăm, sub conducerea Duhului Sfânt, în înțelegerea comună a revelației divine, care se aprofundează cunoscându-l și iubindu-l împreună pe Domnul Isus Cristos, pentru că „în el locuiește toată plinătatea dumnezeirii, trupește” (Col 2,9) și „i-a plăcut lui Dumnezeu […] ca prin el să reconcilieze toate” (Col 1,19-20).

Fie ca Domnul să ne însoțească, pentru ca existența noastră de creștini să fie mai centrată în El și curajoasă în misiune; pentru ca grija pastorală să se îmbogățească în slujire și, în diferitele sale dimensiune, să fie mai mult pătrunsă de spirit ecumenic. Invoc peste voi toți binecuvântarea Domnului: să coboare Duhul Sfânt și să reunească ceea ce este încă despărțit.

Ar fi frumos, la sfârșitul acestor cuvinte, să ne rugăm împreună Tatăl Nostru: „Vater unser…”.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.06.2018
Publicarea pe acest sit: 05.06.2018
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.