Discursul Papei adresat Colegiului Pontifical Pio-Latinoamerican

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat Colegiului Pontifical Pio-Latinoamerican
joi, 15 noiembrie 2018

Sunt bucuros să vă pot întâlni și să mă unesc al aducerea de mulțumire pentru cei 160 de ani de viață ai Colegiului Pontifical Pio-Latinoamerican. Mulțumesc rectorului, părintele iezuit Gilberto Freire, pentru cuvintele sale în numele întregii comunități sacerdotale și al colaboratorilor laici care fac posibilă, cu munca lor zilnică, viața de familie.

Probabil particularitatea cea mai cunoscută a colegiului vostru este că e latinoamerican. Este unul dintre puținele colegii romane care, cu identitatea sa, nu se referă la o națiune sau la o carismă, ci încearcă să fie locul de întâlnire, la Roma, a pământului nostru latinoamerican, Patria Mare, așa cum le plăcea părinților patriei noastre s-o viseze. Și așa a fost visat Colegiul și așa este voit de episcopii săi care privilegiază această casă oferindu-vă vouă, preoți tineri, oportunitatea de a dezvolta o viziune, o reflecție și o experiență de comuniune în mod expres „latinoamericanizată”.

Printre fenomenele care actualmente lovesc cu putere continentul sunt fragmentarea culturală, polarizarea țesutului social și pierderea rădăcinilor. Asta se acutizează când se alimentează discursuri care dezbină și răspândesc diferite tipuri de ciocniri și uri față de cei care „nu sunt de-ai noștri”, chiar importând modele culturale care au puțin sau nimic de-a face cu istoria și identitatea noastră și care, departe de a se încrucișa în noi sin teze ca în trecut, ajung cu dezrădăcinarea culturilor noastre din tradițiile lor cele mai bogate și autohtone. Noi generații dezrădăcinate și fragmentate! Biserica nu este străină de situație și este expusă acestei tentații; supusă aceluiași climat, riscă să se rătăcească, rămânând prizonieră a acestei sau acelei polarizări sau dezrădăcinată, dacă se uită de vocația sa de a fi ținut de întâlnire (cf. sfântul Óscar Romero, IV Carta Pastoral – Misión de la Iglesia in medio de la crisis del País, 6 august 1979, nr. 23). Și în Biserică se îndură invazia colonizărilor ideologice.

De aici importanța acestui timp la Roma și mai ales în Colegiu: pentru a putea crea legături și alianțe de prietenie și de fraternitate. Și asta nu printr-o declarație de principii sau gesturi de bunăvoință, ci pentru ca în acești ani să puteți învăța să cunoașteți mai bine și să vă însușiți bucuriile și speranțele, tristețile și neliniștile fraților voștri; să puteți da un nume și o față situațiilor concrete pe care popoarele noastre le trăiesc și le înfruntă și să simțiți ca ale voastre problemele celui care este lângă voi.

„Pio” poate ajuta mult la crearea unei comunități sacerdotale deschise și creative, bucuroase și pline de speranță, dacă știe să se ajute și să se sprijine, dacă este capabilă să se înrădăcineze în viața altora, frați fii ai unei istorii și ai unui patrimoniu comune, parte din una și aceeași preoțime și popor latinoamerican. O comunitate sacerdotală care descoperă că forța cea mai mare de care dispune pentru a construi istoria se naște din solidaritatea concretă dintre voi astăzi și va continua mâine între Bisericile voastre și popoarele voastre pentru a fi capabili să transcende cadrul pur „parohial” și să conducă comunități care să știe să se deschidă spre alții pentru a țese și a îngriji speranța (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 228).

Continentul nostru, marcat de răni vechi și noi, are nevoie de artizani de relație și de comuniune, deschiși și care să aibă încredere în noutatea pe care Împărăția lui Dumnezeu poate s-o trezească astăzi. Și asta voi puteți începe să dezvoltați încă de acum. Un paroh în parohia sa, în dieceza sa, poate face mult – și e bine – dar și riscă să se ardă, să se izoleze și să adune pentru sine. A se simți parte dintr-o comunitate sacerdotală, în care toți sunt importanți – nu pentru a fi însumare de persoane care trăiesc împreună, ci pentru relațiile care se creează, a se simți parte din această comunitate – reușește să trezească și să promoveze procese și dinamici capabile să transcende timpul (este bine de amintit că „mai bine doi decât unul […] Căci de cad, unul îl ridică pe tovarășul său. Dar vai de cel care este singur, care cade și nu este un al doilea care să-l ridice” [Qoh 4,9-10]).

Acest simț de apartenență și de recunoaștere va ajuta să se elibereze și să se stimuleze creativ noi energii misionare care să dea impuls unui umanism evanghelic capabil să se transforme în inteligență și forță propulsivă în continentul nostru. Dimpotrivă, fără acest simț de apartenență și de muncă umăr la umăr ne risipim, ne slăbim și, fapt și mai rău, vom priva atâția frați ai noștri de forța, de lumina și de mângâierea prieteniei cu Isus Cristos și de o comunitate de credință care să dea orizont de sens și de viață (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 49). Și astfel, puțin câte puțin, și aproape fără să ne dăm seama, vom ajunge să oferim Americii Latine „un Dumnezeu fără Biserică, o Biserică fără Cristos și un Cristos fără popor” (Omilia la Liturghia de la „Sfânta Marta”, 11 noiembrie 2016) sau, dacă vrem s-o spunem în mod diferit, un Dumnezeu fără Cristos, un Cristos fără Biserică, o Biserică fără popor… pur gnosticism reelaborat.

Continentul nostru a reușit să plăsmuiască în tradiția sa și în amintirea sa o realitate: iubirea față de Cristos și a lui Cristos se poate manifesta numai în pasiunea față de viața și fața de destinul popoarelor noastre și în solidaritate deosebită cu cei mai săraci, suferinzi și nevoiași (cf. Guzmán Carriquiry, Recapitulando los 50 anos del CELAM, en camino hacia la V Conferencia, nr. 31).

Iubiți frați, asta ne amintește importanța faptului că pentru a fi evanghelizatori cu tot sufletul, pentru ca viața noastră să fie rodnică și să se reînnoiască odată cu trecerea timpului, este necesar să dezvoltăm plăcerea de a sta aproape de viața oamenilor noștri; nu trebuie să ne izolăm niciodată. Viața preoțimii diecezane trăiește – permiteți-mi redundanța – din această identificare și apartenență. Misiunea este pasiune pentru Isus, dar, în același timp, este pasiune pentru poporul său. Înseamnă a învăța să privim unde privește El și să ne lăsăm înduioșați de ceea ce se înduioșează El: sentimente profunde față de viața fraților, în special a păcătoșilor și a tuturor celor care sunt istoviți și epuizați, ca niște oi fără păstor (cf. Mt 9,36). Vă rog, să nu vă înghesuiți niciodată în adăposturi personale sau comunitare, care să ne îndepărteze de nodurile unde se scrie istoria. Fascinați de Isus și membre ale Trupului său, trebuie să ne inserăm profund în societate, să împărtășim viața tuturor, să ascultăm preocupările lor…, să ne bucurăm cu cei care sunt în bucurie, să plângem cu cei care plâng și să oferim fiecare Euharistie pentru toate acele fețe care ne-au fost încredințate (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, nr. 269-270).

De aceea consider providențial să se poată uni această aniversare cu canonizarea sfântului Óscar Romero, fost student al institutului vostru și semn viu al rodniciei și al sfințeniei Bisericii latinoamericane. Un om înrădăcinat în Cuvântul lui Dumnezeu și în inima poporului său. Această realitate ne permite să intrăm în contact cu acel lanț lung de martori în care suntem invitați să ne înrădăcinăm și din care să ne inspirăm în fiecare zi, în special în acest timp în care sunteți „în afara casei”. Nu vă fie frică de sfințenie, nu vă fie frică să vă consumați viața pentru oamenii voștri.

În drumul de metisaj cultural și pastoral nu suntem orfani; Mama noastră ne însoțește. Ea a voit să se arate așa, metisă și rodnică și așa stă lângă noi, Mamă a duioșiei și a forței care ne răscumpără de paralizia sau de confuzia fricii pentru că stă pur și simplu acolo, este Mamă.

Frați preoți, n-o uitați și, cu încredere, să-i cerem să ne arate drumul, să ne elibereze de pervertirea clericalismului, să ne facă zi de zi mai mult „păstori ai poporului” și să nu permită să devenim „clerici de stat”.

Un ultim cuvânt pentru Societatea lui Isus – în prezența generalului său și a iezuiților care sunt aici – care încă de la început a însoțit drumul acestei case. Mulțumesc pentru lucrarea voastră și pentru misiunea voastră.

Una dintre caracteristicile distinctive ale carismei Societății este să încerce să armonizeze contradicțiile fără a cădea în reducționisme. Așa a voit sfântul Ignațiu când s-a gândit la iezuiți ca oameni ai contemplației și ai acțiunii, oameni ai discernământului și ai ascultării, angajați în cotidian și liberi pentru a pleca (cf. Jorge Mario Bergoglio, Meditaciones para religiosos, nr. 93-94). Misiunea pe care Biserica o pune în mâinile voastre cere de la voi înțelepciune și dăruire pentru ca, în timpul în care sunt în casă, tinerii să se poată hrăni din acest dar al Societății, învățând să armonizeze contradicțiile pe care viața le prezintă și le va prezenta lor, fără a cădea în reducționisme, câștigând în spirit de discernământ și libertate. Să învețe să înfrunte problemele și conflictele fără frică, să gestioneze disensiunea și confruntarea; să învețe să dezvăluie orice tip de discurs „corect” dar reducționist, este misiune crucială a celor care îi însoțesc pe frați în formare. Ajutați-i să descopere arta și plăcerea discernământului ca mod de a proceda pentru a găsi, în mijlocul dificultăților, căile Duhului, gustând și simțind în interior pe Deus semper maior. Fiți maeștri de mari orizonturi și, în același timp, învățați-i să ia asupra lor ceea ce este mic, să-i îmbrățișeze pe cei săraci, pe cei bolnavi și să accepte aspectele concrete ale vieții de toate zilele. Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo divinum est.

Iarăși mulțumesc pentru că mi-ați permis să celebrez cu voi primii 160 de ani de drum. Luându-mi rămas bun, doresc să salut și comunitățile voastre, popoarele voastre și familiile voastre. Și, vă rog, nu uitați să vă rugați și să îndemnați să se roage pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.11.2018
Publicarea pe acest sit: 15.11.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.