Discursul Papei la întâlnirea cu Episcopii, preoții și persoanele consacrate din Sudanul de Sud

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu Episcopii, preoții, diaconii, persoanele consacrate
și seminariștii din Sudanul de Sud
Catedrala „Sfânta Tereza”, Juba
sâmbătă, 4 februarie 2023

Iubiți frați episcopi, preoți și diaconi,
Iubite persoane consacrate,
Iubiți seminariști, novice și novici și aspiranți, bună ziua tuturor!

De mult timp, cultivam dorința de a vă întâlni; pentru aceasta, astăzi aș vrea să-i mulțumesc Domnului. Sunt recunoscător Monseniorului Tombe Trille pentru salutul său și vouă tuturor pentru prezența și pentru salutul vostru! Unii au făcut zile de drum pentru a fi astăzi aici! Port mereu sculptate în inimă câteva momente trăite înainte de această vizită: celebrarea la „Sfântul Petru” în 2017, în timpul căreia am înălțat rugăciunea noastră la Dumnezeu pentru darul păcii; și reculegerea spirituală din 2019 cu liderii politici, invitați pentru ca, prin rugăciune, să ia în inimă decizia fermă de a urmări reconcilierea și fraternitatea în țară. Avem nevoie, înainte de toate, de asta: să-l primim pe Isus, pacea noastră și speranța noastră.

Vatican Media

În discursul meu de ieri m-am inspirat din cursul apelor Nilului, care traversează țara voastră ca și cum ar fi coloana sa vertebrală. În Biblie, apei îi sunt asociate adesea acțiunea lui Dumnezeu creator, compătimirea cu care ne adapă atunci când trebuie să mergem prin deșert, milostivirea cu care ne purifică atunci când cădem în mlaștinile păcatului; el, la Botez, ne-a sfințit „prin baia renașterii și reînnoirii Duhului Sfânt” (Tit 3,5). Tocmai după o perspectivă biblică aș vrea să privesc din nou la apele Nilului. Pe de o parte, în albia acestui curs de apă se revarsă lacrimile unui popor cufundat în suferință și în durere, martirizat de violență; un popor care se poate ruga ca psalmistul: „La malurile râurilor din Babilon ședeam și plângeam” (Ps 137,1). De fapt, apele marelui fluviu adună gemetele suferinde ale comunităților voastre, adună strigătul de durere al atâtor vieți secerate, adună drama unui popor care fuge, suferința inimii femeilor și frica imprimată în ochii copiilor. Se vede frica în ochii copiilor. Însă, în același timp, apele marelui fluviu ne duc la istoria lui Moise și, de aceea, sunt semn de eliberare și de mântuire: de fapt, din acele ape Moise a fost salvat și, conducându-i pe ai săi în mijlocul Mării Roșii, a devenit instrument de eliberare, icoană a ajutorului lui Dumnezeu care vede suferința fiilor săi, ascultă strigătul lor și coboară pentru a-i elibera (cf. Ex 3,7). Privind la istoria lui Moise, care a condus poporul lui Dumnezeu prin deșert, să ne întrebăm ce înseamnă a fi slujitori ai lui Dumnezeu într-o istorie străbătută de război, de ură, de violență, de sărăcie. Cum se exercită slujirea în această țară, de-a lungul malurilor unui fluviu udat de atâta sânge nevinovat, în timp ce fețele persoanelor încredințate nouă sunt brăzdate de lacrimile durerii? Aceasta este întrebarea. Și când vorbesc despre slujire, o fac în sens larg: slujire prezbiterală, diaconală și slujire catehetică, educativă, pe care le fac atâtea persoane consacrate și laici.

Pentru a încerca să răspund, aș vrea să mă opresc asupra a două atitudini ale lui Moise: docilitatea și mijlocirea. Cred că aceste două lucruri ating viața noastră aici.

Primul lucru care ne impresionează din istoria lui Moise este docilitatea sa față de inițiativa lui Dumnezeu. Însă nu trebuie să credem că a fost mereu așa: într-un prim timp, el a pretins să ducă înainte singur tentativa de a combate nedreptatea și oprimarea. Salvat de fiica faraonului în apele Nilului, când a descoperit propria identitate, s-a lăsat atins de suferința și de umilirea fraților săi, așa încât într-o zi a decis să facă dreptate de unul singur, lovind mortal un egiptean care maltrata un evreu. Însă, după acest episod, a trebuit să scape și să rămână ani îndelungați în deșert. Acolo a experimentat un soi de deșert interior: s-a gândit să înfrunte nedreptatea numai cu forțele sale și acum, drept consecință, ajunge să fie un fugar, să trebuiască să se ascundă, să trăiască în singurătate, să experimenteze simțul amar al eșecului. Mă întreb: care a fost greșeala lui Moise? Să creadă că el este centrul, bazându-se numai pe forțele sale. Dar astfel a rămas prizonier al celor mai rele metode umane, ca aceea de a răspunde la violență cu violență.

Uneori, ceva asemănător se poate întâmpla și în viața noastră de preoți, diaconi, călugări, seminariști, persoane consacrate, toți: în adâncul sufletului, credem că noi suntem centrul, că ne putem încrede, dacă nu în teorie măcar în practică, aproape exclusiv în bravura noastră; sau, ca Biserică, să găsim răspunsul la suferințele și la nevoile poporului prin instrumente umane, cum sunt banii, viclenia, puterea. În schimb, lucrarea noastră vine de la Dumnezeu: el este Domnul și noi suntem chemați să fim instrumente docile în mâinile sale. Moise învață asta atunci când, într-o zi, Dumnezeu îi vine în întâmpinare, arătându-i-se „într-o flacără de foc, din mijlocul rugului” (Ex 3,2). Moise se lasă atras, face spațiu uimirii, se pune în atitudinea docilității pentru a se lăsa luminat de fascinația acelui foc, în fața căruia să gândește: „Ia să merg să văd această mare arătare: de ce nu se mistuie rugul!” (v. 3). Iată docilitatea care este de folos slujirii noastre: să ne apropiem de Dumnezeu cu uimire și umilință. Surorilor și fraților, nu pierdeți uimirea întâlnirii cu Dumnezeu! Nu pierdeți uimirea contactului cu cuvântul lui Dumnezeu. Moise s-a lăsat atras și orientat de Dumnezeu. Primatul nu este pentru noi, primatul este pentru Dumnezeu: să ne încredem în cuvântul său înainte de a ne folosi de cuvintele noastre, să primim cu docilitate inițiativa sa înainte de a ne baza pe proiectele noastre personale și ecleziale.

Acest fapt de a ne lăsa plăsmuiți cu docilitate ne face să trăim în mod reînnoit slujirea. În fața Bunului păstor, înțelegem că nu suntem șefi de trib, ci păstori compătimitori și milostivi; nu stăpâni ai poporului, ci slujitori care se apleacă pentru a spăla picioarele fraților și ale surorilor; nu suntem o organizație lumească ce administrează bunuri pământești, ci suntem comunitatea fiilor lui Dumnezeu. Surorilor și fraților, să facem, așadar, ca Moise în fața lui Dumnezeu: să ne scoatem încălțămintea cu respect umil (cf. v. 5), să ne despuiem de prezumția noastră umană, să ne lăsăm atrași de Domnul și să cultivăm întâlnirea cu el în rugăciune; să ne apropiem în fiecare zi de misterul lui Dumnezeu, ca să nu uimească și ca să ardă rugurile orgoliului nostru și ale ambițiilor noastre demodate și să ne facă umili însoțitori de călătorie ai celor care ne sunt încredințați.

Purificat și luminat de focul divin, Moise devine instrument de mântuire pentru ai săi care suferă; docilitatea față de Dumnezeu îl face capabil să mijlocească pentru frați. Iată a doua atitudine despre care aș vrea să vă vorbesc astăzi: mijlocirea. Moise a trăit experiența unui Dumnezeu compătimitor, care nu rămâne indiferent în fața strigătului poporului său și coboară pentru a-l elibera. Este frumos acest lucru: a coborî. Dumnezeu coboară pentru a-l elibera. Dumnezeu, prin condescendența sa față de noi, vine în mijlocul nostru până acolo încât asumă în Isus trupul nostru, simte moartea noastră și iadurile noastre. Mereu coboară pentru a ne ridica și cel care trăiește experiența lui este determinat să-l imite. Așa face Moise, care „coboară” în mijlocul oamenilor săi: va face asta de mai multe ori în timpul traversării deșertului. De fapt, el, în momentele mai importante și dificile, urcă și coboară de pe muntele prezenței lui Dumnezeu cu scopul de a mijloci pentru popor, adică de a se pune înăuntrul istoriei sale pentru a-l apropia de Dumnezeu. Fraților și surorilor, a mijloci „nu înseamnă pur și simplu «a ne ruga pentru cineva», așa cum credem adesea. Etimologic, înseamnă «a face un pas în mijloc», a face un pas în așa fel încât să ne punem în mijlocul unei situații” (C.M. Martini, Un strigăt de mijlocire, Milano, 29 ianuarie 1991). Uneori, nu se obține mult, dar trebuie făcut asta: un strigăt de mijlocire. A mijloci înseamnă deci a coborî pentru a ne pune în mijlocul poporului, „a deveni punți” care îl leagă de Dumnezeu.

Păstorilor le este cerut să dezvolte tocmai această artă de „a merge în mijloc”. Trebuie să fie specialitatea păstorilor, să meargă în mijloc: în mijlocul suferințelor, în mijlocul lacrimilor, în mijlocul foamei de Dumnezeu și a setei de iubire a fraților și surorilor. Prima noastră datorie nu este aceea de a fi o Biserică organizată perfect – asta o poate face orice firmă -, ci o Biserică ce, în numele lui Cristos, stă în mijlocul vieții suferinde a poporului și își murdărește mâinile pentru oameni. Niciodată nu trebuie să exercităm slujirea urmărind prestigiul religios și social – acel fapt urât: „a face carieră” -, ci mergând în mijloc și împreună, învățând să ascultăm și să dialogăm, colaborând între noi, slujitorii, și cu laicii. Iată, aș vrea să repet acest cuvânt important: împreună. Să nu-l uităm: împreună. Episcopi și preoți, preoți și diaconi, păstori și seminariști, slujitori hirotoniți și călugări, nutrind mereu respect față de specificul minunat al vieții călugărești: să încercăm să învingem între noi ispita individualismului, a intereselor de parte. Este foarte trist când păstorii nu sunt capabili de comuniune, nu reușesc să colaboreze, ba chiar se ignoră între ei! Să cultivăm respectul reciproc, apropierea, colaborarea concretă. Dacă asta nu se întâmplă între noi, cum putem să o predicăm celorlalți?

Să ne întoarcem la Moise și, pentru a aprofunda arta mijlocirii, să privim la mâinile sale. Scriptura ne oferă trei imagini în această privință: Moise cu toiagul în mână, Moise cu mâinile întinse, Moise cu mâinile ridicate spre cer.

Prima imagine, aceea a lui Moise cu toiagul în mână, ne spune că el mijlocește cu profeția. Cu acel toiag va face minuni, semne ale prezenței și puterii lui Dumnezeu, în numele căruia vorbește, denunțând cu glas tare răul pe care poporul îl îndură și cerând faraonului să-l lase să plece. Fraților și surorilor, pentru a mijloci în favoarea poporului nostru suntem chemați și noi să ridicăm glasul împotriva nedreptății și a samavolniciei, care strivesc oamenii și se folosesc de violență pentru a gestiona afacerile la umbra conflictelor. Dacă vrem să fim păstori care mijlocesc, nu putem rămâne neutri în fața durerii provocate de nedreptăți și de violențe, pentru că, acolo unde o femeie sau un bărbat este rănit în drepturile lui fundamentale, Cristos însuși este ofensat. Am fost bucuros să ascult în mărturia părintelui Luka faptul că Biserica nu încetează să ducă înainte o slujire în același timp profetică și pastorală. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că, dacă există o ispită de care trebuie să ne păzim, este aceea de a lăsa lucrurile așa cum sunt și de a nu ne interesa de situații de fricade a nu pierde privilegii și conveniențe.

A doua imagine: Moise cu mâinile întinse. El, spune Scriptura, „și-a întins mâna asupra mării” (Ex 14,21). Mâinile sale întinse sunt semnul că Dumnezeu urmează să acționeze. După aceea, Moise va ține în mâini tablele Legii (cf. Ex 34,29) pentru a le arăta poporului; mâinile sale întinse indică apropierea lui Dumnezeu care este în acțiune și însoțește poporul său. De fapt, pentru a elibera de rău nu este suficientă profeția, trebuie întinse brațele către frați și surori, trebuie susținut drumul lor. Trebuie mângâiată turma lui Dumnezeu. Putem să ni-l imaginăm pe Moise care indică parcursul și strânge mâinile oamenilor săi pentru a-i încuraja să meargă înainte. Timp de patruzeci de ani, ca bătrân, rămâne alături de ai săi: iată apropierea. Și nu a fost o misiune ușoară: adesea, el a trebuit să reanime un popor descurajat și obosit, înfometat și însetat, uneori și mofturos, care se lăsa cuprins de murmurare și de lene. Și pentru a exercita această misiune, a trebuit să lupte și cu el însuși, pentru că uneori a trăit momente de întuneric și de dezamăgire, ca acela în care i-a spus Domnului: „Pentru ce vrei să faci rău slujitorului tău? De ce nu am aflat har în ochii tăi punând povara acestui întreg popor asupra mea? […] Eu singur nu pot să port tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine” (Num 11,11.14). Privește rugăciunea lui Moise: este obosit. Și totuși, Moise nu s-a retras: mereu aproape de Dumnezeu, nu s-a îndepărtat niciodată de ai săi. Și noi avem această misiune: să întindem mâinile, să-i ridicăm pe frați, să le amintim că Dumnezeu este fidel față de promisiunile sale, îndemnându-i să meargă înainte. Mâinile noastre au fost „unse cu Duh” nu numai pentru riturile sacre, ci pentru a încuraja, a ajuta, a însoți persoanele să iasă din ceea ce le paralizează, le închide și le face temătoare.

În sfârșit, a treia imagine: mâinile ridicate spre cer. Când poporul cade în păcat și își construiește un vițel de aur, Moise urcă din nou pe munte – să ne gândim la câtă răbdare! – și rostește o rugăciune care este o adevărată luptă cu Dumnezeu ca să abandoneze pe Israel. Ajunge să spună: „Poporul acesta a săvârșit un păcat mare: și-au făcut un dumnezeu din aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o!” (Ex 32,31-32). Se pune de partea poporului până la sfârșit, ridică mâna în favoarea sa. Nu se gândește să se salveze singur, nu vinde poporul său pentru propriile interese! Mijlocește. Moise mijlocește, Moise luptă cu Dumnezeu; ține brațele ridicate în rugăciune în timp ce frații săi luptă în vale (cf. Ex 17,8-16). A susține cu rugăciunea în fața lui Dumnezeu luptele poporului, a atrage iertarea, a administra reconcilierea ca niște canale ale milostivirii lui Dumnezeu care iartă păcatele: aceasta este misiunea noastră de mijlocitori!

Preaiubiților, aceste mâini profetice, întinse și ridicate costă trudă, nu este ușor. A fi profeți, însoțitori, mijlocitori, a arăta cu viața misterul apropierii lui Dumnezeu de poporul său poate să ceară însăși viața. Atâția preoți, călugărițe și călugări – așa cum ne-a spus sora Regina despre cele două surori ale sale – au fost victime ale violențelor și atentatelor în care și-au pierdut viața. În realitate, existența au oferit-o pentru cauza evangheliei și apropierea lor de frați și de surori este o mărturie minunată pe care ne-o lasă și care ne invită să ducem înainte drumul lor. Putem să-l amintim pe Sfântul Daniel Comboni, care cu frații săi misionari a făcut în această țară o mare operă de evanghelizare: el spunea că misionarul trebuie să fie dispus la toate pentru Cristos și pentru evanghelie și este nevoie de suflete curajoase și generoase care să știe să pătimească și să moară pentru Africa.

Așadar, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în mijlocul atâtor încercări și trude. Mulțumesc, în numele întregii Biserici, pentru dăruirea voastră, pentru curajul vostru, pentru sacrificiile voastre, pentru răbdarea voastră. Mulțumesc! Vă urez, iubiți frați și surori, să fiți mereu păstori și martori generoși, înarmați numai cu rugăciune și caritate; păstori martori, care cu docilitate se lasă surprinși de harul lui Dumnezeu și devin instrumente de mântuire pentru ceilalți; păstori și profeți de apropiere care însoțesc poporul, mijlocitori cu brațele ridicate. Sfânta Fecioară să vă păzească! În acest moment, să ne gândim în tăcere la acești frați ai noștri și surori ale noastre care și-au dat viața în această slujire pastorală aici și să-i mulțumim Domnului, pentru că a fost aproape. Să-i mulțumim Domnului pentru apropierea lor martirică! Să ne rugăm în tăcere!

Mulțumesc pentru mărturia voastră. Și dacă aveți un picuț de timp, rugați-vă pentru mine. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.02.2023
Publicarea pe acest sit: 04.02.2023
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.