Discursul Papei adresat artiştilor de la Concertul de Crăciun

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat artiștilor de la Concertul de Crăciun
12 decembrie 2020

Dragi artiști și dragi prieteni, bună ziua!

Un salut cordial tuturor și un „mulțumesc” pentru că sunteți aici. Anul acesta luminile de Crăciun un pic modeste sunt motiv de rugăciune și amintire a atâtor persoane care au suferit și suferă din cauza pandemiei. În această situație am simțit și mai puternică interdependența care ne leagă pe toți. Această întâlnire îmi oferă ocazia de a împărtăși cu voi câteva gânduri despre artă și despre rolul său într-un moment istoric așa de critic.

În creația artistică putem recunoaște trei mișcări. O primă mișcare este cea a simțurilor, care sunt cuprinse de uimire și de mirare. Această dinamică inițială, exterioară, stimulează altele mai profunde.

De fapt, a doua mișcare atinge interioritatea persoanei. O compoziție de culori sau de cuvinte sau de sunete are forța de a atinge sufletul uman. Se trezesc amintiri, imagini, sentimente…

Însă mișcarea generatoare a artei nu se oprește aici. Există un al treilea aspect: percepția și contemplarea frumosului generează un sentiment de speranță, care se iradiază și asupra lumii înconjurătoare. În acest punct, mișcarea exterioară și cea interioară se contopesc și, la rândul lor, au incidență asupra relațiilor sociale: generează empatia capabilă să-l înțeleagă pe celălalt, cu care avem atât de multe în comun. Este vorba de o socialitate nouă, nu numai vag exprimată, ci percepută și împărtășită.

Această triplă mișcare de uimire, de descoperire personală și de împărtășire produce un sentiment de pace, care – așa cum mărturisește Sfântul Francisc de Assisi – ne eliberează de orice dorință de dominare asupra altora, ne face să înțelegem dificultățile celor din urmă și ne determină să trăim în armonie cu toți[1]. O armonie care este legată cu frumusețea și cu bunătatea.

Această legătură este foarte bogată de referință în tradiția iudaică și creștină. Cartea Genezei – relatând opera creatoare a lui Dumnezeu – subliniază că în fața creaturilor „Dumnezeu a văzut că era bun” (Gen 1,12.18.25). Adjectivul „bun” în ebraică are o valoare mult mai extinsă și se poate traduce și cu „armonios”[2]. Creația ne uimește prin strălucirea sa și prin varietatea sa și, în același timp, ne face să înțelegem care este rolul nostru în lume în fața unei așa măreții.

Artiștii sunt conștienți de asta și – așa cum a scris Sfântul Ioan Paul al II-lea – percep „în ei acest soi de scânteie divină, care este vocația artistică” și sunt chemați „să nu irosească acest talant, ci să-l dezvolte, pentru a-l pune în slujba aproapelui și a întregii omeniri”[3].

În vestitul său mesaj de la 8 decembrie 1965, la încheierea Conciliului al II-lea din Vatican, Sfântul Paul al VI-lea se adresa artiștilor definindu-i „îndrăgostiți de frumusețe”[4]. Și spunea că lumea „are nevoie de frumusețe pentru a nu se scufunda în disperare”[5]. Și în rătăcirea provocată de pandemie, creativitatea voastră poate să genereze lumină. Criza face mai dense „umbrele unei lumi închise” (cf. Enciclica Fratelli tutti, 9-55) și pare să întunece lumina divinului, a veșnicului. Să nu cedăm în fața acestei înșelătorii. Să căutăm lumina Crăciunului: ea sfâșie obscuritatea durerii și a întunericului.

Mă adresez vouă, dragi artiști, care sunteți în mod deosebit „păzitori ai frumuseții lumii”[6]. Vă mulțumesc pentru solidaritatea voastră, care în aceste timpuri se evidențiază și mai mult. Vocația voastră este una înaltă și angajantă, care cere „mâini curate și dezinteresate”[7] pentru a transmite adevăr și frumusețe. Ambele revarsă bucurie în inima noastră și sunt un „rod prețios care rezistă uzurii timpului, care unește generațiile și le face să comunice în admirație”[8]. Astăzi ca și atunci, această frumusețe ne apare în umilința ieslei. Astăzi ca și atunci, o celebrăm cu suflet plin de speranță.

Exprim aprecierea mea recunoscătoare Misiunilor Don Bosco și Scholas Occurrentes pentru angajarea și spiritul de slujire cu care răspund la urgența educativă și sanitară, prin proiectele lor inspirate din Global Compact on Education.

Mulțumesc iarăși, mulțumesc. Și multe urări și concert bun! Mulțumesc!

Note:
[1] Cf. Scrisoarea enciclică Fratelli tutti (3 octombrie 2020), 4.
[2] Cf. Discurs adresat participanților la întâlnirea mondială „Eu pot”, 30 noiembrie 2019.
[3] Scrisoarea către artiști (4 aprilie 1999), 3.
[4] Mesaj către artiști (8 decembrie 1965), nr. 1.
[5] Ibid., 4.
[6] Sfântul Paul al VI-lea, Mesaj către artiști (8 decembrie 1965), 5.
[7] Ibid.
[8] Ibid.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.12.2020
Publicarea pe acest sit: 12.12.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.