Discursul adresat Papei din partea Colegiului Cardinalilor

Salutul Cardinalului Angelo Sodano
adresat Papei Benedict al XVI-lea
în numele Colegiului Cardinalilor

Vatican, Sala Clementină, vineri, 22 aprilie 2005

Preafericite Părinte,

Codul de Drept Canonic atribuie două finalități Colegiului Cardinalilor: prima este aceea de a se îngriji de alegerea Romanului Pontif, iar a doua aceea de a-l servi pe Papă în îngrijirea Bisericii Universale (cf. Can. 349).

Marțea trecută, în ziua de 19 a acestei luni de aprilie din anul Domnului 2005, noi, Cardinalii Sfintei Biserici Romane, ne-am îndeplinit rapid prima noastră îndatorire, iar acum suntem aici pentru a vă spune, Sfinte Părinte, că ne angajăm să îndeplinim și cea de a doua îndatorire a noastră, care este aceea de a colabora la ministerul dumneavoastră pastoral.

Mulți dintre noi au avut deja ocazia să-și manifeste individual aceste sentimente imediat după alegerea dumneavoastră. Însă era dorința noastră comună să vă exprimăm și împreună, în calitate de Colegiu al Cardinalilor, aceste intenții de apropiere cordială.

Vă prezentăm adeziunea cea mai profundă a întregului Colegiu, și pe cea a celor care au trebuit să părăsească deja Roma pentru a ajunge la Sediile lor, precum și a Confraților care, din diverse motive de sănătate, nu au putut lua parte la această întâlnire.

La 2 aprilie curent, am plâns pentru neuitata plecare dintre noi a Papei Ioan Paul al II-lea, iar acum ne bucurăm pentru darul noului Păstor pe care Providența Divină a voit să ni-l dea.

În aceste zile am fost apoi martori ai ajutorului pe care Domnul, de-a lungul istoriei, îl acordă mereu Sfintei Sale Biserici. Aceasta este ca un copac care primește zilnic viață nouă și crește viguros. De când Cristos l-a plantat, când era ca un mic grăunte de muștar, și până astăzi, ramurile sale înfrunzite s-au întins până la marginile pământului.

Marelui teolog Romano Guardini îi plăcea mult această imagine a arborelui care crește. În acest sens, cita adesea fagii, die Buchen, adăugând: „Ei au ceva benedictin: ceva viguros și blând totodată…Totul este plin de formă, de la trunchi până la cea mai subțire rămurică” (cf. Rivista del Clero italiano, martie 2005, p. 198). Așa să fie și Biserica de astăzi!

 

Sfinte Părinte,

Noi Cardinalii suntem bucuroși că cel care dă vigoare arborelui Bisericii este astăzi Papa Benedict al XVI-lea.

Dumneavoastră vă oferim toată dăruirea noastră, deplina noastră colaborare și afecțiunea noastră în Cristos Isus.

În cartea dumneavoastră „Sarea Pământului” (Salz der Erde), Sanctitatea Voastră afirma că, în creștinism, sunt mereu posibile forme noi și viguroase de viață creștină, și-i spuneați așadar celui care vă lua interviul: „Gândiți-vă la Sfântul Benedict care, la sfârșitul antichității, creează o formă de viață, datorită căreia creștinismul reușește apoi să ajungă la noile popoare și să le transforme”. (cf. Il sale della terra, Ed. San Paolo, 1977, p. 304).

Domnul să vă ajute, Sfinte Părinte, să imitați opera Sfântului Benedict spre binele Bisericii și al lumii!

Autor: Cardinalul Angelo Sodano
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 22.04.2005
Publicarea pe acest sit: 22.04.2005
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.