Discurs către reprezentanţii mass-media

Discursul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea
adresat reprezentanților mijloacelor de comunicare socială

sâmbătă, 23 aprilie 2005

Iluștrii domni, distinse doamne!

1. Vă întâlnesc cu plăcere și vă salut cordial pe voi, jurnaliști, fotografi, lucrători în televiziune și pe cei care, în diferite forme, aparțineți lumii comunicațiilor. Vă mulțumesc pentru vizita voastră și în mod deosebit pentru serviciul pe care l-ați adus în aceste zile Sfântului Scaun și Bisericii catolice. Adresez un cordial salut Monseniorului John Patrick Foley, Președintele Consiliului Pontifical pentru Comunicații Sociale, și-i mulțumesc pentru cuvintele pe care mi le-a adresat în numele celor prezenți.

Se poate spune că, datorită muncii voastre, timp de câteva săptămâni atenția lumii întregi a rămas ațintită asupra Bazilicii, asupra Pieței Sf. Petru și asupra Palatului Apostolic, în care Predecesorul meu, neuitatul Papa Ioan Paul al II-lea și-a încheiat cu seninătate existența pământească, și unde apoi, în Capela Sixtină, Cardinalii m-au ales pe mine ca Succesor al său.

2. Datorită vouă tuturor, aceste evenimente ecleziastice de o importanță istorică au avuto o acoperire mondială. Știu cât de greu ați muncit ceasuri îndelungate, departe de casele și de familiile voastre, și uneori în condiții dificile. Sunt conștient de competența și de dăruirea cu care v-ați îndeplinit misiunea voastră exigentă. În numele meu personal, dar în special în numele catolicilor care trăiesc departe de Roma, care au putut participa în timp real la aceste momente stimulatoare pentru credința noastră, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Posibilitățile oferite nouă de modernele mijloace de comunicare sunt într-adevăr minunate și extraordinare!

Conciliul Vatican II a vorbit despre marele potențial al mass-media. De fapt, Părinții Conciliului au dedicat primul lor document acestei teme, și au spus că media, „prin natura lor, pot atinge și influența nu numai indivizi izolați, ci mulțimi întregi și toată societatea umană” (Inter mirifica, nr. 1). De la 4 decembrie 1963, când a fost promulgat decretul Inter mirifica, omenirea a fost martoră a unei extraordinare revoluții a mass-media, care influențează fiecare aspect al vieții umane.

3. Conștientă de misiunea sa și de importanța mass-media, Biserica a căutat colaborarea cu lumea comunicațiilor sociale, îndeosebi începând cu Conciliul Vatican II. Fără îndoială, Papa Ioan Paul al II-lea a fost marele artizan al acestui dialog deschis și sincer, el care a menținut, pentru mai bine de douăzeci și șase de ani de pontificat, relații constante și fecunde cu voi, care sunteți angajați în comunicațiile sociale. Și tocmai responsabililor din comunicațiile sociale a dorit să le consacre unul dintre ultimele sale documente, Scrisoarea apostolică din 24 ianuarie în care amintește că „epoca noastră este una a comunicării globale, în care multe momente ale existenței umane se derulează prin procese mediatice, sau cel puțin sunt nevoite să se confrunte cu ele” (Dezvoltarea rapidă, nr. 3).

Doresc să continui aceste dialog rodnic, și împărtășesc ceea ce nota Papa Ioan Paul al II-lea referitor la faptul că „fenomenul actual al comunicațiilor sociale îndeamnă Biserica la un fel de revizuire pastorală și culturală, astfel încât să fie în măsură să facă față în mod adecvat schimbărilor epocii în care trăim” (ibid, nr. 8).

4. Pentru ca mijloacele de comunicare socială să poată aduce un serviciu pozitiv binelui comun, este necesar aportul responsabil al tuturor și al fiecăruia în parte. De aceea este necesară o înțelegere tot mai bună a perspectivelor și a responsabilităților pe care le comportă dezvoltarea mass-media – referitor la consecințele efective asupra conștiințelor și a mentalității oamenilor precum și la formarea opiniei publice. În același timp, trebuie să subliniez necesitatea unor referințe clare la responsabilitatea etică a celor care lucrează în mass-media, în mod deosebit în ce privește căutarea sinceră a adevărului precum și salvgardarea centralității și a demnității persoanei umane. Numai în aceste condiții mass-media pot să corespundă planului lui Dumnezeu, care le-a pus la dispoziția noastră „pentru a descoperi, utiliza, pentru a face cunoscut adevărul, chiar și adevărul asupra demnității noastre și asupra destinului nostru de fii ai săi, moștenitori ai Împărăției sale veșnice” (ibid., 14).

5. Iluștri domni, distinse doamne, vă mulțumesc încă o dată pentru serviciul important pe care îl aduceți societății. Să ajungă la fiecare dintre voi aprecierea mea cordială, asigurându-vă totodată de pomenirea în rugăciune după intențiile voastre. Extind salutul meu la familiile voastre și la cei care fac parte din colectivele voastre de muncă. Prin mijlocirea cerească a Maicii lui Cristos, invoc asupra fiecăruia dintre voi îmbelșugate daruri de la Dumnezeu, pentru care vă împart tuturor Binecuvântarea mea.

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 23.04.2005
Publicarea pe acest sit: 23.04.2005
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.