Dialogul Papei cu seminariștii din Lombardia

Dialogul Sfântului Părinte Papa Francisc
la audiența cu seminariștii din Lombardia
sâmbătă
, 13 octombrie 2018

Papa Francisc:

Eu am întrebările, pentru că mi le-au trimis; dar voi spuneți-le: eu notez lucrurile care-mi vin pentru că vreau să fiu spontan în răspuns.

Daniele:

Sfinte Părinte, sunt Daniele, din dieceza de Mantova, și frecvente anul propedeutic. La începutul acestui drum seminarial al nostru emoția care prevalează în noi este bucuria; însă, uneori, în spatele acestui entuziasm se ascunde germenul îndoielii și al trudei de a-l urma pe Isus în forma preotului în societatea contemporană. După experiența dumneavoastră, în ce mod noi seminariștii actuali putem sta în fața crucii îndoielii?

Papa Francisc:

Crucea îndoielii este o cruce, dar rodnică. Eu nu am încredere în persoanele care nu se îndoiesc niciodată. Îndoiala ne pune în criză; îndoiala ne face să ne întrebăm pe noi înșine: „Dar asta merge bine sau nu merge bine?”. Îndoiala este o bogăție. Vorbesc despre îndoiala normală, nu despre acele persoane îndoielnice care devin scrupuloase. Nu, asta nu merge. Însă îndoiala normală a personalității este o bogăție, pentru că mă pune în criză și mă face să mă întreb: acest gând vine de la Dumnezeu sau nu vine de la Dumnezeu? Acest lucru este pozitiv sau nu este pozitiv?

Tu ai spus „crucea îndoielii”, iar eu îți răspund cu privire la îndoiala interioară, la îndoiala pe care tu o ai în orientarea ta spirituală. Probabil că tu vorbești și despre îndoiala culturală. Dar astăzi îndoiala culturală nu este așa de mare; probabil că sunt mai multe afirmațiile culturale contrare, fiecare are propria afirmație și cred că omenirii îi lipsește un pic capacitatea de a se îndoi bine. Marile probleme…: gândește-te la îndoiala cu privire la război, la migrații… Sunt îndoieli de luat în serios, pentru că altminteri, în aceste domenii, problema nu se rezolvă cu o căutare interioară, ci după interesele fiecărei națiuni, ale fiecărei societăți, ale fiecărui popor. Așadar lipsa acestor îndoieli este urâtă, pentru că ne face să fim mereu siguri, fără să ne punem problema… Este o cruce, îndoiala, dar este o cruce care te apropie de Isus și te pune în criză. Și așa cum ai spus tu – aici este scris -: „ce acțiuni concrete putem pune în practică în fiecare zi pentru ca viața noastră zilnică să hrănească acest drum de încredințare?”. Acțiunea concretă este dialogul cu persoana care te însoțește, dialogul cu superiorul, dialogul cu colegii. Însă dialogul deschis, dialogul sincer, lucruri concrete. Și mai ales dialogul cu Domnul: „Doamne, ce vrei să-mi spui cu ceea ce m-ai făcut să simt, cu această dezamăgire, cu această îndoială?…”. Luați îndoiala ca o invitație de a căuta adevărul, de a căuta întâlnirea cu Isus Cristos: aceasta este adevărata îndoială. Bine?

Andrea:

Sanctitate, sunt Andrea, din dieceza de Brescia, și sunt în primul an de teologie. „Așadar, mergeți, și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit”. Sanctitate, meditând asupra cuvintelor dumneavoastră cu care invitați Biserica să fie în ieșire, chemată să desfășoare pretutindeni o nouă misiune evanghelizatoare, ne-am întrebat cu privire la unele dificultăți de a le pune în practică. În fața unei lumi tot mai secularizate, în care Isus este uitat și cu greu se transmite și, prin urmare, se înțelege adevărul, în fața slăbiciunii comuniunii și a simțului de apartenență și de identitate în comunitățile creștine și în fața unei scăzute participări active la liturgie, vă întrebăm cu ce mijloace concrete este posibil să realizăm această ieșire la care dumneavoastră ne chemați și mai ales cum putem educa la iubirea față de Biserică și pentru Biserica însăși.

Papa Francisc:

Mulțumesc.

Biserică în ieșire, așa cum a voit Isus: „Mergeți, predicați Evanghelia, mergeți…”. Nu „Biserică în plimbare”! Probabil că uneori în vreun plan pastoral facem confuzie, ca înseamnă a merge în ieșire, în întâmpinarea persoanelor, și ce înseamnă a face o plimbare frumoasă și apoi a rămâne acolo unde mă aflu. Acest lucru este important: ieșirea nu este o aventură, este un mandat al Domnului, este o vocație, este o angajare. Tu vorbești despre „această lume tot mai secularizată”. Dar eu îți spun: care lume era mai secularizată, a noastră sau aceea a lui Isus? Care lume era mai coruptă, a noastră sau aceea a lui Isus? Același lucru, amândouă. Da, aceasta este secularizată cu mijloace noi, moderne; însă cealaltă era secularizată cu mijloacele epocii. Însă corupția era aceeași. Gândește-te la corupția locuitorilor din Atena, când Paul a început să vorbească, acel discurs atât de bine făcut, care îi cita și pe poeții lor și la sfârșit, când a ajuns la un punct un pic dificil [cel al învierii lui Cristos], atenienii au spus: „Da, da, du-te… mâine te voi vom asculta”. Se întâmplă și astăzi. Dacă mergi să vorbești despre Isus, în multe locuri, în multe orașe nu te ascultă, nu te aud. Era secularizat și acel timp. Gândește-te că în acea epocă se făceau și jertfe umane… Și astăzi! Într-o altă lume, cu mănuși albe, dar se fac. Secularizarea este aceeași, mai mult sau mai puțin, cea din timpul lui Isus și cea din timpul nostru. În schimb, ce trebuie să facem, lucruri concrete, în această lume așa de secularizată? Aceleași lucruri concrete pe care le-a făcut Isus, pe care le-au făcut apostolii. Cum se construiește Biserica? Luați cartea Faptele Apostolilor și acolo este, același lucru. Nu există o altă metodă fundamentală diferită. Da, există nuanțe, schimbări de epocă, dar esențialul este același pe care l-a făcut Isus.

Și pornind de la Isus, ce putem spune? Care este „miezul” propriu al mesajului lui Isus, al atitudinii lui Isus în fața acelei lumi secularizate? Ce făcea Isus? Apropiere. Apropierea, întâlnirea. Isus îl întâlnea pe Tatăl în rugăciune și Isus întâlnea oamenii. Întâlnea și dușmanii, și uneori îi asculta, le explica, alteori le spune lucruri care par vorbe urâte. De exemplu, citește Mt 23: nu sunt lucruri frumoase acelea pe care le spune Isus, acolo. Pentru că era aproape și putea să spună lucrurile clare, și unora nu le plăceau; și apoi El a trebuit să plătească prețul pentru asta, pe cruce. A face același lucru al lui Isus: apropiere. Apropiere de Dumnezeu, apropiere de oameni, apropiere de poporul lui Dumnezeu.

Pentru aceasta, îmi place să spun că voi trebuie să fiți preoți ai poporului lui Dumnezeu, adică păstori de popoare, păstor al oamenilor, și nu „clerici de stat”, pentru că Isus bătea tare în clericalismul din timpul său: cărturarii, fariseii, învățătorii legii…, foarte tare. Și eu vă spun că clericalismul este o pervertire a Bisericii. Când se vede un preot tânăr concentrat total pe sine însuși, care se gândește să aibă carieră, acesta este mai mult de partea fariseilor și saduceilor decât de partea lui Isus. Acesta este adevărul. Tu, când vezi un preot care se roagă, care stă cu copiii, învață cateheza, care celebrează Liturghia cu comunitatea sa, care știe numele oamenilor pentru că se apropie, la sfârșitul Liturghiei merge și salută pe fiecare: „Ce faci? Și familia?…”. Aceasta este apropierea pe care o avea Isus. Odată am auzit pe unul – aici, unul care lucrează în Vatican… pentru că există sfinți, aici înăuntru, există sfinți! -, care îmi spunea că a fost paroh odinioară și cunoștea numele tuturor, chiar și numele câinilor! Aceasta este apropierea unui preot, un preot sfânt, dar cu sfințenia obișnuită la care suntem chemați toți. Apropiere de popor și apropiere de Dumnezeu în rugăciune. Preotul care se zbate prea mult în organizarea treburilor și pierde un pic această apropiere se îndepărtează de idealul sacerdotal al lui Isus.

Dar de ce apropierea? Aș vrea să subliniez un aspect teologic al apropierii – asta am spus alte dăți, poate că ați auzit – Dumnezeu, în Deuteronom, spune poporului său: „Gândește-te: care popor are dumnezeii săi așa de aproape cum sunt eu aproape de tine?”. Este o alegere a lui Dumnezeu, apropierea de popor. Și El a condus poporul ca un păstor și l-a condus bine. Dar se vede că nu era satisfăcut de asta și El a venit și să se facă unul dintre noi: așa de aproape! Este condescendența lui Dumnezeu care coboară: aceea care se numește synkatabasi. Este atitudinea fundamentală a lui Dumnezeu care se face om pentru noi, se face aproape. Atitudinea preotului este aceea. Mi-a dăruit, părintele Rupnik mi-a dăruit-o, o icoană a Sfintei Fecioare Maria făcută de el. Sfânta Fecioară Maria este în centru, dar, privind bine, nu este o icoană despre Sfânta Fecioară Maria: Sfânta Fecioară Maria este în centru, mare, și îl are pe micul Isus [în sân dar în picioare], un Isus de patru sau cinci ani; mâinile Sfintei Fecioare Maria sunt așa, ca o scăriță, coboară la noi… În mâna dreaptă ține plinătatea legii [un sul] și cu stânga se agață de Sfânta Fecioară Maria, pentru a nu cădea. Dumnezeu este un om care coboară. Este Sfânta Fecioară Maria a condescendenței: centrul este Isus. Sfânta Fecioară Maria este scară pentru acest mister al apropierii. Pentru aceasta evlavia față de Sfânta Fecioară Maria ne ajută să fim aproape de Isus. Există o rugăciune pe care ne-au învățat-o, o iaculatorie, care face mult bine: „Marie, pune-mă cu Fiul tău, fă-mă să fiu aproape de Fiul tău”. Așa este, asta ajută, pentru că acela care este aproape de Isus este aproape de oameni și face ceea ce a făcut Isus.

Așadar, o lume secularizată ca în timpul lui Isus, asta e clar. Atitudinea mai concretă a lui Isus este întâlnirea: a-i întâlni pe oameni, apropierea. Apropiere pastorală. Și între voi, apropiere prezbiterală… Dacă este timp – nu-mi amintesc dacă este vreo întrebare despre asta – despre colegiul prezbiteral… Dacă nu este, amintiți-mi.

Giovanni:

Sfinte Părinte, sunt Giovanni, vin din dieceza de Bergamo și frecventez anul al patrulea de teologie. Sanctitate, unii dintre noi seminariștii se pregătesc să primească slujirea de lectori și apropiindu-ne de exortația apostolică post-sinodală Verbum Domini a Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, îndeosebi suntem provocați de numărul 82: „Sinodul a recomandat ca seminariștii să fie ajutați în mod concret să vadă relația dintre studiul biblic și rugăciunea cu Scriptura. Studierea Scripturilor trebuie să-i facă mai conștienți de misterul revelației divine și să alimenteze o atitudine de răspuns rugător dat Domnului care vorbește. Pe de altă parte, și o autentică viață de rugăciune nu va putea decât să mărească în sufletul candidatului dorința de a-l cunoaște tot mai mult pe Dumnezeu care s-a revelat în Cuvântul său ca iubire infinită”. Am vrea să vă întrebăm despre experiența dumneavoastră în anii de formare, cu privire la raportul dintre studiu și rugăciune și dintre studiu și activitatea pastorală. În sfârșit, am vrea să știm care text din Scriptură, descoperit și gustat mai mult grație studiilor, v-a însoțit în rugăciune în timpul anilor de formare și încă vă însoțește.

Papa Francisc:

Mulțumesc.

Pornesc de la citatul din papa Benedict al XVI-lea. El atinge un punct care este foarte important: raportul dintre rugăciune și Scriptură. Un lucru pe care noi trebuie să învățăm să-l facem, și să-l facem încontinuu, este lectio divina, adică întâlnirea cu Domnul prin intermediul Cuvântului său: lectio divina. A merge mereu la Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să dialogăm cu Scriptura: aceasta este lectio divina. A sta în fața Domnului, în prezența sa, cu Biblia, și a asculta. Asta se poate face și cu texte mici: eu le recomand oamenilor să poarte Evanghelia în buzunar – o Evanghelie de buzunar – sau în geantă, [și să citească] atunci când au timp, două sau trei lucruri… Familiaritatea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Există atâția autori spirituali care ne învață să mergem înainte în viața spirituală și trebuie să-i citim, nu-i adevărat? Însă Cuvântul lui Dumnezeu, această lectio divina, această familiaritate cu Cuvântul lui Dumnezeu – care nu este o familiaritate de citate, în versetul cutare, cutare…, nu, nu aceea – este familiaritatea inimii, înseamnă a cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu dinăuntru.

Apoi, întrebarea: „Am vrea să vă întrebăm despre experiența dumneavoastră în anii de formare, cu privire la raportul dintre studiu și rugăciune și dintre studiu și activitatea pastorală”, și lipsește un al patrulea element: sunt patru coloane, pilaștri ai formării: studiu, rugăciune, activitate pastorală și viață comunitară, și pentru aceasta este important seminarul. Odată, un episcop înțelept a spus: „Cel mai rău seminar este mai bun decât niciun seminar”. Pentru că viața comunitară ne ajută: este o propedeutică spre colegiul prezbiteral. Raportul dintre studiu, rugăciune, activitate pastorală și viață comunitară: sunt patru pilaștri care interacționează și tu trebuie să te rogi cu lucrurile pe care le studiezi sau cu ceea ce vezi în viața pastorală, la sfârșit de săptămână, sau cu ceea ce se întâmplă în comunitate. Rugăciunea trebuie să se îndrepte spre toate, este în raport cu toate. Cele patru aspecte sunt interactive, nu sunt bucăți separate: este o unitate a celor patru pilaștri ai formării. Și atunci când tu mergi la părintele spiritual, la însoțitorul tău sau la rectorul tău sau la superiorul comunității, trebuie să vorbește despre toate cele patru, cum interacționează, și să cauți relația care există. Nu știu dacă este clar acest lucru… Este clar? Sunt patru, dar trebuie vorbit despre relația, despre raportul între cele patru.

Apoi, asta este un pic o curiozitate – dar sărmana Eva, ce s-a întâmplat cu curiozitatea! – „în sfârșit, am vrea să știm care text din Scriptură, descoperit și gustat mai mult grație studiilor, v-a însoțit în rugăciune în timpul anilor de formare și încă vă însoțește”. Pe mine mă impresionează mult dimensiunea amintirii, dimensiunea „deuteronomică”, și pentru aceasta un text din Biblie care m-a însoțit – și mereu revin la el – este Dt 26: „Amintește-ți, nu uita: când tu ajungi în acea țară pe care tu n-ai cucerit-o, când tu vei avea burta plină de lucrurile pe care tu nu le-ai semănat, când tu vei locui în case pe care nu le-ai construit tu, amintește-ți: amintește-ți că ai fost sclav în Egipt” (cf. v. 1-7). Amintirea: mereu a privi în spate, de unde vin, de unde m-a salvat Domnul. Această dimensiune deuteronomică îmi face bine. „Ah, eu sunt un mare preot, privește, m-au numit rector al acelui sanctuar, fac asta și asta…”. Amintește-ți de unde te-au luat. „Eu nu eram profet nici fiu de profet, dar tu m-ai luat de la turmă…” (cf. Am 7,14-15). Asta mă impresionează mult: a te întoarce, amintește-ți, nu te umfla de vanitate, de mândrie, de autosuficiență… Totul este dar, totul este har, totul ți-a fost dăruit. Acesta este un text cu care eu mă rog mult, îmi face bine.

Apoi, un alt text pe care eu îl consider ca istoria vieții mele este Ezechiel 16. Din Noul Testament, mă opresc – probabil pentru că îmi plac sărbătorile – mă opresc asupra nunții din Cana: cum acționează Sfânta Fecioară Maria în acel moment, discret, cum își dă seama, cum face…; și acea poruncă a Sfintei Fecioare Maria – este singura poruncă pe care ne-o dă Sfânta Fecioară Maria -: „Faceți ceea ce vă voi spune” (cf. In 2,5). Mie îmi place, asta mă impresionează. Sunt cele trei texte care, aș vrea să spun, mă impresionează mult. Însă primul, vă rog: luați această dimensiune deuteronomică a vieții care vă va ajuta mult, cu amintirea, să nu vă credeți mai mult decât ceea ce sunteți.

Piergiorgio:

Sfinte Părinte, bună ziua, sunt Piergiorgio din dieceza de Crema. Sunt acolit și sâmbăta viitoare voi fi hirotonit diacon. Unii dintre noi seminariștii vor primi în lunile următoare slujirea acolitatului care îi va face slujitori extraordinari ai Împărtășaniei euharistice. De aceea aprofundarea preasfintei taine a Euharistiei însoțește și va însoți tot drumul nostru. În această privință, și cu ocazia Sinodului Tinerilor, am vrea să vă punem o întrebare care se naște din experiențele noastre pastorale. Văzând atâția tineri care nu recunosc Euharistia nici măcar drept ceva important, cum putem noi dimpotrivă să facem să se perceapă chiar centralitatea ei culminantă și originară pentru viața fiecărui bărbat și a fiecărei femei? În acest sens, ați vrea să împărtășiți cu noi o amintire a dumneavoastră din tinerețe cu privire la raportul cu Isus Euharistie?

Papa Francisc:

Ieri, la Altarul Catedrei [în bazilica „Sfântul Petru”], la șase fără un sfert după-amiază, erau aproape o mie de tineri și am dat o meditație și apoi le-am făcut o oră de adorație euharistică. Tinerii nu refuză, dar când ajung să înțeleagă, să simtă nevoia… Este adevărat, dacă tu iei pe unul și îi spui: „Vino, hai să facem adorație”, el adoarme… Dar este frumos și să adormim în fața Domnului! Sfânta Tereza a Pruncului Isus făcea asta des, și eu, este adevărat! Dar este nevoie de o cateheză despre ce anume este Euharistia, o cateheză de viață. Vă voi spune o anecdotă. Într-una din parohiile din Buenos Aires, parohul făcea slujirea de a da de mâncare cina pentru cei fără adăpost. Era totul bine organizat: în fiecare zi a săptămânii era un grup diferit. Tineri de bunăvoință, majoritatea catolici, dar și unii care nu credeau în nimic, dar voiau să facă această slujire, și funcționa bine. Erau cei care găteau… În total – gândește-te – circa douăzeci de tineri în fiecare zi: 150 de tineri mai mult sau mai puțin cu aceia care găteau. La un moment dat parohul a spus: „Aceștia fac bine această slujire. Eu trebui să fac mai mult”. Ce anume a propus înainte de a ieși? Să asculte un cuvânt din Evanghelie. Astfel, toți în biserică, nu mai mult de cinci minute: un cuvânt din Evanghelie. Și ei spuneau: „Este frumos acest lucru! Dar este puțin…”. Și parohul a spus: „Este Isus aici cu noi. Voi mergeți să-i dați de mâncare lui Isus nevoiaș, dar și Isus este aici în pâine, ascuns, putem să-l privim un pic înainte de a ieși… Iată, da – ca să nu mă lungesc – a început să facă acea lectură a Bibliei în fața Domnului, nu mai mult de un sfert de oră. Și acești tineri au învățat ce este Euharistia, dar puțin câte puțin: cateheza despre Euharistie trebuie să se facă puțin câte puțin, pentru că este marele mister al prezenței Domnului cu noi. Tu nu poți merge cu o carte și să spui: „Euharistia este asta, este jertfa din Vechea Alianță care după aceea, etc. etc.”. Tânărul nu va înțelege asta. Fă-l să simtă nevoia. În acest caz preotul a fost șmecher. A spus: „Aceștia merg la Isus nevoiaș. Eu îl voi arăta lor pe Isus care le dă forța cu Cuvântul, 15 minute, nu mai mult”. Apoi, pe de altă parte a început să facă adorația și mulți dintre aceștia mergeau la adorație.

În această privință, aș vrea să merg dincolo de celebrările liturgice. Celebrarea liturgică este un act de adorație, un act de participare la pătimirea, moartea și învierea lui Isus, știm cu toții asta. Este un act de laudă adusă lui Dumnezeu, de bucurie spirituală. Dar de atâtea ori pare un priveghi funebru! Și acolo trebuie să-i ajutăm pe preoți. Și voi care veți fi preoți, vă rog, nu plictisiți oamenii. Exista un obicei – nu știu dacă aici se mai face -: când începea predica, mulți ieșeau să fumeze o țigară. Predica plictisitoare. Predica este omilia: trebuie să atingă inima. Dimpotrivă, dacă este plictisitoare nu se înțelege. Voi, ca preoți, citiți ceea ce este scris în Evangelii gaudium despre omilie. Este lung dar am voit să fac așa. A atinge. Un preot care ne-a predat nouă omiletica, ne spunea: „O idee, o imagine, un sentiment”. Și asta se poate face în cinci minute. Gândiți-vă că psihologic oamenii nu pot menține atenția mai mult de opt minute. O omilie de opt minute, și bine pregătită: cu o idee clară, un sentiment clar și o imagine clară.

Iubirea față de Euharistie trebuie să se facă printr-o cateheză, dar în acest mod prin Liturghie: să vadă cum se celebrează Liturghia. Să înțeleagă asta. Adorația este mai ușoară pentru cateheza dată tinerilor decât Sfânta Liturghie, pentru că tu poți să explici: vor fi douăzeci de minute de adorație, și preotul la fiecare șase/șapte minute spune un cuvânt, și asta ajută. A introduce adorația. Însă celebrarea euharistică este importantă: este important să fie făcută bine, să fie cult de adorație, de bucurie, de comuniune între noi, comuniune cu Cristos. Noi în asta suntem în criză: n-am rezolvat problema celebrării euharistice. Vorbesc în general. Există exemple foarte valabile, dar în general trebuie să le reluăm. Și asta este o problemă mondială. Unii cred că nu trebuie să facem bine rubricile: nu merge. Trebuie să facem sărbătoare și să facem gălăgie: nu merge. Este nevoie de rubrici bune, este nevoie de sărbătoare, este nevoie de muzică, este nevoie de rugăciune, este nevoie de tăcere. Însă a celebra Euharistia nu este ușor și aceasta este o temă pentru voi ca viitori preoți. Apoi, de atâtea ori Euharistia – acest lucru este urât, trebuie s-o spun – Euharistia se celebrează prea „social” [ca uzanță socială], nu în mod comunitar. Există o Liturghie pentru acel tată răposat? Profită de acea uzanță socială pentru a evangheliza, pentru a spune un cuvânt bine, a celebra cu frumusețe. Spunea un episcop, aici în Italia, că unii dintre preoții săi, când li se cere să meargă să celebreze o Liturghie pentru o aniversare în sate, dacă nu vine mai întâi oferta, ei nu merg. Asta nu inventez eu. Acel episcop mi-a povestit. Înseamnă a instrumentaliza Euharistia. Asta o subliniez pentru că este centrul vieții noastre. Însă astăzi celebrarea euharistică este în criză. Au fost făcuți pași buni, dar trebuie să avem grijă de ea mereu. Tu nu poți merge să celebrezi Euharistia în grabă, „toccata și fuga”. Nu. Inima ta trebuie să fie acolo, în Euharistie. Și asta contagiază. De câte ori oamenii spun: „Cât de bine celebrează preotul acesta!”, și se referă la ungerea [spirituală], adevărata ungere. Gândiți-vă la asta. Eu îmi amintesc când eram tânăr, când eram copil, de Euharistie, și sora care m-a pregătit – era pricepută, ne punea să cântăm, ne învăța Liturghia cu un cântec care probabil că se mai cântă: „O, Sfânta Altar păzit de îngeri”. Ne învăța cântecul și apoi ne explica un lucru și un altul… și noi eram curioși. Și astfel m-a învățat Liturghia, pregătindu-mă pentru Prima Împărtășanie.

Nu știu, cu privire la asta m-am lungit un pic, dar mă preocupă: celebrarea euharistică să fie demnă, evlavioasă, care să implice și afectul oamenilor. Precum și în omilie. Apoi ca tânăr, după convertirea mea, la șaptesprezece/optsprezece ani mergeam o dată sau de două ori pe lună să fac adorația perpetuă al sacramentini, seara. Era timpul în care nu era Liturghia de seară, și sacramentinii la Buenos Aires au biserica într-un cartier central, chiar elegant. Îmi amintesc – era cinci și jumătate dimineața – era Liturghia, după aceea adorația, și acolo veneau oamenii de la sărbători direct la Liturghie, pentru a dormi toată duminica. Asta – îmi amintesc – nu-mi plăcea pentru că spuneam: „Dar aceștia vin la Liturghie numai pentru a îndeplini preceptul”. Și luxul femeilor acolo nu-mi plăcea mult. Dar acele seri de adorație… Era o oră, apoi patruzeci de minute de odihnă, apoi o oră. Mi-a făcut bine în acel timp să mă pregătesc pentru decizia definitivă. Da… Nu știu dacă am răspuns la întrebarea despre Euharistie.

Marco:

Sfinte Părinte, sunt Marco, din dieceza de Milano, seminarist în anul cinci de teologie. Sanctitate, anul cinci de teologie este un an decisiv în vederea drumului de discernământ vocațional, în vederea ordinelor sacre. Vă întrebăm: cum ați trăit partea discernământului spiritual în viața dumneavoastră? Cum ați înțeles chemarea la viața călugărească și la preoție, cu atenție deosebită față de viața afectivă? Cum au fost diferitele figuri de însoțire spirituală în anii formării adevărați subiecți ai discernământului dumneavoastră?

Papa Francisc:

Așa cum fiecare dintre voi a făcut discernământ în propria viață pentru a se decide să intre în seminar. Este un drum, acela de a discerne și a vedea ce vrea Domnul de la mine, însoțit de un altul care să mă ajute. Cum se vede? Ce simt, ce mă lasă în pace, ce mă lasă neliniștit, ce îmi ia pacea… Eu am avut un mare om care m-a ajutat mult, în asta: era decanul de filozofie, dar era un om care a studiat mult viața spirituală și mai ales discernământul din timpul călugărilor până acum. Și m-a ajutat mult. Dădea sfaturi reale, concrete pentru a ajuta să merg înainte. De exemplu, îmi amintesc odată că se vorbea, într-o școală de antropologie, se vorbea despre maturitate. „Și cum se știe – a spus un coleg de-al meu – cum se știe dacă unul este matur sau nu este matur?”. Și el a spus: „Eh… tu ai frați și surori: sunt căsătoriți?” – „Da, doi” – „Și au copii?” – „Da” – „Tu ești capabil să te joci cu nepoții tăi?” – „Eh, nu știu…” – „Încearcă: dacă ești capabil, mergi bine; dacă nu ești capabil, îți lipsește ceva”. Lucrurile concrete ale vieții te duc la discernământ, și un semnal de maturitate este capacitatea de a te juca cu copiii. Un om care nu știe să se joace cu copii, îi lipsește ceva. A te juca cu copiii din familie; a pierde timpul, ca tații, tații și mamele…, mamele fac adesea asta pentru că sunt cu copilul, însă tatăl când se întoarce de la muncă obosit, trebuie să facă un efort pentru a se juca împreună cu copilul… Acesta este un exemplu de discernământ. A discerne este viața creștină. Astăzi, de ce trebuie să fac cercetarea cugetului? Nu numai pentru a face contabilitatea păcatelor pe care le-am comis sau a virtuților de astăzi, ci pentru a vedea ce s-a întâmplat în inima mea. Un tânăr privește o tânără și îi place… Ce este? Apoi îi place încă o dată; privește alta și nu-i place… Și el lucrează asupra acestui lucru, și la sfârșit îi vorbește, se logodesc și merg înainte. A vedea ce se întâmplă în inima mea: asta înseamnă a discerne. Ce se întâmplă înlăuntrul meu: ce gânduri îmi dau bucurie, ce gânduri îmi dau tristețe, ce lucruri mă lasă trist și le simt ca lucruri care nu folosesc… Și unul dintre cele mai dificile lucruri în viața creștină și în care este nevoie de discernământ, mult, este cum să conviețuim cu păcatul. Toți suntem păcătoși, toți; și nu numai în teorie, în practică. Și când eu cad, cum conviețuiesc cu această cădere? Cum rezolv acest eșec? A căuta în rugăciune, în sfătuire cum să merg înainte cu păcatul și să-l rezolv. Îmi amintesc odată, eram la Buenos Aires, în episcopie, aveam întâlniri, și secretara vine și îmi lasă un plic și spune: „Părintele cutare este aici, cere numai să citiți asta, între o întâlnire și alta”. Eu l-am luat și spunea: „Părinte, am păcătuit. Am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Eu sunt liniștit. Aștept jos. Când aveți un pic de timp, chemați-mă”. Și nu a plecat din episcopie până în momentul în care l-am chemat. Este un exemplu extrem, dar acel om era în criză pentru că nu știa cum să rezolve o alunecare pe care o făcuse. Asta înseamnă a discerne. Sunt într-un întuneric datorită unei greșeli, a unui păcat pe care l-am făcut, merg la părintele, imediat; sau merg la acel coleg care mă va ajuta. Dar a căuta mereu pe cineva care să mă ajute să conviețuiesc cu lucrurile mele urâte, cu greșelile mele. Și cu lucrurile bune, dar vreau să subliniez conviețuirea cu păcatul, pentru că se pare că noi nu știm bine cum să rezolvăm problema concretă că suntem păcătoși. O rezolvăm în teorie, dar nu în concret. Și pentru asta este nevoie de discernământ.

Eu aș vrea să vă salut pe fiecare în parte, dar să auzim cealaltă întrebare…

Părintele Davide:

Sfinte Părinte, sunt părintele Davide, de două săptămâni diacon al diecezei de Milano. Sanctitate, am vrea să vă adresăm o întrebare pornind de la fraza paulină „Bucurați-vă în speranță”. De fapt, cea a speranței este o trăsătură necesară și esențială a mărturiei pe care Biserica trebuie să o dea despre Cristos, și numai speranța adevărată care provine din Paștele lui Isus este cea care ne permite nouă seminariștilor să ne oferim viața lui Dumnezeu și miresei sale. Însă, mulți sunt dușmanii acestei speranțe: în ultimele luni am asistat la evenimente grave care au zdruncinat din interiorul bărcii lui Petru și ne-au dezamăgit profund. Vă întrebăm: cum să stăm în mod autentic în fața scandalurilor care ne chinuiesc și implică și pe consacrați? Cum să-i ajutăm pe credincioși să nu-și piardă speranța în pofida sărăciei slujitorilor săi? Așadar, ce pași de convertire pentru noi preoții și viitorii preoți în acest sens?

Papa Francisc:

„Este necesar ca să existe scandaluri” – spune Isus. Scandalul este de la începutul Bisericii: gândiți-vă la Anania și Safira, acei doi care voiau să înșele comunitatea: un scandal. Petru a rezolvat în mod clar scandalul, în acel caz: a „tăiat capul” amândurora. Isus spune că da, este necesar să existe scandaluri pentru a vedea unde se află inima ta, dar și avertizează: „Vai, vai vouă dacă scandalizați pe unul dintre aceștia”. A scandaliza poporul lui Dumnezeu, acest lucru este foarte urât. Este foarte urât. Și nu vorbesc despre scandalul celor slabi, ci despre poporul lui Dumnezeu: scandalul preotului făcut poporului lui Dumnezeu. În țara mea, de exemplu, poporul lui Dumnezeu nu se scandalizează mult, dar acționează. De exemplu, este capabil să ierte un sărman preot care are o viață dublă cu o femeie și nu știe cum să rezolve: „Ah, sărmanul om, să-l ajutăm…”, dar nu condamnă imediat. Este capabil să ierte un alt preot care este un pic singur și ia paharul prea des: „Eh, sărăcuțul, un pic de vin îi face bine, este singur…”. Poporul are o înțelepciune mare. Dar nu îți iartă preotul care îi maltratează pe oameni: pe acesta nu ți-l iartă! Pentru că se scandalizează. Și nu-ți iartă preotul alipit de bani: nu ți-l iartă. A scandaliza oamenii este un lucru urât, dar și a scandaliza preoțimea este un lucru urât. Dacă tu mergi la o reuniune a preoților și vorbește episcopul, sau vorbește altcineva, și apoi ieși cu unul sau doi prieteni și bârfești împotriva episcopului sau împotriva celui care a spus acel lucru, împotriva altuia… acesta este un scandal care rănește trupul. Scandalul rănește. Noi trebuie să fim clari: cu privire la acest punct să nu se cedeze. Scandalurile, nu. Mai ales când scandalurile îi rănesc pe cei mai mici. Poporul este mai simplu… A condamna scandalul, mereu. A nu ceda. „Dar cum pot să fac asta?”. Mergi, vorbește-i. Vorbește-i ca frate: „Ascultă, tu scandalizezi oamenii cu asta”. Sau mergi la episcop și spune-l episcopului: „Vorbiți-i dumneavoastră ca tată”. Dar când ar trebui să vedeți că un preot scandalizează, vă rog mergeți ori direct la el ori la prietenul său ori la paroh ori la episcop, pentru ca să-l ajute. În Argentina există obiceiul de a-i invita pe preoți la nuntă: când tu îi căsătorești, apoi te invită la nuntă. La noi căsătoria se face seara; apoi urmează nunta. Și mulți preoți merg acolo și fac o figură urâtă pentru că sunt în mijlocul unei sărbători lumești și apoi beau prea mult… Un scandal… „Nu, eu merg ca să fac apostolat” – Dar, te rog! [râd] – Este adevărat că soții cer „da, veniți, veniți!”, dar preoții șmecheri spun așa: „Nu, vedeți, eu voi veni, dar când voi vă veți întoarce din luna de miere, eu voi veni acasă la voi, voi binecuvânta casa și voi lua cina cu voi doi”. Asta nu scandalizează. Dar, vă rog, arta de a sta în locul propriu. Pentru a fi în locul de preot nu trebuie să fii rigid, nu, uman, normal. Dar în locul tău. A nu scandaliza niciodată.

În spatele întrebării tale este scandalul abuzurilor. Voi cunoașteți statisticile: 2% dintre abuzurile care se fac au fost făcute de preoți. „Eh, este puțin, părinte”. Nu. Pentru că dacă ar fi un singurpreot, acest lucru este monstruos. Să nu ne justificăm pentru că suntem numai 2%. 70% au loc în familii și în cartier; apoi, în sălile de antrenament, antrenorii; în școli… Este un scandal, dar este un scandal mondial care pe mine mă face să mă gândesc la jertfele umane de copii, așa cum făceau păgânii. Cu privire la acest punct, vorbiți clar: dacă voi vedeți ceva de acest gen, imediat la episcop. Pentru a-l ajuta pe acel frate abuzator. Imediat la episcop. Dar există alte scandaluri de care nu este la modă să se vorbească. Un scandal puternic este preotul monden, cel care trăiește în mondenitatea spirituală. Un om educat, bine acceptat din punct de vedere social, dar monden. Niciodată nu este văzut că se roagă în fața tabernacolului; niciodată nu-l vezi că merge într-un spital și se oprește și ia mâinile celor bolnavi, niciodată. Niciodată fapte de milostenie, cele dificile de făcut. Este preotul monden: acesta este un scandal. Și mondenitatea… M-a impresionat mult când am citit, pentru prima dată, Meditație despre Biserică de cardinalul de Lubac: ultimul capitol, ultimele două pagini. Citează pe un benedictin care spune că păcatul cel mai rău al Bisericii este mondenitatea spirituală. Înseamnă a converti religia într-o antropologie. Citiți aceste două pagini: vă va face bine. Vă va face bine.

Părintele Marco:

Bună ziua, sunt părintele Marco, de la seminarul din Cremona. La Firenze, dumneavoastră ați încredințat Bisericii italiene Evangelii gaudium și ne-am imaginat ce anume însemna nu numai „încredințare diecezelor și parohiilor”, ci „încredințare comunității seminarului”: care sunt procesele de reînnoire pe care fiecare comunitate, și cu proprii episcopi, cu proprii educatori suntem angajați să le facem? Al doilea lucru pe care am vrea să-l întrebăm, ca educatori, este că înainte de toate a fi în seminar cu acești tineri este ceva mare pentru noi, dar este și ceva care ne cheamă la convertire în fiecare zi, este ceea ce tocmai ați spus despre preot: ce înseamnă a fi autentici ca preoți? Eventual noi nu trebuie să-i învățăm mari filozofii: trebuie să-i facem să înțeleagă că a dărui viața este un lucru… dar pentru noi devine foarte angajant. Și al treilea lucru pe care vrem să-l întrebăm este: când episcopul ne întreabă la hirotonire pentru seminariști: „Știi că sunt vrednici?”, atunci îți vin în minte toate reflecțiile: viitorul care se deschide în fața lor, cu harul lui Dumnezeu, cu Biserica… Iată, dacă ne puteți ajuta să spuneți – ați amintit mai înainte – ce înseamnă a trăi ca preoți, în mod comunitare, acel noi, nu numai acel eu. Mai înainte ați amintit de clericalism: ne mai puteți spune un cuvânt despre asta? Mulțumesc.

Papa Francisc:

Aici, și în întrebarea scrisă era: „O întrebare despre frica de a fi în ieșire și a locui în condiția Bisericii ca spital de campanie. Pentru a trăi asta este necesar să se reînnoade nodul vocație-convertire. Ne uimește cum dumneavoastră invitați adesea Biserica să perceapă cu Duhul ne duce în afara siguranțelor noastre: cum putem evita cu înțelepciune riscul? Ce poate să însemne pentru noi că trebuie să avem grijă și de o veche tradiție de formare seminarială? Ce ne puteți sugera pentru a-i ajuta pe tinerii noștri să guste riscul Evangheliei și să nu se blocheze în forme de apărare și de clericalism?”. Am voit s-o citesc pentru că erau trei și voiam…

Înainte de toate, pune-i în mișcare. O formare serioasă înseamnă a-i pune în mișcare, să nu stea pe loc. Pune-i în mișcare pentru că un preot care nu este în mișcare se gândește la trăsnăi, spune trăsnăi și face trăsnăi. În mișcare, mereu, pentru ca măcar să nu facă trăsnăi. „Dar este riscant…”. Da. Va aluneca, dar vă spun un lucru: eu de atâtea ori l-am rugat pe Domnul pentru un preot – ca exemplu pentru atâția, dar să ne gândim la unul – pentru ca să-i arunce o coajă de banană și el să alunece în așa fel încât să-l umilească și astfel să poată merge înainte. A-i pune în mișcare, fără atâtea siguranțe. Este adevărat că este un risc, acela de a-i forma pe oameni este un risc, dar luați acest risc. Odată, un bătrân preot înțelept spunea: „Când episcopul l-a întrebat pe rectorul meu: Știți dacă acesta este vrednic?, în acel moment rectorul meu a adormit și a răspuns nu știu ce…”. Este un risc.

Alaltăieri a trebuit – auziți asta – a trebuit, de la Roma! să suspend o hirotonire sacerdotală dintr-un alt continent. Dar ce are în cap acel episcop? Și acei formatori care prezintă episcopului o astfel de persoană: știrile care au sosit erau teribile! Există aceste cazuri, dar majoritatea nu sunt așa. Voi aveți o experiență de fraternitate, voi sunteți frații mai mari și cu dialogul… Se riscă. În viață, cel care nu riscă nu merge înainte. Însă a risca în mod prudent, a risca în mod prudent. Și de unde iau prudența? Din experiența mea de însoțire a acestui tânăr și din rugăciune. Nu există un „cum” precis. În reuniunile făcute pentru a examina capacitatea există pro și contra, dar voi va trebui să luați o decizie prudențială și s-o comunicați episcopului, și episcopul va fi cel care va decide. Dar voi sunteți coresponsabili cu episcopul.

„A-i ajuta pe tinerii noștri să guste riscul Evangheliei” înseamnă a-i pune în mișcare, pentru ca să simtă atâtea lucruri pe care le simte unul care este în mișcare: acceptarea, refuzul, insultarea, laudele, vanitatea… Și ca să învețe asta: să distingă lucrurile. Și mai ales – voi folosi un cuvânt un pic straniu – a-i educa la răbdare. Există o carte a lui Guardini, nu știu cum a fost tradusă în italiană, „Glaubenserkenntnis”, „cunoașterea credinței”, cu capitole despre diferite teme: primul este despre adorație, al doilea capitol despre răbdarea lui Dumnezeu. A-i educa la răbdare, pentru că și Dumnezeu este răbdător. Acel capitol este o bijuterie: căutați-l și faceți-l cunoscut. Dumnezeu este răbdător cu noi.

Problema înțepenirii: apărarea, clericalismul… Când într-un tânăr – acesta este un criteriu pe care-l consider sigur – dacă tu vezi un tânăr seminarist care se înțepenește, care cade în rigiditate, lasă-l să aștepte. Dacă este rigid nu este potrivit pentru hirotonire. Astăzi rigiditatea este un impediment la hirotonire. Dacă vezi un altul care ia toate lucrurile în serios și nu are simțul umorului, trimite-l să lucreze un pic la circ, apoi când se întoarce, după doi ani, vom vedea cum merg lucrurile. Simțul umorului, nu rigiditate: rigiditatea este un impediment. În spatele oricărei rigidități există probleme urâte.

Aș putea continua, dar… Ultimul.

Părintele Ivan:

Bună ziua, Sanctitate, sunt părintele Ivan, rector al seminarului din Como. Vă adresez o întrebare din partea formatorilor și a profesorilor. Este o întrebare despre criteriul „timpul este superior spațiului”. Astăzi ni se pare că este mai decisiv ca slujirea să fie concepută și mai ales trăită în mod comunional și să încerce astfel să devieze mesajul profund al Conciliului. Acest lucru este important fie pentru modul în care trăim în preoțime, fie pentru modul în care propunem seminariștilor modul de a trăi și de a se forma cu noi, între ei și cu cei pe care-i întâlnesc. A locui procesul ne face să apreciem binele posibil, orientat spre Evanghelie, și dumneavoastră insistați încontinuu asupra acestui aspect. Sanctitate, ne puteți ajuta să declinăm educativ însemnătatea acestui criteriu „timpul este superior spațiului”? Și după aceea, în cadrul acestei întrebări, ce anume cereți profesorilor din seminariile lombarde? Mulțumesc.

Papa Francisc:

A locui în proces înseamnă a nu avea teamă. Viața are loc mereu în proces: copiii nu se nasc adulți, este un întreg proces pentru a deveni, este un întreg proces de maturizare sau de corupție, dar este un proces. Și cum să-i ajutăm pe seminariști și chiar pe preoți în asta. Este metoda lui Isus cu apostolii! Noi putem să luăm cum îi învăța Isus pe apostoli, cum îi făcea să intre în lucrarea de evanghelizare… Gândiți-vă că toți [seminariștii] sunt în proces. Cei care au făcut rău primul pas, dacă nu se corectează, vor merge rău toată viața. Gândiți-vă la „cățărător”, de exemplu: dacă tu nu îl corectezi pe un seminarist care dă semne că este un cățărător, vom face rău Bisericii. Am auzit odată un episcop cu experiență care spunea: „Cățărătorul vrea maximul, dar dacă tu îi oferi dieceza cea mai mică, o va lua, pentru că face un pas înainte: acum este episcop. Dar în loc de a conduce dieceza, va privi la cealaltă, la cea de aproape și – spunea acel episcop – acesta este adulter episcopal: a privi la mireasa altuia. Ajungând până acolo unde vrea el”. Cățărătorul este mereu în proces. Pe mine m-a impresionat mult cuvântul sfântului Ioan Paul al II-lea când i-a spus atunci fostului prefect al Congregației pentru Episcopi: „Dați-mi vreun criteriu pentru alegerea episcopilor”. Și, „Primul criteriu: volentes nolumus„. Cu asta voia să spună: nu există loc pentru cățărători. Slujire. Și sfântul este în proces: a merge… niciodată nu se ajunge la sfințenie, se trăiește o viață de sfințenie în proces. Și se încearcă să se meargă cu această metodă a lui Isus: Isus se baza pe timpul, pe dezvoltarea discipolilor; știa să tolereze greșelile: l-a tolerat pe Petru atunci când l-a renegat, i-a tolerat pe ceilalți care au fugit, pentru că Isus urmărea procesele.

Am dat acest două exemple, cățărătorul și sfântul, amândoi în proces. Mă întorc: persoana rigidă nu este în proces. Cu asta vedeți bine treaba: cel rigid se păzește pe sine însuși, pentru că îi este frică sau are vreo boală înăuntru, un dezechilibru, pentru a acoperi ceva…, dar este mereu capabil să intre în proces. În schimb, binele și răul sunt în proces mereu.

Nu știu…, este un pic sinteza a ceea ce voiam să vă spun. Și vă mulțumesc pentru încrederea când ați pus întrebările. Înțelepciunea în viața creștină înseamnă a da răspunsuri este decât a pune întrebări: lui Dumnezeu, comunității, episcopului, preoților…, pentru a ști să se pună întrebări. Cu asta vom merge pe acestui drum al timpului, al proceselor. Dacă un tânăr nu știe să pună întrebări, trebuie să învețe: aceasta este munca voastră, a formatorilor. Și dacă nu învață, nu este nevoie de el pentru preoție.

Multe mulțumiri pentru mărturia voastră!

„Bucură-te, Marie…”

[Binecuvântarea]

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.10.2018
Publicarea pe acest sit: 13.10.2018
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.