Decret privind acordarea de indulgenţe speciale credincioşilor în situaţia actuală de pandemie

Decret privind primirea acordarea
de indulgențe speciale credincioșilor
în situația actuală de pandemie
19 martie 2020

Se acordă darul de indulgențe speciale credincioșilor infectați de virusul Covid-19, numit în mod obișnuit Coronavirus, precum și lucrătorilor sanitari, rudelor și tuturor celor care cu orice titlu, chiar și cu rugăciunea, se îngrijesc de ei.

„Plini de bucurie în speranță, statornici în încercare, stăruiți în rugăciune” (Rom 12,12). Cuvintele scrise de sfântul Paul Bisericii din Roma răsună de-a lungul întregii istorii a Bisericii și orientează judecata credincioșilor în fața oricărei suferințe, boli și calamități.

Momentul prezent în care se află întreaga omenire, amenințată de un virus invizibil și ascuns, care de mult timp a intrat cu prepotență să facă parte din viața tuturor, este ritmat zi după zi de frici neliniștitoare, noi incertitudini și mai ales suferință fizică și morală răspândită.

Biserica, după exemplul Învățătorului său Divin, a avut la inimă din totdeauna asistența dată bolnavilor. Așa cum este indicat de sfântul Ioan Paul al II-lea, valoarea suferinței umane este dublă: „Este supranaturală, pentru că se înrădăcinează în misterul divin al răscumpărării lumii, și este, de asemenea, profund umană, pentru că în el omul se regăsește pe sine însuși, propria umanitate, propria demnitate, propria misiune” (Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, 31).

Și papa Francisc, în aceste ultime zile, a manifestat apropierea paternă și a reînnoit invitația de a ne ruga neîncetat pentru bolnavii de Coronavirus.

Pentru ca toți cei care suferă din cauza lui Covid-19, chiar în misterul acestei suferințe să poată redescoperi „însăși suferința răscumpărătoare a lui Cristos” (ibid., 30), această Penitențiarie Apostolică, ex auctoritate Summi Pontificis, încrezându-se în cuvântul lui Cristos Domnul și luând în considerare cu spirit de credință epidemia aflată în desfășurare actualmente, de trăit în cheie de convertire personală, acordă darul indulgențelor potrivit următorului dispozitiv.

Se acordă indulgența plenară credincioșilor infectați de Coronavirus, supuși regimului de carantină prin dispoziția autorității sanitare în spitale sau în locuințele proprii dacă ei, cu suflet dezlipit de orice păcat, se vor uni spiritual prin mijloacele de comunicare cu celebrarea Sfintei Liturghii, cu recitarea Sfântului Rozariu, cu practica pioasă a Via Crucis sau cu alte forme de devoțiune, sau dacă măcar vor recita Crezul, Tatăl Nostru și o invocație pioasă către Sfânta Fecioară Maria, oferind această încercare în spirit de credință în Dumnezeu și de caritate față de frați, cu voința de a îndeplini condițiile obișnuite (spovadă sacramentală, împărtășanie euharistică și rugăciune după intențiile Sfântului Părinte), imediat ce le va fi posibil.

Lucrătorii sanitari, rudele și cei care, după exemplul Bunului Samaritean, expunându-se riscului de infectare, îi asistă pe bolnavii de Coronavirus după cuvintele Răscumpărătorului divin: „Nimeni nu are o iubire mai mare decât aceasta: ca cineva să-și dea viața pentru prietenii săi” (In 15,13), vor obține același dar al indulgenței plenare respectând aceleași condiții.

În afară de asta, această Penitențiarie Apostolică acordă de bunăvoie respectând aceleași condiții indulgența plenară cu ocazia actualei epidemii mondiale, și acelor credincioși care oferă vizita la Preasfântul Sacrament, sau adorația euharistică, sau citirea Sfintelor Scripturi cel puțin jumătate de oră, sau recitarea Sfântului Rozariu, sau devoțiunea pioasă Via Crucis, sau recitarea Coroniței Milostivirii Divine, pentru a implora de la Dumnezeu Atotputernicul încetarea epidemiei, ajutorul pentru cei care sunt afectați de ea și mântuirea veșnică a celor pe care Domnul i-a chemat la sine.

Biserica se roagă pentru cel care s-ar afla în imposibilitatea de a primi sacramentul Ungerii Bolnavilor și al Viaticului, încredințând Milostivirii divine pe toți și pe fiecare în virtutea comuniunii sfinților și acordă credinciosului indulgența plenară aflat în ceasul morții, cu condiția să fie dispus cum se cuvine și să fi recitat obișnuit în timpul vieții vreo rugăciune (în acest caz Biserica suplinește cele trei condiții obișnuite cerute). Pentru obținerea acestei indulgențe este recomandabilă folosirea crucifixului sau a crucii (cf. Enchiridion indulgentiarum, nr. 12).

Fericita pururea Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu și a Bisericii, Tămăduitoarea bolnavilor și Ajutorul creștinilor, Avocata noastră, să ajute omenirea suferindă, respingând de la noi răul acestei pandemii și dobândindu-ne tot binele necesar pentru mântuirea și sfințirea noastră!

Acest decret este valabil în pofida oricărei dispoziții contrare.

Dat în Roma, din sediul Penitențiariei Apostolice, 19 martie 2020

Cardinal Mauro Piacenza
penitențiar major

Monsenior Krysztof Nykiel
regent

Autor: Cardinalul Mauro Piacenza
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.03.2020
Publicarea pe acest sit: 20.03.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.