Cuvintele Papei la momentul de rugăciune pentru victimele războiului

Cuvintele Sfântului Părinte Papa Francisc
la momentul de rugăciune pentru victimele războiului
Hosh al-Bieaa (Piața Bisericii), Mosul,
duminică, 7 martie 2021

Salut înainte de rugăciune

Iubiți frați și surori,
Dragi prieteni,

Mulțumesc arhiepiscopului Najeeb Michaeel pentru cuvintele sale de bun-venit și sunt deosebit de recunoscător părintelui Raid Kallo și domnului Gutayba Aagha pentru mărturiile lor emoționante.

Multe mulțumiri, părinte Raid. Dumneavoastră ne-ați relatat despre evacuarea forțată a multor familii creștine din casele lor. Reducerea tragică a numărului discipolilor lui Cristos, aici și în tot Orientul Mijlociu, este o daună incalculabilă nu numai pentru persoanele și comunitățile interesate, ci pentru societatea însăși pe care o lasă în urma lor. De fapt, un țesut cultural și religios așa de bogat în diversitate este slăbit de pierderea vreunuia dintre membri săi, oricât de mic ar fi el. Ca într-unul din covoarele voastre artistice, un mic fir smuls poate dăuna întregului. Dumneavoastră, părinte, ați vorbit despre experiența fraternă pe care o trăiți cu musulmanii, după ce v-ați întors la Mosul. Dumneavoastră ați găsit primire, respect, colaborare. Mulțumim, părinte, pentru că ați împărtășit aceste semne pe care Duhul le face să înflorească în pustiu și pentru că ne-ați indicat că este posibil să sperăm în reconciliere și într-o viață nouă.

Domnule Aagha, dumneavoastră ne-ați amintit că adevărata identitate a acestui oraș este cea a conviețuirii armonioase între persoane de origini și culturi diferite. Pentru aceasta, primesc cu mare favoare invitația dumneavoastră adresată comunității creștine să se întoarcă la Mosul și să asume rolul vital care îi aparține în procesul de vindecare și de reînnoire.

Astăzi, toți înălțăm glasurile noastre în rugăciune către Dumnezeu Atotputernicul pentru toate victimele războiului și conflictelor armate. Aici la Mosul consecințele tragice ale războiului și ostilităților sunt foarte evidente. Cât de crud este că această țară, leagăn de civilizație, a fost lovită de o furtună așa de inumană, cu antice locuri de cult distruse și mii și mii de persoane – musulmani, creștini, yazidi, care au fost eliminați cu cruzime de terorism, și alții – evacuați cu forța sau uciși!

Astăzi, cu toate acestea, reafirmăm convingerea noastră că fraternitatea este mai puternică decât fratricidul, că speranța este mai puternică decât moartea, că pacea este mai puternică decât războiul. Această convingere vorbește cu glas mai elocvent decât cel al urii și al violenței; și niciodată nu va putea fi sufocat în sângele vărsat de cei care pervertesc numele lui Dumnezeu parcurgând străzi de distrugere.

* * *

Cuvinte introductive ale Sfântului Părinte

Înainte de a ne ruga pentru toate victimele războiului în acest oraș Mosul, în Irak și în întregul Orient Mijlociu, aș vrea să împărtășesc cu voi aceste gânduri:

Dacă Dumnezeu este Dumnezeul vieții – și este -, nouă nu ne este permis să-i ucidem pe frați în numele său.

Dacă Dumnezeu este Dumnezeul păcii – și este -, nouă nu ne este permis să facem război în numele său.

Dacă Dumnezeu este Dumnezeul iubirii – și este – nouă nu ne este permis să-i urâm pe frați.

Acum să ne rugăm împreună pentru toate victimele războiului, pentru ca Dumnezeu Atotputernicul să le dea lor viață veșnică și pace fără sfârșit și să le primească în îmbrățișarea sa iubitoare. Și să ne rugăm și pentru noi toți, pentru ca, dincolo de apartenențele religioase, să putem trăi în armonie și în pace, conștienți că în ochii lui Dumnezeu suntem cu toții frați și surori.

* * *

Rugăciune

Dumnezeule Preaînalt, Domn al timpului și al istoriei, tu din iubire ai creat lumea și nu încetezi niciodată să reverși asupra creaturilor tale binecuvântările tale. Tu, dincolo de oceanul suferinței și al morții, dincolo de ispitele violenței, nedreptății și câștigului necinstit, însoțești pe fiii tăi și pe fiicele tale cu iubire duioasă de Tată.

Însă noi, oamenii, nerecunoscători pentru darurile tale și abătuți de preocupările noastre și de ambițiile noastre prea pământești, adesea am uitat planurile tale de pace și de armonie. Ne-am închis în noi înșine și în interesele noastre de parte și, indiferenți față de tine și față de ceilalți, am blocat ușile în fața păcii. Astfel, s-a repetat ceea ce profetul Iona a auzit spunându-se despre Ninive: răutatea oamenilor a urcat până la cer (cf. Iona 1,2). Nu am ridicat spre cer mâini curate (cf. 1Tim 2,8), ci de pe pământ a urcat încă o dată strigătul sângelui nevinovat (cf. Gen 4,10). Locuitorii din Ninive, în relatarea lui Iona, au ascultat glasul profetului tău și au găsit mântuirea în convertire. Și noi, Doamne, în timp ce îți încredințăm multele victime ale urii omului împotriva omului, invocăm iertarea ta și implorăm harul convertirii:

Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison!

[scurtă tăcere]

Doamne Dumnezeul nostru, în acest oraș două simboluri mărturisesc dorința perenă a omenirii de a se apropia de tine: moscheea Al-Nouri cu minaretul său Al Hadba și biserica „Stăpâna Noastră a ceasului”. Este un ceas care de peste o sută de ani le amintește celor care trec că viața este scurtă și timpul este prețios. Învață-ne să înțelegem că tu ne-ai încredințat nouă planul tău de iubire, de pace și de reconciliere, pentru ca să-l realizăm în timp, în scurgerea scurtă a vieții noastre pământești. Fă-ne să înțelegem că numai punându-l în practică fără întârziere se vor putea reconstrui acest oraș și această țară și se vor putea vindeca inimile sfâșiate de durere. Ajută-ne să nu petrecem timpul în slujba intereselor noastre egoiste, personale sau de grup, ci în slujba planului tău de iubire. Și când mergem în afara drumului, fă ca să putem da ascultare glasului adevăraților oameni ai lui Dumnezeu și să ne corectăm la timp, pentru a nu ne ruina iarăși cu distrugere și moarte.

Ți-i încredințăm pe aceia, a căror viață pământească a fost scurtată de mâna violentă a fraților lor și te implorăm și pentru cei care au făcut rău fraților lor și surorilor lor: să se corecteze, atinși de puterea milostivirii tale.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Requiescant in pace. Amen.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.03.2021
Publicarea pe acest sit: 07.03.2021
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.