Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
6. Conciliul Vatican II. 1. Evanghelizarea ca slujire eclezială
miercuri, 8 martie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În cateheza trecută am văzut că primul „conciliu” din istoria Bisericii – conciliu, ca al II-lea din Vatican -, primul conciliu, a fost convocat la Ierusalim pentru o problemă legată de evanghelizare, adică anunțarea veștii bune non-evreilor – se credea că numai evreilor trebuia să li se ducă vestirea evangheliei. În secolul al XX-lea, Conciliul Ecumenic Vatican II a prezentat Biserica drept popor al lui Dumnezeu pelerin în timp și prin natura sa misionar (cf. Decretul Ad gentes, 2). Ce înseamnă asta? Este ca o punte între primul și ultimul Conciliu, sub semnul evanghelizării, o punte al cărei arhitect este Duhul Sfânt. Astăzi ne punem în ascultarea Conciliului Vatican II, pentru a descoperi că evanghelizarea este mereu o slujire eclezială, niciodată solitară, niciodată izolată, niciodată individualistă. Evanghelizarea se face mereu in ecclesia, adică în comunitate și fără a face prozelitism pentru că acela nu este evanghelizare.

foto: Vatican Media

De fapt, evanghelizatorul transmite mereu ceea ce el însuși sau ea însăși a primit. Scria cel dintâi asta Sfântul Paul: evanghelia pe care el o vestea și pe care comunitățile o primeau și în care rămâneau statornice este aceeași pe care apostolul la rândul său a primit-o (cf. 1Cor 15,1-3). Se primește credința și se transmite credința. Acest dinamism eclezial de transmitere a mesajului este obligatoriu și garantează autenticitatea vestirii creștine. Același Paul le scrie galatenilor: „Dacă noi sau vreun înger din cer v-ar predica o altă evanghelie în afară de aceea pe care v-am predicat-o, să fie anatema” (1,8). Este frumos acest lucru și acest lucru vine bine la atâtea viziuni care sunt la modă…

De aceea, dimensiunea eclezială a evanghelizării constituie un criteriu de verificare a zelului apostolic. O verificare necesară, pentru că ispita de a înainta „solitar” este mereu la pândă, în special când drumul devine anevoios și simțim povara angajării. La fel de periculoasă este ispita de a urma căi ușoare pseudo-ecleziale, de a adopta logica lumească a numerelor și a sondajelor, de a ne baza pe forța ideilor noastre, a programelor, a structurilor, a „relațiilor care contează”. Asta nu merge, asta trebuie să ajute un pic dar fundamentală este forța pe care ți-o dă Duhul pentru a vesti adevărul lui Isus Cristos, pentru a vesti evanghelia. Celelalte lucruri sunt secundare.

Acum, fraților și surorilor, să intrăm mai direct la școala Conciliului Vatican II, recitind câteva numere din decretul Ad gentes (AG), documentul despre activitatea misionară a Bisericii. Aceste texte ale Conciliului Vatican II mențin pe deplin valoarea lor și în contextul nostru complex și plural.

Înainte de toate, acest document, AG, invită la considerarea iubirii lui Dumnezeu Tatăl ca un izvor, care, „creându-ne în mod liber în nemărginita și îndurătoarea sa bunătate, și, mai mult, chemându-ne în mod gratuit la împărtășirea cu el în viața și în gloria sa, și-a revărsat cu dărnicie bunătatea divină și nu încetează să o reverse, așa încât el, care este Creatorul a toate, să fie în cele din urmă «totul în toate» (1Cor 15,28), realizând în același timp gloria sa și fericirea noastră” (nr. 2). Acest text este fundamental, deoarece spune că iubirea Tatălui are ca destinatar fiecare ființă umană. Iubirea lui Dumnezeu nu este numai pentru un grupuleț, nu… pentru toți. Acel cuvânt puneți-l bine în cap și în inimă: toți, toți, niciunul exclus, așa spune Domnul. Și această iubire față de fiecare ființă umană este o iubire care ajunge la fiecare bărbat și femeie prin misiunea lui Isus, mediator al mântuirii și răscumpărător al nostru (cf. AG, 3), și prin misiunea Duhului Sfânt (cf. AG, 4), care, Duh Sfânt, acționează în fiecare, fie în cei botezați fie în cei nebotezați. Duhul Sfânt acționează!

În afară de asta, Conciliul amintește care este misiunea Bisericii pentru a continua misiunea lui Cristos, care a fost „trimis să aducă vestea cea bună săracilor; pentru aceasta – continuă documentul Ad gentes – Biserica, sub influența Duhului Sfânt, Duhul lui Cristos, trebuie să meargă pe același drum pe care a mers Cristos însuși, și anume drumul sărăciei, al ascultării, al slujirii și al jertfirii de sine până la moarte, din care a ieșit învingător prin învierea sa” (AG, 5). Dacă rămâne fidelă acestui „drum”, misiunea Bisericii este „manifestarea, adică epifania și realizarea, planului divin în lume și în istorie” (AG, 9).

Fraților și surorilor, aceste scurte referințe ne ajută să înțelegem și sensul eclezial al zelului apostolic al fiecărui discipol-misionar. Zelul apostolic nu este un entuziasm, este un alt lucru, este un har al lui Dumnezeu, pe care trebuie să-l păstrăm. Trebuie să înțelegem sensul pentru că în poporul lui Dumnezeu pelerin și evanghelizator nu există subiecți activi și subiecți pasivi. Nu există cei care predică, cei care vestesc evanghelia într-un mod sau în altul, și cei care stau liniștiți. Nu. „Fiecare botezat – spune Evangelii gaudium – oricare ar fi funcția sa în Biserică și gradul de instruire al credinței sale, este un subiect activ de evanghelizare” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 120). Tu ești creștin? „Da, am primit Botezul…”. Și tu evanghelizezi? „Dar ce înseamnă asta…?”. Dacă tu nu evanghelizezi, dacă tu nu dai mărturie, dacă tu nu dai acea mărturie a Botezului pe care l-ai primit, a credinței pe care Domnul ți-a dat-o, tu nu ești un creștin bun. În virtutea Botezului primit și a respectivei încorporări în Biserică, fiecare botezat participă la misiunea Bisericii și, în ea, la misiunea lui Cristos Rege, Preot și Profet. Fraților și surorilor, această misiune „este una și imutabilă în orice loc și în orice situație, deși nu este exercitată în același fel datorită împrejurărilor” (AG, 6). Asta ne invită să nu ne sclerozăm sau să ne fosilizăm; ne răscumpără din această neliniște care nu este a lui Dumnezeu. Zelul misionar al credinciosului se exprimă și ca o căutare creativă de noi moduri de a vesti și de a mărturisi, de noi moduri pentru a întâlni umanitatea rănită pe care Cristos a luat-o asupra sa. Așadar, de noi moduri pentru a aduce slujire evangheliei și pentru a aduce slujire omenirii. Evanghelizarea este o slujire. Dacă o persoană se declară evanghelizatoare și nu are această atitudine, acea inimă de slujitor, și se crede stăpân, nu este un evanghelizator, nu… este un sărman.

A urca din nou la iubirea originară a Tatălui și la misiunile Fiului și a Duhului Sfânt nu ne închide în spații de liniște personală statică. Dimpotrivă, ne face să recunoaștem gratuitatea darului plinătății de viață la care suntem chemați, acest dar pentru care îl lăudăm pe Dumnezeu și îi mulțumim. Acest dar nu este numai pentru noi, ci este pentru a-l da celorlalți. Și ne face să trăim tot mai deplin și ceea ce am primit împărtășind cu ceilalți, cu simț de responsabilitate și parcurgând împreună drumurile, de multe ori întortocheate și dificile ale istoriei, în așteptare vigilentă și activă a împlinirii sale. Să-i cerem Domnului acest har, de a lua în mână această vocație creștină și de a aduce mulțumire Domnului pentru ceea ce ne-a dat, această comoară. Și de a încerca să-l comunicăm celorlalți.

* * *

De Ziua Internațională a Femeii, mă gândesc la toate femeile: le mulțumesc pentru angajamentul lor de a construi o societate mai umană, prin capacitatea lor de a înțelege realitatea cu un ochi creativ și o inimă tandră. Acesta este un privilegiu doar al femeilor! O binecuvântare specială pentru toate femeile din piață. Și un rând de aplauze pentru femei! Ele le merită!

În aceste zile ale Postului Mare, mergeți cu și mai mult curaj pe urmele lui Cristos, căutând să-i imitați umilința și fidelitatea față de voința divină. Și, vă rog, dragi frați și surori, să nu uităm durerea poporului ucrainean martirizat, ei suferă atât de mult… să îi avem mereu prezenți în inimile și rugăciunile noastre.

Binecuvântările mele pentru toți.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 08.03.2023
Publicarea pe acest sit: 08.03.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.