Predica Papei la Liturghia din Miercurea Cenuşii

Predica Papei Francisc
la Liturghia din Miercurea Cenușii
miercuri, 22 februarie 2023

„Iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii!” (2Cor 6,2). Această expresie a apostolului Paul ne ajută să intrăm în spiritul timpului Postului Mare. De fapt, Postul Mare este timpul potrivit pentru a ne întoarce la esențial, pentru a ne despuia de ceea ce ne îngreunează, pentru a ne reconcilia cu Dumnezeu, pentru a reînsufleți focul Duhului Sfânt care locuiește ascuns prin cenușa umanității noastre fragile. Întoarcerea la esențial. Este timpul de har pentru a pune în practică ceea ce Domnul ne-a cerut în primul verset al cuvântului pe care l-am ascultat: „Întoarceți-vă la mine din toată inima” (Il 2,12). Întoarcerea la esențial, care este Domnul.

foto: Vatican Media

Ritul cenușii ne introduce pe acest drum de întoarcere și ne adresează două invitații: întoarcere la adevărul despre noi înșine și întoarcere la Dumnezeu și la frați.

Înainte de toate, întoarcere la adevărul despre noi înșine. Cenușa ne amintește cine suntem și de unde venim, ne conduc din nou la adevărul fundamental al vieții: numai Domnul este Dumnezeu și noi suntem lucrarea mâinilor sale. Acesta este adevărul nostru. Noi avem viața în timp ce el este viața. El este Creatorul, în timp ce noi suntem lut fragil care este plăsmuit de mâinile sale. Noi venim din pământ și avem nevoie de cer, de el; cu Dumnezeu vom învia din cenușa noastră, dar fără el suntem țărână. Și în timp ce înclinăm capul cu umilință pentru a primi cenușa, să readucem în amintirea inimii acest adevăr: suntem ai Domnului, îi aparținem lui. De fapt, el „l-a plăsmuit din țărâna pământului și i-a suflat în nări suflare de viață” (Gen 2,7): adică existăm pentru că el a suflat respirația vieții în noi. Și, ca Tată duios și milostiv, trăiește și el Postul Mare, pentru că ne dorește, ne așteaptă, așteaptă întoarcerea noastră. Și mereu ne încurajează să nu disperăm, chiar și atunci când cădem în țărâna fragilității noastre și a păcatului nostru, pentru că „el știe din ce am fost plăsmuiți și nu uită că suntem țărână” (Ps 103,14). Să reascultăm asta: el nu uită că suntem țărână. Dumnezeu știe asta; în schimb noi adesea uităm asta, crezând că suntem autosuficienți, puternici, invincibili fără el; folosim maquillage pentru a ne crede mai buni decât cei care suntem: suntem țărână.

Postul Mare este, așadar, timpul pentru a ne aminti cine este Creatorul și cine este creatura, pentru a proclama că numai Dumnezeu este Domnul, pentru a ne despuia de pretenția de a ne fi suficienți nouă înșine și de mania de a ne pune în centru, de a fi primii din clasă, de a crede că putem numai cu capacitățile noastre să fim protagoniști ai vieții și să transformăm lumea care ne înconjoară. Aceste este timpul potrivit pentru a ne converti, pentru a schimba privirea înainte de toate asupra noastră înșine, pentru a ne privi înăuntru: câte distrageri și superficialități ne abat de la ceea ce contează, de câte ori ne focalizăm asupra voințelor noastre sau asupra a ceea ce ne lipsește, îndepărtându-ne de centrul inimii, uitând să îmbrățișăm sensul existenței noastre în lume. Postul Mare este un timp de adevăr pentru a face să cadă măștile pe care le purtăm în fiecare zi pentru a apare perfecți în ochii lumii; pentru a lupta, așa cum ne-a spus Isus în Evanghelie, împotriva falsităților și a ipocriziei: nu cele ale celorlalți, ale noastre: a le privi în față și a lupta.

Însă există un al doilea pas: cenușa ne invită și să ne întoarcem la Dumnezeu și la frați. De fapt, dacă ne întoarcem la adevărul despre ceea ce suntem și ne dăm seama că eul nostru nu-și este suficient sieși, atunci descoperim că existăm numai grație relațiilor: cea originară cu Domnul și cele vitale cu ceilalți. Astfel, cenușa pe care o primim pe cap ne spune că orice prezumție de autosuficiență este falsă și că a idolatriza eul este distructiv și ne închide în cușca singurătății: a ne privi în oglindă imaginându-ne că suntem perfecți, imaginându-ne că suntem în centrul lumii. În schimb, viața noastră este înainte de toate o relație: am primit-o de la Dumnezeu și de la părinții noștri, și mereu putem s-o reînnoim și s-o regenerăm grație Domnului și celor pe care el îi pune lângă noi. Postul Mare este timpul potrivit pentru a reînsufleți relațiile noastre cu Dumnezeu și cu ceilalți: pentru a ne deschide în tăcere la rugăciune și a ieși din fortăreața eului nostru închis, pentru a rupe lanțurile individualismului și izolării și a redescoperi, prin întâlnire și ascultare, pe cel care merge alături de noi în fiecare zi, și a reînvăța să-l iubim ca frate sau soră.

Fraților și surorilor, cum realizăm toate acestea? Pentru a parcurge acest drum – întoarcerea la adevărul despre noi înșine, întoarcerea la Dumnezeu și la ceilalți – suntem invitați să parcurgem trei mari căi: pomana, rugăciunea și postul. Sunt căile clasice: nu avem nevoie de noutăți pe acest drum. Isus a spus asta, este clar: pomana, rugăciunea și postul. Și nu este vorba de rituri exterioare, ci de gesturi care trebuie să exprime o reînnoire a inimii. Pomana nu este un gest rapid pentru a curăța conștiința, pentru a echilibra un pic dezechilibrul interior, ci este o atingere cu propriile mâini și cu propriile lacrimi suferințele săracilor; rugăciunea nu este ritualism, ci dialog de adevăr și iubire cu Tatăl; și postul nu este o simplă renunțare, ci un gest puternic pentru a aminti inimii noastre ceea ce contează și ceea ce trece. Cel al lui Isus este un „avertisment care își păstrează și pentru noi validitatea sa salutară: gesturilor exterioare trebuie să-i corespundă mereu sinceritatea sufletului și coerența faptelor. De fapt, la ce folosește sfâșierea hainelor, dacă inima rămâne departe de Domnul, adică de bine și de dreptate?” (Benedict al XVI-lea, Omilia de Miercurea Cenușii, 1 martie 2006). În schimb, de prea multe ori gesturile și riturile noastre nu ating viața, nu fac adevăr; eventual le facem numai pentru a fi admirați de ceilalți, pentru a primi aplauze, pentru a ne lua meritul. Să ne amintim de asta: în viața personală, ca și în viața Bisericii, nu contează exterioritatea, judecățile umane și satisfacția lumii; contează numai privirea lui Dumnezeu, care citește în ea iubirea și adevărul.

Dacă ne punem cu umilință sub privirea sa, atunci pomana, rugăciunea și postul nu rămân gesturi exterioare, ci exprimă cine suntem cu adevărat: fii ai lui Dumnezeu și frați între noi. Pomana, caritatea, va manifesta compasiunea noastră față de cel care este în nevoie, ne va ajuta să ne întoarcem la ceilalți; rugăciunea va da glas dorinței noastre intime de a-l întâlni pe Tatăl, făcându-ne să ne întoarcem la el; postul va fi sala spirituală de antrenament pentru a renunța cu bucurie la ceea ce este superfluu și ne îngreunează, pentru a deveni interior mai liberi și a ne întoarce la adevărul despre noi înșine. Întâlnire cu Tatăl, libertate, compasiune.

Iubiți frați și surori, să ne înclinăm capul, să primim cenușa, să facem ușoară inima. Să pornim la drum în caritate: ne sunt date patruzeci de zile potrivite pentru a ne aminti că lumea nu trebuie închisă în granițele înguste ale nevoilor noastre personale și a redescoperi bucuria nu în lucrurile de acumulat, ci în îngrijirea celui care se află în nevoie și în suferință. Să pornim la drum în rugăciune: ne sunt date patruzeci de zile potrivite pentru ai reda lui Dumnezeu primatul în viață, pentru a ne repune în dialog cu el cu toată inima, nu în rămășițele de timp. Să pornim la drum în post: ne sunt date patruzeci de zile potrivite pentru a ne regăsi, pentru a îndigui dictatura agendelor mereu pline de lucruri de făcut, pretențiile unui ego tot mai superficial și deranjant, și a alege ceea ce contează.

Fraților și surorilor, să nu irosim harul acestui timp sfânt: să privim Răstignitul și să mergem, să răspundem cu generozitate la chemările puternice ale Postului Mare. Și la sfârșitul drumului îl vom întâlni cu mai multă bucurie pe Stăpânul vieții, îl vom întâlni pe el, unicul care ne va face să înviem din cenușa noastră.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.02.2023
Publicarea pe acest sit: 22.02.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.