Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
5. „În numele lui Isus Cristos Nazarineanul,
ridică-te și umblă!” (Fap 3,6).
Invocarea Numelui care eliberează
o prezență vie și activă
miercuri, 7 august 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În Faptele Apostolilor predicarea Evangheliei nu se încredințează numai cuvintelor, ci și acțiunilor concrete care mărturisesc adevărul vestirii. Este vorba despre „minuni și semne” (Fap 2,43) care au loc prin lucrarea apostolilor, confirmând cuvântul lor și demonstrând că ei acționează în numele lui Cristos. Așa se întâmplă că apostolii mijlocesc și Cristos lucrează, acționând „împreună cu ei” și confirmând Cuvântul cu semnele care le însoțesc (Mc 16,20). Atâtea semne, atâtea minuni pe care le-au făcut apostolii erau tocmai o manifestare a dumnezeirii lui Isus.

Astăzi ne aflăm în fața primei relatări de vindecare, în fața unei minuni, care este prima relatare de vindecare din cartea Faptele Apostolilor. Ea are o finalitate misionară clară, care vrea să trezească credința. Petru și Ioan merg să se roage la templu, centru al experienței de credință a Israelului, de care primii creștini încă sunt puternic legați. Primii creștini se rugau în templu la Ierusalim. Luca înregistrează ora: este ceasul al nouălea, adică ora trei după-amiază când jertfa era oferită ca ardere de tot ca semn al comuniunii poporului cu Dumnezeul său; precum și ora în care Cristos a murit oferindu-se pe sine însuși „o dată pentru totdeauna” (Evr 9,12; 10,10). Și la poarta templului numită „Cea Frumoasă” – poarta Cea Frumoasă – văd un cerșetor, un om paralitic încă de la naștere. Pentru ce era la poartă omul acela? Pentru că Legea mozaică (cf. Lev 21,18) îl împiedica să ofere jertfe pe cel care avea vătămări fizice, considerate consecințe ale vreunui păcat. Amintim că în fața unui orb din naștere poporul l-a întrebat pe Isus: „Cine a păcătuit, el sau părinții săi, pentru că s-a născut orb?” (In 9,2). Conform acelei mentalități, există mereu un păcat la originea unei malformații. Și după aceea le-a fost negat chiar și accesul la templu. Ologul, paradigmă a atâtor excluși și rebutați ai societății, este acolo pentru a cere pomană ca în fiecare zi. Nu putea să intre, ci era la poartă. Când se întâmplă ceva neașteptat: vin Petru și Ioan și se pornește un joc de priviri. Ologul îi privește pe cei doi pentru a cere pomană, în schimb apostolii își ațintesc privirea, invitându-l să se uite la ei într-un mod diferit, pentru a primi un alt dar. Ologul îi privește și Petru îi spune: „Argint și aur nu am, însă ceea ce am, aceea îți dau: în numele lui Isus Cristos Nazarineanul, ridică-te și umblă!” (Fap 3,6). Apostolii au stabilit o relație, pentru că acesta este modul în care îi place lui Dumnezeu să se manifeste, în relație, mereu în dialog, mereu în apariții, mereu cu inspirația inimii: sunt relații ale lui Dumnezeu cu noi; printr-o întâlnire reală între persoane care poate avea loc numai în iubire.

Templul, în afară de a fi centrul religios, era și un loc de schimburi economice și financiare: împotriva acestei reduceri s-au năpustit de mai multe ori profeții și chiar Isus însuși (cf. Lc 19,45-46). Dar de câte ori eu mă gândesc la asta când văd vreo parohie unde se crede că sunt mai importanți banii decât sacramentele? Vă rog! Biserică săracă: să cerem asta Domnului. Acel cerșetor, întâlnindu-i pe apostoli, nu găsește bani dar găsește Numele care-l mântuiește pe om: Isus Cristos Nazarineanul. Petru invocă numele lui Isus, poruncește paraliticului să se ridice în picioare, în poziția celor vii: în picioare, și îl atinge pe acest bolnav, adică îl ia de mână și îl ridică, gest în care sfântul Ioan Gură de Aur vede „o imagine a învierii” (Omilii despre Faptele Apostolilor, 8). Și aici apare portretul Bisericii, care îl vede pe cel care se află în dificultate, nu închide ochii, știe să privească umanitatea în față pentru a crea relații semnificative, punți de prietenie și de solidaritate în locul barierelor. Apare fața „unei Biserici fără granițe care se simte mamă a tuturor” (Evangelii gaudium, 210), care știe să ia de mână și să însoțească pentru a ridica – nu pentru a condamna. Isus mereu întinde mâna, mereu încearcă să ridice, să facă în așa fel încât oamenii să se vindece, să fie fericiți, să-l întâlnească pe Dumnezeu. Este vorba despre „arta însoțirii” care se caracterizează prin delicatețea cu care se apropie de „pământul sacru al celuilalt”, dând drumului „ritmul salutar al proximității cu o privire respectuoasă și plină de compasiune dar care în același timp să vindece, să elibereze și să încurajeze la maturizarea în viața creștină” (ibid., 169). Și asta fac acești doi apostoli cu ologul: îl privesc, spun „uită-te la noi”, îi întind mâna, îl ridică și îl vindecă. Așa face Isus cu noi toți. Să ne gândim la asta când suntem în momente urâte, în momente de păcat, în momente de tristețe. Este Isus care ne spune: „Privește-mă: eu sunt aici!”. Să luăm mâna lui Isus și să ne lăsăm ridicați.

Petru și Ioan ne învață să nu ne încredem în mijloace, care sunt și ele utile, ci în adevărata bogăție care este relația cu Cel Înviat. De fapt – așa cum ar spune sfântul Paul – suntem „săraci, deși îmbogățim pe mulți; unii care nu au nimic, deși stăpânim toate” (2Cor 6,10). Totul nostru este Evanghelia, care manifestă puterea numelui lui Isus care săvârșește minuni.

Și noi – fiecare dintre noi – ce anume posedăm? Care este bogăția noastră, care este comoara noastră? Cu ce anume putem să-i îmbogățim pe alții? Să cerem Tatălui darul unei amintiri recunoscătoare amintind binefacerile iubirii sale în viața noastră, pentru a da tuturor mărturia laudei și a recunoștinței. Să nu uităm: mâna întinsă mereu pentru a-l ajuta pe celălalt să se ridice; este mâna lui Isus care prin intermediul mâinii noastre îi ajută pe alții să se ridice.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 07.08.2019
Publicarea pe acest sit: 07.08.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.