Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
6. „Toate le aveau în comun” (Fap 4,32).
miercuri, 21 august 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Comunitatea creștină se naște din revărsarea îmbelșugată a Duhului Sfânt și crește grație fermentului împărtășirii între frați și surori în Cristos. Există un dinamism de solidaritate care edifică Biserica drept familie a lui Dumnezeu, unde este centrală experiența lui koinonia. Ce înseamnă acest cuvânt straniu? Este un cuvânt grec care înseamnă „a pune în comuniune”, „a pune în comun”, a fi ca o comunitate, nu izolați. Aceasta este experiența primei comunități creștine, adică a pune în comun, „a împărtăși”, „a comunica, a participa”, nu a se izola. În Biserica de la începuturi, această koinonia, această comunitate trimite înainte de toate la participarea la Trupul și Sângele lui Cristos.

Pentru aceasta, atunci când noi luăm împărtășania noi spune „ne împărtășim”, intrăm în comuniune cu Isus și din această comuniune cu Isus ajungem la comuniunea cu frații și surorile. Și această comuniune cu Trupul și cu Sângele lui Cristos care se face la Sfânta Liturghie se traduce în unire fraternă, deci și la ceea ce este mai dificil pentru noi: a pune în comun bunurile și la adunarea banilor pentru colecta în favoarea Bisericii mamă din Ierusalim (cf. Rom 12,13; 2Cor 8-9) și a celorlalte Biserici. Dacă voi vreți să știți dacă sunteți buni creștini trebuie să vă rugați, să încercați să vă apropiați de împărtășanie, de sacramentul reconcilierii. Dar acel semnal că inima ta s-a convertit este atunci când convertirea ajunge la buzunare, ceea ce atinge propriul interes: acolo este unde se vede dacă unul este generos cu alții, dacă unul îi ajută pe cei mai slabi, pe cei mai săraci. Când convertirea ajunge acolo, fii sigur că este o adevărată convertire. Dacă rămâne numai în cuvinte nu este o convertire bună.

Viața euharistică, rugăciunile, predica apostolilor și experiența comuniunii (cf. Fap 2,42) fac din credincioși o mulțime de persoane care au – spune cartea Faptele Apostolilor – au „o singură inimă și un singur suflet” și care nu consideră proprietate a lor ceea ce posedă, ci țin totul în comun (cf. Fap4,32). Este un model de viață așa de puternic încât ne ajută pe noi să fim generoși și nu zgârciți. Pentru acest motiv, „nu era nici unul dintre ei care să ducă lipsă, căci toți care posedau terenuri sau case, le vindeau, aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor; apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie” (Fap 4,34-35). Biserica a avut mereu acest gest al creștinilor care se despuiau de lucrurile pe care le aveau în plus, de lucrurile care nu erau necesare pentru a le da celor care aveau nevoie. Și numai bani: și timp. Câți creștini – de exemplu voi, aici în Italia – câți creștini faceți voluntariat! Dar acest lucru este foarte frumos! Este comuniune, a împărtăși timpul meu cu alții, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Și astfel voluntariatul, operele de caritate, vizitele la bolnavi; trebuie mereu împărtășit cu alții și a nu căuta numai propriul interes.

Comunitatea, sau koinonia, devine în acest mod noua modalitate de relație între discipolii Domnului. Creștinii experimentează o nouă modalitate de a fi între ei, de a se comporta. Și este modalitatea proprie creștină, până acolo încât păgânii îi priveau pe creștini și spuneau: „Priviți cum se iubesc!”. Iubirea era modalitatea. Dar nu iubire de cuvânt, nu iubire prefăcută: iubire a faptelor, a ajutorării unul pe altul, iubirea concretă, concretețea iubirii. Legătura cu Cristos instaurează o legătură între frați care ajunge și se exprimă și în comuniunea bunurilor materiale. Da, această modalitate de a sta împreună, acest a se iubi astfel ajunge până la buzunare, ajunge la despuierea și de impedimentul banului pentru a-l da altora, mergând împotriva propriului interes. A fi membre ale trupului lui Cristos îi face pe credincioși coresponsabili unii de alții. „Dar privește pe acela, problema pe care o are: pe mine nu mă interesează, este treaba lui”. Nu, între creștini nu putem spune: „Sărmana persoană, are o problemă acasă, trece prin această dificultate de familie”. Dar eu trebuie să mă rog, eu o iau cu mine, nu sunt indiferent. Asta înseamnă a fi creștin. Pentru aceasta cei puternici îi susțin pe cei slabi (cf. Rom 15,1) și nimeni nu experimentează lipsa care umilește și desfigurează demnitatea umană, pentru că ei trăiesc această comunitate: a avea în comun inima. Se iubesc. Acesta este semnalul: iubirea concretă.

Iacob, Petru și Ioan, care sunt cei trei apostoli drept „coloanele” Bisericii din Ierusalim, stabilesc în mod comunional ca Paul și Barnaba să-i evanghelizeze pe păgâni în timp ce ei îi vor evangheliza pe iudei și cer, lui Paul și Barnaba, numai care este condiția: să nu uite de săraci, să-și amintească de săraci (cf. Gal 2,9-10). Nu numai săracii materiali, ci și săracii spirituali, oamenii care au probleme și au nevoie de apropierea noastră. Un creștin pornește mereu de la el însuși, de la propria inimă și se apropie de alții așa cum Isus s-a apropiat de noi. Aceasta este prima comunitate creștină.

Un exemplu concret de împărtășire și comuniune a bunurilor ne vine din mărturia lui Barnaba: el are un ogor și îl vinde pentru a aduce banii la apostoli (cf. Fap 4,36-37). Însă alături de exemplul său pozitiv apare un altul în mod trist negativ: Anania și soția sa Safira, după ce au vândut un teren, decid să dea numai o parte apostolilor și să țină cealaltă parte pentru ei înșiși (cf. Fap 5,1-2). Această înșelătorie întrerupe lanțul împărtășirii gratuite, împărtășirea senină, dezinteresată și consecințele sunt tragice, sunt fatale (Fap 5,5.10). Apostolul Petru demască incorectitudinea lui Anania și a soției sale și îi spune: „De ce ți-a umplut Satana inima ca să-l minți pe Duhul Sfânt și să reții din prețul ogorului? […] Nu pe oameni i-ai mințit, ci pe Dumnezeu” (Fap 5,3-4). Am putea spune că Anania l-a mințit pe Dumnezeu pe calea unei conștiințe izolate, a unei conștiințe ipocrite, adică pe calea unei apartenențe ecleziale „negociate”, parțiale și oportuniste. Ipocrizia este cel mai rău dușman al acestei comunități creștine, al acestei iubiri creștine: acela a se preface că se iubește, dar a căuta numai propriul interes.

De fapt, a nu respecta sinceritatea împărtășirii, sau a nu respecta sinceritatea iubirii înseamnă a cultiva ipocrizia, a se îndepărta de adevăr, a deveni egoiști, a stinge focul comuniunii și a se destina gerului morții interioare. Cine se comportă astfel tranzitează în Biserică precum un turist. Există atâția turiști în Biserică ce sunt mereu în trecere, dar niciodată nu intră în Biserică: este turismul spiritual care îi face să creadă că sunt creștini, în timp ce sunt numai turiști ai catacombelor. Nu, nu trebuie să fim turiști în Biserică, ci frații unii ai altora. O viață bazată numai pe scoaterea de profit și avantaj din situații în dauna altora provoacă în mod inevitabil moartea interioară. Și câte persoane se declară aproape de Biserică, prieteni ai preoților, ai episcopilor în timp ce ei caută numai propriul interes. Acestea sunt ipocriziile care distrug Biserica!

Domnul – cer asta pentru noi toți – să reverse asupra noastră Duhul său de duioșie care învinge orice ipocrizie și răspândește acel adevăr care hrănește solidaritatea creștină, care, departe de a fi activitate de asistență socială, este exprimarea indispensabilă a naturii Bisericii, mamă preaduioasă a tuturor, în special a celor mai săraci.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.08.2019
Publicarea pe acest sit: 21.08.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.