Audiența generală de miercuri

13. Isus învățător al rugăciunii
miercuri, 4 noiembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Din păcate a trebuit să ne întoarcem la această audiență în Bibliotecă și asta pentru a ne apăra de infectările de Covid. Asta ne învață și că trebuie să fim foarte atenți la prescrierile autorităților, atât autoritățile politice cât și autoritățile sanitare pentru a ne apăra de această pandemie. Să-i oferim Domnului această distanță dintre noi, pentru binele tuturor și să ne gândim, să ne gândim mult la cei bolnavi, la cei care intră în spitale deja ca rebutați, să ne gândim la medici, la asistenții medicali, la asistentele medicali, la voluntari, la atâția oameni care muncesc cu bolnavii în acest moment: ei își riscă viața însă fac asta din iubire față de aproapele, ca o vocație. Să ne rugăm pentru ei.

În timpul vieții sale publice, Isus recurge constant la forța rugăciunii. Evangheliile ni-l arată când se retrage în locuri izolate pentru a se ruga. Este vorba de observații sobre și discrete, care lasă numai să ne imaginăm acele dialoguri de rugăciune. Însă ele dau mărturie clar că, și în momentele de dăruire mai mare celor săraci și celor bolnavi, Isus nu neglija niciodată dialogul său intim cu Tatăl. Cu cât era mai cufundat în nevoile oamenilor, cu atât mai mult simțea necesitatea de a se odihni în Comuniunea trinitară, de a se fi din nou cu Tatăl și cu Duhul.

Așadar în viața lui Isus există un secret, ascuns de ochii umani, care reprezintă nucleul a toate. Rugăciunea lui Isus este o realitate misterioasă, din care intuim numai ceva, dar care permite să citim în perspectiva corectă întreaga sa misiune. În acele ore solitare – înainte de zori sau noaptea – Isus se cufundă în intimitatea sa cu Tatăl, adică în Iubirea de care este însetat orice suflet. Este ceea ce iese în evidență încă din primele zile ale activității sale publice.

De exemplu, într-o sâmbătă, orășelul Cafarnaum se transformă într-un „spital de campanie”: după apusul soarelui aduc la Isus pe toți bolnavii, iar El îi vindecă. Însă, înainte de zori, Isus dispare: se retrage într-un loc solitar și se roagă. Simon și ceilalți îl caută și când îl găsesc îi spun: „Toți te caută!”. Ce răspunde Isus?: „Trebuie să merg ca să predic în celelalte sate; pentru aceasta am venit” (cf. Mc 1,35-38). Mereu Isus este un pic mai departe, mai departe în rugăciune cu Tatăl și mai departe, în alte sate, alte orizonturi pentru a merge să predice, alte popoare.

Rugăciunea este cârma care conduce ruta lui Isus. Ceea ce dictează etapele misiunii sale nu sunt succesele, nu este consensul, nu este acea frază seducătoare „toți te caută”. Ceea ce trasează drumul lui Isus este calea mai puțin comodă, care ascultă însă de inspirația Tatălui, pe care Isus o ascultă și o primește în rugăciunea sa solitară.

Catehismul afirmă: „Când Isus se roagă, deja ne învață să ne rugăm” (nr. 2607). De aceea, din exemplul lui Isus putem scoate câteva caracteristici ale rugăciunii creștine.

Înainte de toate ea posedă un primat: este prima dorință a zilei, ceva care se practică în zori, înainte ca lumea să se trezească. Ea restituie un suflet la ceea ce altminteri ar rămâne fără respirație. O zi trăită fără rugăciune riscă să se transforme într-o experiență deranjantă, sau plictisitoare: tot ceea ce ni se întâmplă ar putea să se transforme pentru noi într-un rău destin rău suportat și orb. În schimb Isus educă la supunerea față de realitate, prin urmare față de ascultare. Rugăciunea este înainte de toate ascultare și întâlnire cu Dumnezeu. Atunci, problemele de toate zilele nu devin obstacole, ci apeluri ale lui Dumnezeu însuși de a asculta și a-l întâlni pe cel care stă în fața noastră. Încercările vieții se transformă astfel în ocazii pentru a crește în credință și în caritate. Drumul zilnic, inclusiv trudele, dobândește perspectiva unei „vocații”. Rugăciunea are puterea de a transforma în bine ceea ce în viață ar fi altminteri o condamnare; rugăciunea are puterea de a deschide un orizont mare minții și de a lărgi inima.

În al doilea rând, rugăciunea este o artă de practicat cu insistență. Isus însuși ne spune: bateți, bateți, bateți. Toți suntem capabili de rugăciuni episodice, care se nasc din emoția unui moment; însă Isus ne educă la un alt tip de rugăciune: aceea care cunoaște o disciplină, un exercițiu, și este asumată într-o regulă de viață. O rugăciune perseverentă produce o transformare progresivă, întărește în perioadele de suferință, dăruiește harul de a fi susținuți de Cel care ne iubește și ne protejează mereu.

O altă caracteristică a rugăciunii lui Isus este singurătatea. Cel care se roagă nu evadează din lume, ci preferă locurile pustii. Acolo, în tăcere, pot se iasă la iveală atâtea glasuri pe care le ascundem în interior: dorințele cele mai înlăturate, adevărurile pe care ne încăpățânăm să le sufocăm și așa mai departe. Și, mai ales, în tăcere vorbește Dumnezeu. Fiecare persoană are nevoie de un spațiu pentru ea însăși, unde să cultive propria viață interioară, unde acțiunile regăsesc un sens. Fără viață interioară devenim superficiali, agitați, neliniștiți – cât rău ne face neliniștea! Pentru aceasta trebuie să mergem la rugăciune; fără viață interioară fugim de realitate și fugim și de noi înșine, suntem bărbați și femei mereu în fugă.

În sfârșit, rugăciunea lui Isus este locul unde se percepe că totul vine de la Dumnezeu și se întoarce la El. Uneori noi, ființe umane, ne credem stăpâni a toate, sau dimpotrivă pierdem orice stimă de noi înșine, mergem dintr-o parte în cealaltă. Rugăciunea ne ajută să regăsim dimensiunea corectă, în relația cu Dumnezeu, Tatăl nostru, și cu toată creația. Și rugăciunea lui Isus este, în sfârșit, abandonarea în mâinile Tatălui, ca Isus în grădina măslinilor, în acea angoasă: „Tată, dacă este posibil…, dar să se facă voința ta”. Abandonarea în mâinile Tatălui. Este frumos când noi suntem agitați, un pic preocupați și Duhul Sfânt ne transformă dinăuntru și ne duce la această abandonare în mâinile Tatălui: „Tată, facă-se voința ta”.

Iubiți frați și surori, să-l redescoperim, în Evanghelie, pe Isus Cristos ca învățător al rugăciunii și să intrăm la școala sa. Vă asigur că vom găsi bucuria și pacea.

Apel

În aceste zile de rugăciune pentru răposați, am amintit și amintim încă victimele lipsite de apărare ale terorismului, a cărei înăsprire de cruzime se răspândește în Europa. Mă gândesc, în mod deosebit, la atentatul grav din zilele trecute la Nisa într-un loc de cult și la cel de alaltăieri pe străzile din Viena, care au provocat spaimă și reprobare în populație și în cei care au la inimă pacea și dialogul. Încredințez milostivirii lui Dumnezeu persoanele decedate în mod tragic și exprim apropierea mea spirituală de cei din familiile lor și de toți cei care suferă din cauza acestor evenimente condamnabile, care încearcă să compromită cu violența și ura colaborarea fraternă dintre religii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 04.11.2020
Publicarea pe acest sit: 04.11.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.