Audiența generală de miercuri

Cateheze despre discernământ
14. Însoțirea spirituală
miercuri, 4 ianuarie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Înainte de a începe această cateheză aș vrea să ne unim cu aceia care, aici alături, aduc omagiu lui Benedict al XVI-lea și să îndrept gândul meu spre el, care a fost un mare maestru de cateheză. Gândirea sa ascuțită și educată nu a fost autoreferențială, ci eclezială, pentru că a voit mereu să ne însoțească la întâlnirea cu Isus. Isus, Răstignitul înviat, Cel Viu și Domnul, a fost destinația la care Papa Benedict ne-a condus, luându-ne de mână. Să ne ajute să redescoperim în Cristos bucuria de a crede și speranța de a trăi.

Cu această cateheză de astăzi încheiem ciclul dedicat temei discernământului și facem asta completând discursul despre ajutoarele care pot și trebuie să-l susțină: susținerea procesului de discernământ. Unul dintre acestea este însoțirea spirituală, importantă înainte de toate pentru cunoașterea de sine, care am văzut că este o condiție indispensabilă pentru discernământ. A ne privi în oglindă, singuri, nu ajută mereu, pentru că unul poate altera imaginea. În schimb, a ne privi în oglindă cu ajutorul altuia, asta ajută mult pentru că celălalt îți spune adevărul – când este adevărat – și astfel te ajută.

Harul lui Dumnezeu în noi lucrează mereu asupra naturii noastre. Gândindu-ne la o parabolă evanghelică, harul îl putem compara cu sămânța bună și natura la teren (cf. Mc 4,3-9). Este important înainte de toate a ne face cunoscuți, fără teama de a împărtăși aspectele mai fragile, unde ne descoperim mai sensibili, slabi sau temători de a fi judecați. A ne face cunoscuți, a ne manifesta pe noi înșine unei persoane care să ne însoțească pe drumul vieții. Nu care să decidă pentru noi, nu: ci ca să ne însoțească. Pentru că fragilitatea este, în realitate, adevărata noastră bogăție: noi suntem bogați în fragilitate, toți; adevărata bogăție, pe care trebuie să învățăm s-o respectăm și s-o primim, pentru că, atunci când este oferită lui Dumnezeu, ne face capabili de duioșie, de milostivire și de iubire. Vai de acele persoane care nu se simt fragile: sunt dure, dictatoriale. În schimb, persoanele care cu umilință recunosc propriile fragilități sunt mai înțelegătoare cu ceilalți. Fragilitatea – eu pot spune – ne face umani. Nu întâmplător, prima din cele trei ispitiri ale lui Isus în pustiu – cea legată de foame – încearcă să ne fure fragilitatea, prezentându-ne-o ca un rău de care să ne debarasăm, un impediment de a fi ca Dumnezeu. Și în schimb este cea mai prețioasă comoară a noastră: de fapt Dumnezeu, pentru a ne face asemenea Lui, a voit să împărtășească până la capăt propria noastră fragilitate. Să privim crucifixul: Dumnezeu care a coborât chiar la fragilitate. Să privim ieslea care vine într-o fragilitate umană mare. El a împărtășit fragilitatea noastră.

Și însoțirea spirituală, dacă este docilă față de Duhul Sfânt, ajută la demascarea echivocurilor chiar grave în modul de a ne considera pe noi înșine și în relația cu Domnul. Evanghelia prezintă diferite exemple de colocvii clarificatoare și eliberatoare făcute de Isus. Să ne gândim, de exemplu, la cel cu samariteana, pe care noi îl citim, îl citim, și mereu există această înțelepciune și duioșie a lui Isus; să ne gândim la cel cu Zaheu, să ne gândim la cel cu femeia păcătoasă, să ne gândim la cel cu Nicodim și la cel cu discipolii din Emaus: modul Domnului de a se apropia. Persoanelor care au o întâlnire adevărată cu Isus nu le este teamă să-i deschidă inima, să prezinte propria vulnerabilitate, propria nepotrivire, propria fragilitate. În acest mod, împărtășirea despre sine devine experiență de mântuire, de iertare primită gratuit.

A relata în fața altuia ceea ce am trăit sau ceea ce căutăm ajută să facem claritate în noi înșine, aducând la lumină multele gânduri care locuiesc în noi, și care adesea ne neliniștesc cu refrenele lor insistente. De câte ori, în momente întunecate, ne vin astfel de gânduri: „Am greșit totul, nu valorez nimic, nimeni nu mă înțelege, nu voi reuși niciodată, sunt destinat eșecului”, de câte ori nu ne-a venit să gândim aceste lucruri. Gânduri false și otrăvitoare, pe care confruntarea cu celălalt ne ajută să le demascăm, așa încât să putem să ne simțim iubiți și stimați de Domnul așa cum suntem, capabili să facem lucruri bune pentru El. Descoperim cu uimire moduri diferite de a vedea lucrurile, semnale de bine prezente în noi dintotdeauna. Este adevărat, noi putem împărtăși fragilitățile noastre cu celălalt, cu acela care ne însoțește în viață, în viața spirituală, maestrul de viață spirituală, fie un laic, un preot și să spunem: „Uite ce mi se întâmplă: sunt un nenorocit, mi se întâmplă aceste lucruri”. Și cel care însoțește răspunde: „Da, toți avem aceste lucruri”. Asta ne ajută să le clarificăm bine și să vedem de unde vin rădăcinile și astfel să le depășim.

Cel sau cea care însoțește – însoțitorul sau însoțitoarea – nu ia locul Domnului, nu face munca în locul persoanei însoțite, ci merge alături de ea, o încurajează să citească ceea ce se mișcă în inima sa, locul prin excelență unde vorbește Domnul. Însoțitorul spiritual, pe care noi îl numim director spiritual – nu-mi place acest termen, prefer însoțitor spiritual, este mai bine – este cel care îți spune: „Bine, dar uite aici, uite aici”, îți atrage atenția cu privire la lucruri care probabil trec; te ajută să înțelegi mai bine semnele timpurilor, glasul Domnului, glasul ispititorului, glasul dificultăților pe care nu reușești să le depășești. Pentru aceasta este foarte important să nu mergem singuri. Există o zicală din înțelepciunea africană – pentru că ei au acea mistică a tribului – care spune: „Dacă tu vrei să ajungi în grabă, mergi singur; dacă tu vrei să ajungi în siguranță, mergi cu alții”, mergi însoțit, mergi cu poporul tău. Este important. În viața spirituală este mai bine să fim însoțiți de cineva care cunoaște lucrurile noastre și ne ajută. Și aceasta este însoțirea spirituală.

Această însoțire poate să fie rodnică dacă, de o parte și de cealaltă, s-a trăit experiența filiației și a fraternității spirituale. Descoperim că suntem fii ai lui Dumnezeu în momentul în care ne descoperim frați, fii ai aceluiași Tată. Pentru aceasta este indispensabil să fim inserați într-o comunitate aflată pe cale. Nu suntem singuri, suntem oameni dintr-un popor, dintr-o națiune, dintr-un oraș care merge, dintr-o Biserică, dintr-o parohie, din acest grup… o comunitate aflată pe cale. Nu mergem la Domnul singuri: asta nu merge. Trebuie să înțelegem bine asta. Ca în relatarea evanghelică despre paralitic, adesea suntem susținuți și vindecați grație credinței altora (cf. Mc 2,1-5) care ne ajută să mergem înainte, pentru că noi toți uneori avem paralizii interioare și este nevoie de cineva care să ne ajute să depășim acel conflict cu ajutorul. Nu mergem la Domnul singuri, să ne amintim bine asta; alteori noi asumăm această angajare în favoarea unui alt frate sau al unei surori și suntem însoțitori pentru a-l ajuta pe celălalt. Fără experiența filiației și a fraternității însoțirea poate cauza așteptări ireale, echivocuri, forme de dependență care lasă persoana la starea infantilă. Însoțire, dar ca fii ai lui Dumnezeu și frați cu noi.

Fecioara Maria este maestră de discernământ: vorbește puțin, ascultă mult și păstrează în inimă (cf. Lc 2,19). Cele trei atitudini ale Sfintei Fecioare Maria: a vorbi puțin, a asculta mult și a păstra în inimă. Și de puținele ori în care vorbește lasă semne. De exemplu, în Evanghelia lui Ioan există o frază foarte scurtă rostită de Maria care este o încredințare pentru creștinii din toate timpurile: „Faceți ceea ce vă va spune” (cf. 2,5). Este curios: odată am auzit o bătrânică foarte bună, foarte evlavioasă, nu studiase teologie, era foarte simplă. Și mi-a spus: „Dumneavoastră știți care este gestul pe care-l face mereu Sfânta Fecioară Maria?”. Nu știu: te alintă, te cheamă… „Nu: gestul pe care-l face Sfânta Fecioară Maria este acesta” [indică arătătorul]. Eu nu înțelegeam și întreb: „Ce înseamnă?”. Și bătrânica mi-a răspuns: „Mereu îl arată pe Isus”. Este frumos, acel lucru: Sfânta Fecioară Maria nu ia nimic pentru sine, îl arată pe Isus. Faceți ceea ce vă spune Isus: așa este Sfânta Fecioară Maria. Maria știe că Domnul vorbește inimii fiecăruia și cere să traducă acest cuvânt în acțiuni și alegeri. Ea a știut să facă asta mai mult decât oricine, și de fapt este prezentă în momentele fundamentale ale vieții lui Isus, în special în ora supremă a morții pe cruce.

Iubiți frați și surori, terminăm această serie de cateheze despre discernământ: discernământul este o artă, o artă care se poate învăța și care are propriile sale reguli. Dacă este învățat bine, el permite să trăim experiența spirituală în manieră tot mai frumoasă și ordonată. Mai ales discernământul este un dar al lui Dumnezeu, care trebuie cerut mereu, fără a presupune vreodată că suntem experți și autosuficienți. Doamne, dă-mi harul de a discerne în momentele vieții, ce trebuie să fac, ce trebuie să înțeleg. Dă-mi harul de a discerne și dă-mi persoana care să mă ajute să discern.

Glasul Domnului se poate recunoaște mereu, are un stil unic, este un glas care împăciuiește, încurajează și asigură în dificultăți. Evanghelia ne amintește asta încontinuu: „Nu te teme” (Lc 1,30), ce frumos este acel cuvânt al îngerului adresat Mariei după învierea lui Isus; „Nu te teme”, „Nu vă fie frică”, este chiar stilul Domnului: „Nu te teme”, „Nu te teme!”, ne repetă și nouă Domnul, astăzi; „Nu te teme”: dacă ne încredem în acest cuvânt al său, vom juca bine meciul vieții noastre și vom putea să-i ajutăm pe alții. Așa cum spune Psalmul, Cuvântul său este făclie pentru pașii noștri și lumină pentru drumul nostru (cf. 119,105).

* * *

Îndemn pe toți să persevereze în apropierea afectuoasă și solidară cu martirizatul popor ucrainean care suferă mult și continuă să sufere, invocând pentru el darul păcii. Să nu încetăm să ne rugăm. Poporul ucrainean suferă, copiii ucraineni suferă: să ne rugăm pentru ei.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 04.01.2023
Publicarea pe acest sit: 04.01.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.