Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Scrisoarea către Galateni
2. Paul, adevărat apostol
miercuri, 30 iunie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Intrăm puțin câte puțin în Scrisoarea către Galateni. Am văzut că acești creștini ajung în conflict despre modul de a trăi credințe. Apostolul Paul începe să scrie scrisoarea sa amintindu-le de raporturile petrecute, de suferința din cauza depărtării și de iubirea neschimbată pe care o are față de fiecare dintre ei. Oricum nu ezită să noteze preocuparea sa pentru ca galatenii să urmeze calea cea dreaptă: este preocuparea unui tată, care a dat naștere comunităților în credință. Intenția sa este foarte clară: este necesar să reafirme noutatea evangheliei, pe care galatenii au primit-o de la predica sa, pentru a construi adevărata identitate pe care să-și întemeieze propria existență. Și acesta este principiul: a reafirma noutatea evangheliei, aceea pe care galatenii au primit-o de la apostol.

Descoperim imediat că Paul este un profund cunoscător al misterului lui Cristos. Încă de la începutul scrisorii sale nu urmează argumentările joase utilizate de defăimătorii săi. Apostolul „zboară sus” și ne indică și nouă cum să ne comportăm atunci când se creează conflict în cadrul comunității. De fapt, numai pe la sfârșitul scrisorii este explicat faptul că miezul neînțelegerii provocate este cel al circumciziunii, așadar al principalei tradiții iudaice. Paul alege calea pentru a merge mai în profunzime, pentru că miza este adevărul evangheliei și libertatea creștinilor, care este parte integrantă a ei. Nu se oprește la suprafața problemelor, a conflictelor, așa cum suntem tentați să facem noi adesea pentru a găsi imediat o soluție care ne amăgește să considerăm că suntem toți de acord cu un compromis. Paul îl iubește pe Isus și știe că Isus nu este un om-Dumnezeu al compromisurilor. Nu așa funcționează cu evanghelia și apostolul a ales să urmeze calea mai angajantă. Scrie astfel: „Caut eu oare acum bunăvoința oamenilor? Sau a lui Dumnezeu?”. El nu caută să facă pacea cu toți. Și continuă: „Ori caut eu să plac oamenilor? Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș fi slujitorul lui Cristos” (Gal 1,10).

În primul rând, Paul simte datoria de a le aminti galatenilor că este un adevărat apostol nu prin propriul merit, ci prin chemarea lui Dumnezeu. El însuși relatează istoria vocației și convertirii sale, coincisă cu apariția lui Cristos Înviat în timpul călătoriei spre Damasc (cf. Fap 9,1-9). Este interesant de observat ceea ce afirmă despre viața sa precedentă acelui eveniment: „Persecutam peste măsură Biserica lui Dumnezeu și încercam s-o distrug. Și pentru că eram plin de zel pentru tradiția primită de la strămoși, îi întreceam în iudaism pe mulți de o vârstă cu mine din neamul meu” (Gal 1,13-14). Paul îndrăznește să afirme că el îi întrecea în iudaism pe toți, erau un adevărat fariseu zelos, „în ce privește justificarea venită din Lege, fără cusur” (Fil 3,6). De două ori subliniază că el a fost un apărător al „tradițiilor strămoșilor” și un „susținător convins al Legii”. Aceasta este istoria lui Paul.

Pe de o parte, el insistă în a sublinia că a persecutat peste măsură Biserica și că a fost un „defăimător, un persecutor și un insultător” (1Tim 1,13) – nu se ferește de adjective: el însuși se califică astfel -, pe de altă parte, evidențiază milostivirea lui Dumnezeu față de el, care-l face să trăiască o transformare radicală, bine cunoscută de toți. Scrie el: „Nu eram cunoscut la față Bisericilor din Iudeea care sunt în Cristos. Acestea auziseră numai: «Cel care ne persecuta odinioară acum vestește credința pe care căuta atunci să o distrugă»” (Gal 1,22-23). S-a convertit, s-a schimbat, a schimbat inima. Astfel, Paul scoate în evidență adevărul vocației sale prin contrastul impresionant care s-a creat în viața sa: din persecutor al creștinilor pentru că nu respectau tradițiile și Legea a fost chemat să devină apostol pentru a vesti evanghelia lui Isus Cristos. Dar vedem că Paul este liber: este liber pentru a vesti evanghelia și este liber și pentru a mărturisi păcatele sale. „Eu eram așa”: este adevărul care dă libertatea inimii, este libertatea lui Dumnezeu.

Regândind la această istorie a sa, Paul este plin de uimire și de recunoștință. Este ca și cum ar vrea să le spună galatenilor că el ar fi putut fi orice în afară de un apostol. A fost educat încă de tânăr pentru a fi un practicant ireproșabil al Legii mozaice, iar circumstanțele l-au dus la combaterea discipolilor lui Cristos. totuși, ceva neașteptat s-a petrecut: Dumnezeu, cu harul său, i-a revelat pe Fiul său mort și înviat, pentru ca el să devină vestitorul lui în mijlocul păgânilor (cf. Gal 1,15-16).

Cât sunt de nepătruns căile Domnului! Atingem asta cu mâna în fiecare zi, dar mai ales dacă ne regândim la momentele în care Domnul ne-a chemat. Nu trebuie să uităm niciodată timpul și modul în care Dumnezeu a intrat în viața noastră: să ținem întipărită în inimă și în minte acea întâlnire cu harul, când Dumnezeu a schimbat existența noastră. De câte ori, în fața marilor lucrări ale Domnului, vine în mod spontan întrebarea: dar cum este posibil ca Dumnezeu să se folosească de un păcătos, de o persoană fragilă și slabă, pentru a realiza voința sa? Și totuși, nu există nimic întâmplător, pentru că totul a fost pregătit în planul lui Dumnezeu. El țese istoria noastră, istoria fiecăruia dintre noi: el țese istoria noastră și, dacă noi corespundem cu încredere planului său de mântuire, ne dăm seama de asta. Chemarea comportă mereu o misiune la care suntem destinați; pentru aceasta ni se cere să ne pregătim cu seriozitate, știind că Dumnezeu însuși este cel care ne trimite, Dumnezeu însuși este cel care ne susține cu harul său. Frați și surori, să ne lăsăm conduși de această conștiință: primatul harului transformă existența și o face vrednică să fie pusă în slujba evangheliei. Primatul harului acoperă toate păcatele, schimbă inimile, schimbă viața, ne face să vedem căi noi. Să nu uităm asta!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 30.06.2021
Publicarea pe acest sit: 30.06.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.