Traditionis custodes

Scrisoare apostolică în formă de „motu proprio”
a Suveranului Pontif Francisc
„Traditionis custodes”
despre folosirea liturgiei romane
anterioare reformei din 1970

Păzitori ai tradiției, episcopii, în comuniune cu episcopul de Roma, constituie principiul și fundamentul vizibil de unitate în Bisericile lor particulare[1]. Sub conducerea Duhului Sfânt, prin vestirea Evangheliei și prin intermediul celebrării Euharistiei, ei conduc Bisericile particulare, încredințate lor[2].

Pentru a promova înțelegerea și unitatea Bisericii, cu grijă paternă față de cei care în unele regiuni au aderat la formele liturgice antecedente reformei voite de Conciliul al II-lea din Vatican, venerații mei predecesori, Sfântul Ioan Paul al II-lea și Benedict al XVI-lea, au acordat și au reglementat facultatea de a utiliza Liturghierul Roman editat de Sfântul Ioan al XXIII-lea în anul 1962[3]. În acest mod au intenționat „să faciliteze comuniunea eclezială pentru acei catolici care se simt legați de unele forme liturgice precedente” și nu pentru alții[4].

Pe urma inițiativei veneratului meu predecesor Benedict al XVI-lea de a-i invita pe episcopi la o verificare a aplicării scrisorii motu proprio Summorum Pontificum, la trei ani de la publicarea sa, Congregația pentru Doctrina Credinței a desfășurat o consultare capilară a episcopilor în 2020, ale cărei rezultate au fost analizate în mod ponderat în lumina experienței formate în acești ani.

Or, luând în considerare dorințele formulate de episcopat și fiind ascultată părerea Congregației pentru Doctrina Credinței, doresc, cu această scrisoare apostolică, să continui și mai mult în căutarea constantă a comuniunii ecleziale. De aceea, am considerat oportun să stabilesc ceea ce urmează:

Art. 1. Cărțile liturgice promulgate de sfinții pontifi Paul al VI-lea și Ioan Paul al II-lea, în conformitate cu decretele Conciliului al II-lea din Vatican, sunt unica exprimare a lui lex orandi a Ritului Roman.

Art. 2. Episcopului diecezan, ca moderator, promotor și păzitor al întregii vieți liturgice în Biserica particulară încredințată lui[5], îi revine să reglementeze celebrările liturgice în dieceza sa[6]. De aceea, este competența sa exclusivă să autorizeze folosirea lui Missale Romanum din 1962 în dieceză, urmând orientările de la Scaunul Apostolic.

Art. 3. Episcopul, în diecezele în care până acum există prezența unuia sau mai multor grupuri care celebrează conform Liturghierului antecedent reformei din 1970:

§ 1. să constate că aceste grupuri nu exclud validitatea și legitimitatea reformei liturgice, a hotărârilor Conciliului al II-lea din Vatican și a magisteriului suveranilor pontifi;

§ 2. să indice unul sau mai multe locuri unde credincioșii care aderă la aceste grupuri să se poată aduna pentru celebrarea euharistică (însă nu în bisericile parohiale și fără a înființa noi parohii personale);

§ 3. să stabilească în locul indicat zilele în care sunt permise celebrările euharistice cu folosirea Liturghierului Roman promulgat de Sfântul Ioan al XXIII-lea în 1962[7]. În aceste celebrări lecturile să fie proclamate în limba poporului, folosind traducerile Sfintei Scripturi pentru uzul liturgic, aprobate de respectivele Conferințe Episcopale;

§ 4. să numească un preot care, ca delegat al episcopului, să se ocupe de celebrări și de îngrijirea pastorală a acestor grupuri de credincioși. Preotul să fie capabil pentru această funcție, să fie competent cât privește utilizarea lui Missale Romanum antecedent reformei din 1970, să aibă o cunoaștere a limbii latine astfel încât să poată înțelege pe deplin rubricile și textele liturgice, să fie animat de o caritate pastorală vie și de un simț de comuniune eclezială. De fapt, este necesar ca preotul numit să prețuiască nu numai celebrarea demnă a liturgiei, ci și îngrijirea pastorală și spirituală a credincioșilor.

§ 5. să se ocupe, în parohiile personale înființat în mod canonic în folosul acestor credincioși, de o verificare corespunzătoare în privința utilității efective pentru creșterea spirituală și să evalueze dacă să le mențină sau nu.

§ 6. va avea grijă să nu autorizeze constituirea de noi grupuri.

Art. 4. Preoții hirotoniți după publicarea acestui motu proprio, care intenționează să celebreze cu Missale Romanum din 1962, trebuie să facă o cerere formală la episcopul diecezan care, înainte de a acorda autorizarea, va consulta Scaunul Apostolic.

Art. 5. Preoții care celebrează deja conform Missale Romanum din 1962 vor cere de la episcopul diecezan autorizarea pentru a continua să se folosească de această facultate.

Art. 6. Institutele de viață consacrată și societățile de viață apostolică, înființate odinioară de Comisia Pontificală Ecclesia Dei, trec sub competența Congregației pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică.

Art. 7. Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor și Congregația pentru Institutele de Viață Consacrată și Societățile de Viață Apostolică, pentru materiile aflate în competența lor, vor exercita autoritatea Sfântului Scaun, veghind cu privire la respectarea acestor dispoziții.

Art. 8. Normele, instrucțiunile, permisiunile și cutumele precedente, care sunt neconforme cu ceea ce este stabili de această motu proprio, sunt abrogate.

Tot ceea ce am deliberat cu această scrisoare apostolică în formă de motu proprio, poruncesc să fie respectat în toate părțile sale, în pofida oricărui lucru contrar, deși este demn de menționare deosebită, și stabilesc să fie promulgată prin publicarea în cotidianul „L’Osservatore Romano”, intrând imediat în vigoare și, după aceea, să fie publicat în Comentariul oficial al Sfântului Scaun, Acta Apostolicae Sedis.

Dat la Roma, la Sfântul Ioan din Lateran, în ziua de 16 iulie 2021, comemorarea liturgică a Sfintei Fecioare Maria de pe muntele Carmel, al nouălea al pontificatului meu.

Note:
[1] Cf. CONCILIUL ECUMENIC AL II-LEA DIN VATICAN, Constituția dogmatică despre Biserică „Lumen gentium”, 21 noiembrie 1964, nr. 23: AAS 57 (1965) 27.
[2] Cf. CONCILIUL ECUMENIC AL II-LEA DIN VATICAN, Constituția dogmatică despre Biserică „Lumen gentium”, 21 noiembrie 1964, nr. 23: AAS 57 (1965) 32; CONCILIUL ECUMENIC AL II-LEA DIN VATICAN, Decret despre misiunea pastorală a episcopilor în Biserică „Christus Dominus”, 28 octombrie 1965, nr. 11: AAS 58 (1966) 677-678; Catehismul Bisericii Catolice, nr. 833.
[3] Cf. IOAN PAUL AL II-LEA, Litt. Ap. Motu proprio datae „Ecclesia Dei„, 2 iulie 1988: AAS 80 (1998) 1495-1498; BENEDICT AL XVI-LEA, Litt. Ap. Motu proprio datae „Summorum Pontificum„, 7 iulie 2007: AAS 99 (2007) 777-781; Litt. Ap. Motu proprio datae „Ecclesiae unitatem„, 2 iulie 2009: AAS 101 (2009) 710-711.
[4] IOAN PAUL AL II-LEA, Litt. Ap. Motu proprio datae „Ecclesia Dei„, 2 iulie 1988, nr. 5: AAS 80 (1998) 1498.
[5] Cf. CONCILIUL ECUMENIC AL II-LEA DIN VATICAN, Constituția despre liturgia sacră „Sacrosanctum Concilium„, 4 decembrie 1963, nr. 41: AAS 56 (1964) 111 Caeremoniale Episcoporum, nr. 9; CONGREGAȚIA PENTRU CULTUL DIVIN ȘI DISCIPLINA SACRAMENTELOR, Instrucțiune despre unele lucruri care trebuie respectate și evitate cu privire la Preasfânta Euharistie „Redemptionis Sacramentum„, 25 martie 2004, nr. 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.
[6] Cf. CIC, can. 375 §1 can. 392.
[7] Cf. CONGREGAȚIA PENTRU DOCTRINA CREDINȚEI, Decretul „Quo magis” cu privire la aprobarea a șapte noi prefețe pentru forma extraordinară a Ritului Roman, 22 februarie 2020, și Decretul „Cum sanctissima” cu privire la celebrarea liturgică în cinstea sfinților în forma extraordinară a Ritului Roman, 22 februarie 2020: L’Osservatore Romano, 26 martie 2020, p. 6.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 16.07.2021
Publicarea pe acest sit: 16.07.2021
Etichete:

Comentariile sunt închise.