Audiența generală de miercuri

Duhul și Mireasa. Duhul Sfânt conduce
poporul lui Dumnezeu la întâlnirea cu Isus, speranța noastră.
1. Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor
miercuri, 29 mai 2024

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi, cu această cateheză, începem un ciclu de reflecții care are ca temă „Duhul și Mireasa – Mireasa este Biserica -. Duhul Sfânt conduce poporul lui Dumnezeu la întâlnirea cu Isus speranța noastră”. Vom parcurge acest drum traversând cele trei mari etape ale istoriei mântuirii: Vechiul Testament, Noul Testament și timpul Bisericii. Ținând mereu privirea îndreptată spre Isus, care este speranța noastră.

foto: Vatican Media

În aceste prime cateheze despre Duhul în Vechiul Testament nu vom face „arheologie biblică”. În schimb, vom descoperi că tot ceea ce este dăruit ca promisiune în Vechiul Testament s-a realizat pe deplin în Cristos. Va fi ca și cum am urma drumul soarelui de la răsărit spre amiază.

Începem de la primele două versete din toată Biblia: „La început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Pământul era neorânduit și pustiu, și întuneric era deasupra abisului, și duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor” (Gen 1,1-2). Duhul lui Dumnezeu ne apare ca puterea misterioasă care face ca lumea să treacă de la starea sa inițială neorânduită, pustie și întunecată, la starea sa ordonată și armonioasă. Pentru că Duhul face armonia, armonia în viață, armonia în lume. Cu alte cuvinte, este Cel care face să se treacă de la haos la cosmos, adică de la învălmășeală la ceva frumos și ordonat. De fapt, aceasta este semnificația cuvântului grec kosmos, precum și a cuvântului latin mundus, adică ceva frumos, ordonat, curat, armonios, pentru că Duhul este armonia.

Această aluzie încă vagă la acțiunea Duhului în creație se precizează în continuarea revelației. Într-un psalm citim: „Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și prin suflarea gurii lui toate oștirile lor” (Ps 33,6); de asemenea: „Tu îți trimiți Duhul tău și ele vor fi create și vei reînnoi fața pământului” (Ps 104,30).

Această linie de dezvoltare devine foarte clară în Noul Testament, care descrie intervenția Duhului Sfânt în noua creație, folosindu-se tocmai de imaginile care se citesc cu privire la originea lumii: porumbelul care la botezul lui Isus plutește deasupra apelor Iordanului (cf. Mt 3,16); Isus care, în cenacol, suflă asupra discipolilor și spune: „Primiți-l pe Duhul Sfânt” (In 20,22), așa cum la început Dumnezeu a suflat suflarea sa asupra lui Adam (cf. Gen 2,7).

Apostolul Paul introduce un element nou în acest raport dintre Duhul Sfânt și creație. Vorbește despre un univers care „geme și suferă ca în durerile nașterii” (cf. Rom 8,22). Suferă din cauza omului care l-a supus la „sclavia stricăciunii” (cf. v. 20-21). Este o realitate care ne interesează de aproape și în mod dramatic. Apostolul vede cauza suferinței creației în stricăciunea și în păcatul omenirii care l-a târât în înstrăinarea sa de Dumnezeu. Acest lucru rămâne adevărat astăzi ca și atunci. Vedem ravagiile pe care omenirea le-a făcut și continuă să le facă, mai ales acea parte din ea care are capacități mai mari de exploatare a resurselor sale.

Sfântul Francisc de Assisi ne indică o cale de ieșire, frumoasă, pentru a ne întoarce la armonia Duhului: calea contemplației și a laudei. El voia ca de la creaturi să se înalțe o cântare de laudă Creatorului. Ne amintim: „Lăudat să fii, Domnul meu…”, cântarea lui Francisc de Assisi.

Un psalm (18,2) spune așa: „Cerurile vorbesc despre slava lui Dumnezeu„, dar au nevoie de bărbat și de femeie pentru a da glas acestui strigăt mut al lor. Și în „Sfânt” de la Liturghie noi repetăm de fiecare dată: „Cerurile și pământul sunt pline de mărirea ta”. Sunt, pentru a spune așa, „gravide”, dar au nevoie de mâinile unei moașe bune pentru a aduce la lumină această laudă a lor. Vocația noastră în lume, amintește tot Paul, este să fim „lauda gloriei sale” (Ef 1,12). Este vorba de a pune bucuria contemplării înainte de cea a posesiei. Și nimeni nu s-a bucurat mai mult de creaturi decât Francisc de Assisi, care nu a voit să posede niciuna dintre ele.

Fraților și surorilor, Duhul Sfânt, care la început a transformat haosul în cosmos, este în acțiune pentru a face această transformare în fiecare persoană. Dumnezeu promite prin profetul Ezechiel: „Vă voi da o inimă nouă și un duh nou voi pune în voi […]. Duhul meu îl voi pune în voi” (Ez 36,26-27). Pentru că inima noastră se aseamănă cu acel abis pustiu și întunecat din primele versete din Geneză. În el se agită sentimente și dorințe opuse: cele ale trupului și cele ale duhului. Într-un anumit sens, toți suntem acea „împărăție dezbinată în ea însăși” despre care vorbește Isus în evanghelie (cf. Mc 3,24). În jurul nostru putem spune că este un haos extern, un haos social, un haos politic: să ne gândim la războaie, să ne gândim la atâția copii și copile care nu au ce să mănânce, la atâtea nedreptăți sociale, acesta este haosul extern. Dar există și un haos intern: în interiorul fiecăruia dintre noi. Nu se poate vindeca primul haos, dacă nu se începe vindecarea celui de-al doilea! Fraților și surorilor, să facem o lucrare frumoasă pentru a face din învălmășeala noastră interioară o claritate a Duhului Sfânt: puterea lui Dumnezeu face acest lucru, iar noi să-i deschidem inima pentru ca el să poată face asta.

Fie ca această reflecție să trezească în noi dorința de a trăi experiența Duhului creator. De peste un mileniu Biserica ne pune pe buze strigătul pentru a cere asta: „Veni creator Spiritus!”, „Vino, Duhule creator! Vizitează mințile noastre. Umple cu har ceresc inimile pe care le-ai creat”. Să cerem Duhului Sfânt să vină la noi și să ne facă persoane noi, cu noutatea Duhului. Mulțumesc.

Apeluri

Doresc să asigur rugăciunea mea pentru victimele marii alunecări de teren care a distrus câteva sate în Papua Noua Guinee. Domnul să-i întărească pe cei din familiile lor, pe cei care au pierdut casa și poporul papuaș, pe care cu ajutorul lui Dumnezeu îl voi întâlni în septembrie.

Duminica trecută, la Novara, a fost beatificat preotul Giuseppe Rossi, preot și martir. Paroh zelos în caritate, nu a părăsit turma în perioada tragică a Celui de-Al Doilea Război Mondial, ci a apărat-o până la vărsarea sângelui. Mărturia sa eroică să ne ajute să înfruntăm cu tărie încercările vieții. Aplauze pentru noul fericit!

* * *

Gândul meu se îndreaptă spre martirizata Ucraina. Alaltăieri am primit copii și copile care au suferit arsuri, au pierdut picioarele în război: războiul este mereu o cruzime. Acești copii și copile trebuie să înceapă să meargă, să se miște cu brațe artificiale… au pierdut zâmbetul. Este foarte urât, foarte trist când un copil pierde zâmbetul. Să ne rugăm pentru copiii ucraineni. Și să nu uităm Palestina, Israel care suferă mult: să se termine războiul. Și să nu uităm Myanmarul și atâtea țări care sunt în război. Copiii suferă, copiii în război suferă. Să-l rugăm pe Domnul ca să fie aproape de toți și să ne dea harul păcii. Amin.

Pentru toți binecuvântarea mea!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 29.05.2024
Publicarea pe acest sit: 29.05.2024
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.