Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 14/B
Legea nouă în Cristos
și dorințele conform Duhului

miercuri, 28 noiembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În cateheza de astăzi, care încheie parcursul despre cele zece porunci, putem folosi ca temă-cheie cea a dorințelor, care ne permite să reparcurgem drumul străbătut și să rezumăm etapele făcute citind textul Decalogului, mereu în lumina revelației depline în Cristos.

Am pornit de la recunoștință ca bază a relației de încredere și de ascultare: Dumnezeu, am văzut, nu cere nimic înainte de a fi dat mult mai mult. El ne invită la ascultare pentru a ne răscumpăra din înșelăciunea idolatriilor care au atâta putere asupra noastră. De fapt, a căuta propria realizare în idolii din această lume ne golește și ne face sclavi, în timp ce ceea ce dă statură și consistență este raportul cu El care, în Cristos, ne face fii pornind de la paternitatea sa (cf. Ef 3,14-16).

Asta implică un proces de binecuvântare și de eliberare, care sunt odihna adevărată, autentică. Așa cum spune Psalmul: „Numai în Dumnezeu își află liniștea sufletul meu, de la el vine mântuirea mea” (Ps 62,2).

Această viață eliberată devine primire a istoriei noastre personale și ne reconciliază cu ceea ce, din copilărie până în prezent, am trăit, făcându-ne adulți și capabili să dăm valoarea justă realităților și persoanelor din viața noastră. Pe acest drum intrăm în relația cu aproapele care, pornind de la iubirea pe care Dumnezeu o arată în Isus Cristos, este o chemare la frumusețea fidelității, generozității și autenticității.

Însă pentru a trăi astfel – adică în frumusețea fidelității, a generozității și a autenticității – avem nevoie de o inimă nouă, locuită de Duhul Sfânt (cf. Ez 11,19; 36,26). Eu mă întreb: cum are loc acest „transplant” de inimă, de la inima veche la inima nouă? Prin darul de dorințe noi (cf. Rom 8,6) care sunt semănate în noi de harul lui Dumnezeu, în mod deosebit prin cele zece porunci duse la împlinire de Isus, așa cum învață El în „predica de pe munte” (cf. Mt 5,17-48). De fapt, în contemplarea vieții descrisă de Decalog, adică o existență recunoscătoare, liberă, autentică, binecuvântătoare, adultă, păzitoare și iubitoare a vieții, fidelă, generoasă și sinceră, noi, aproape fără să ne dăm seama, ne aflăm în fața lui Cristos. Decalogul este „radiografia” sa, îl descrie ca un negativ fotografic care lasă să apară fața sa – ca în sfântul Giulgiu. Și astfel Duhul Sfânt fecundează inima noastră punând în ea dorințele care sunt un dar al său, dorințele Duhului. A dori conform Duhului, a dori în ritmul Duhului, a dori cu muzica Duhului.

Privind la Cristos vedem frumusețea, binele, adevărul. Și Duhul dă naștere la o viață care, urmând aceste dorințe ale sale, declanșează în noi speranța, credința și iubirea.

Astfel descoperim mai bine ce înseamnă că Domnul Isus n-a venit pentru a desființa legea ci pentru a da împlinire, pentru a o face să crească, și în timp ce legea după trup era o serie de prescrieri și de interdicții, după Duh tot această lege devine viață (cf. In 6,63; Ef 2,15), pentru că nu mai este o normă ci însuși trupul lui Cristos, care ne iubește, ne caută, ne iartă, ne mângâie și în Trupul său reface comuniunea cu Tatăl, pierdută datorită neascultării păcatului. Și astfel negativitatea literară, negativitatea în exprimarea poruncilor – „să nu furi”, „să nu insulți”, „să nu ucizi” – acel „să nu” se transformă într-o atitudine pozitivă: a iubi, a face loc altora în inima mea, toate dorințe care seamănă pozitivitate. Și aceasta este plinătatea legii pe care Isus a venit să ne-o aducă.

În Cristos, și numai în El, Decalogul încetează să fie condamnare (cf. Rom 8,1) și devine adevărul autentic al vieții umane, adică dorință de iubire – aici se naște o dorință a binelui, de a face binele – dorință de bucurie, dorință de pace, de mărinimie, de bunăvoință, de bunătate, de fidelitate, de blândețe, stăpânire de sine. De la acei „nu” se trece la acest „da”: atitudinea pozitivă a inimii care se deschide cu puterea Duhului Sfânt.

Iată la ce folosește a-l căuta pe Cristos în Decalog: la fecundarea inimii noastre pentru ca să fie gravidă de iubire și să se deschidă la lucrarea lui Dumnezeu. Când omul urmărește dorința de a trăi conform lui Cristos, atunci deschide ușa pentru mântuire, la care nu poate decât să ajungă, pentru că Dumnezeu Tatăl este generos și, așa cum spune Catehismul, „îi este sete ca nouă să ne fie sete de El” (nr. 2560).

Dacă dorințele rele sunt cele care-l ruinează pe om (cf. Mt 15,18-20), Duhul depune în inima noastră dorințele sale sfinte, care sunt germenul vieții noi (cf. 1In 3,9). De fapt, viața nouă nu este efortul titanic pentru a fi coerenți cu o normă, ci viața nouă este însuși Duhul lui Dumnezeu care începe să ne conducă până la roadele sale, într-o sinergie fericită între bucuria noastră de a fi iubiți și bucuria sa de a ne iubi. Se întâlnesc două bucurii: bucuria lui Dumnezeu de a ne iubi și bucuria noastră de a fi iubiți.

Iată ce este Decalogul pentru noi creștinii: a-l contempla pe Cristos pentru a ne deschide ca să primim inima sa, pentru a primi dorințele sale, pentru a-l primi pe Duhul său Sfânt.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.11.2018
Publicarea pe acest sit: 28.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.