Discursul Papei adresat participanților la a III-a Întâlnire internațională a corurilor în Vatican

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la a III-a
Întâlnire internațională a corurilor în Vatican

sâmbătă, 24 noiembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Prezența voastră în această Aulă a permis să răsune melodii și cântece care într-un fel au mers dincolo de ziduri: ați trezit Vaticanul! Este frumos să ascultăm melodiile voastre și să percepem bucuria și seriozitatea cu care dați glas toți împreună frumuseții rugăciunii noastre. Îi mulțumesc Monseniorului Rino Fisichella pentru creativitatea sa și pentru cuvintele sale și pentru inițiativa care permite să atingem cu mâna multele căi ale evanghelizării.

În zilele trecute, așa cum știți, s-a desfășurat Sinodul Episcopilor, dedicat tinerilor, și o temă care a fost tratată cu interes a fost tocmai aceea a muzicii: „Cu totul deosebită este importanța muzicii, care reprezintă un adevărat mediu în care tinerii sunt cufundați constant, precum și o cultură și un limbaj capabile să trezească emoții și să plăsmuiască identitatea. Limbajul muzical reprezintă și o resursă pastorală, care interpelează îndeosebi liturgia și reînnoirea sa” (Document final, 47).

Muzica voastră și cântarea voastră sunt un adevărat instrument de evanghelizare în măsura în care voi deveniți martori ai profunzimii Cuvântului lui Dumnezeu care atinge inima persoanelor și permiteți o celebrare a sacramentelor, îndeosebi a sfintei Euharistii, care face să se perceapă frumusețea paradisului. Să nu vă opriți niciodată în această angajare așa de importantă pentru viața comunităților noastre; în acest mod, cu cântarea dați glas emoțiilor care sunt în adâncul inimii fiecăruia. În momentele de bucurie și în tristețe, Biserica este chemată să fie mereu aproape de persoane, pentru a le oferi compania credinței. De câte ori muzica și cântarea permit să se facă unice aceste momente în viața persoanelor, pentru că le păstrează ca o amintire prețioasă care a marcat existența lor.

Conciliul al II-lea din Vatican, realizând reînnoirea liturgiei, a reafirmat că „tradiția muzicală a Bisericii constituie un patrimoniu de valoare inestimabil” (Constituția Sacrosanctum Concilium, 112). Este chiar așa. Mă gândesc, îndeosebi, la multele tradiții ale comunităților noastre răspândite în întreaga lume, care fac să apară formele cele mai înrădăcinate în cultura populară și care devin și o adevărată rugăciune. Acea evlavie populară care știe să se roage creativ, care știe să cânte creativ; acea evlavie populară care, așa cum a spus un episcop italian, este „sistemul imunitar” al Bisericii. Și cântarea duce înainte această evlavie. Prin aceste melodii și cântece se dă glas și rugăciunii și în acest mod se formează un adevărat cor internațional, unde la unison se înalță la Tatăl tuturor lauda și gloria poporului său.

Prezența voastră, în timp ce evidențiază internaționalitatea respectivelor voastre țări, permite să se perceapă universalitatea Bisericii și diferitele sale tradiții. Cântarea voastră și muzica voastre, mai ales în celebrarea Euharistiei, evidențiază că suntem un singur Trup și cântăm cu o singură voce unica noastră credință. Chiar dacă vorbim limbi diferite, toți pot să înțeleagă muzica pe care o cântăm, credința pe care o mărturisim și speranța care ne așteaptă.

Voi studiați și vă pregătiți pentru a face cântarea voastră o melodie care favorizează rugăciunea și celebrarea liturgică. Totuși, să nu cădeți în ispita unui protagonism care întunecă angajarea voastră și umilește participarea activă a poporului la rugăciune. Vă rog, să nu faceți pe „primadonă”. Fiți animatori ai cântului întregii adunări și nu o înlocuiți, privând poporul lui Dumnezeu să cânte cu voi și să dea mărturie a unei rugăciuni ecleziale și comunitare. Uneori mă întristez când, în unele ceremonii, se cânt așa de bine dar oamenii nu pot cânta acele lucruri… Voi care ați înțeles mai profund importanța cântării și a muzicii, nu subevaluați celelalte exprimări ale spiritualității populare: sărbătorile patronale (hramurile), procesiunile, dansurile și cântecele religioase ale poporului nostru sunt și ele un adevărat patrimoniu de religiozitate care merită să fie valorizat și susținut pentru că este tot o acțiune a Duhului Sfânt în inima Bisericii. Duhul în cântare ne ajută să mergem înainte.

Așadar, muzica să fie un instrument de unitate pentru a face eficace Evanghelia în lumea de astăzi, prin frumusețea care încă fascinează și face posibil să credem încredințându-ne iubirii Tatălui.

Vă însoțesc cu binecuvântarea mea și vă încredințez sfintei Cecilia, patroana voastră, dar mai ales vă cer să nu uitați să vă rugați pentru mine; să vă rugați pentru mine și cu cântarea voastră! Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.11.2018
Publicarea pe acest sit: 24.11.2018
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.