Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Faptele Apostolilor:
7. „Atunci când venea Petru…” (Fap 5,15).
Petru, martor principal al Celui Înviat
miercuri, 28 august 2019

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Comunitatea eclezială descrisă în cartea Faptele Apostolilor trăiește din marea bogăție pe care Domnul o pune la dispoziția ei – Domnul este generos! –, încât experimentează creșterea numerică și o mare efervescență, în pofida atacurilor externe. Pentru a ne arăta această vitalitate, Luca, în cartea Faptele Apostolilor, indică și locuri semnificative, de exemplu Porticul lui Solomon (cf. Fap 5,12), punct de întâlnire pentru credincioși. Porticul (stoá) este o galerie deschisă care este ca un adăpost, dar și ca loc de întâlnire și de mărturie. De fapt, Luca insistă asupra semnelor și asupra minunilor care însoțesc cuvântul apostolilor și asupra îngrijirii speciale a bolnavilor căreia ei se dedică.

În capitolul 5 din Faptele Apostolilor, Biserica de la începuturi se arată ca un „spital de campanie” care primește persoanele mai slabe, adică bolnavii. Suferința lor îi atrage pe apostoli, care nu au „nici argint nici aur” (Fap 3,6) – așa îi spune Petru ologului – dar sunt puternici cu numele lui Isus. În ochii lor, ca în ochii creștinilor din orice timp, bolnavii sunt destinatari privilegiați ai veștii bune a Împărăției, sunt frați în care Cristos este prezent în mod deosebit, pentru a se lăsa căutat și găsit de noi toți (cf. Mt 25,36.40). Bolnavii sunt niște privilegiați pentru Biserică, pentru inima sacerdotală, pentru toți credincioșii. Nu sunt de rebutat, dimpotrivă sunt de îngrijit, de ocrotit: sunt obiect al preocupării creștine.

În rândul apostolilor se evidențiază Petru, care are proeminența în grupul apostolic din cauza primatului (cf. Mt 16,18) și a misiunii primite de la Cel Înviat (cf. In 21,15-17). El este cel care pornește predicarea kerygmei în ziua de Rusalii (cf. Fap 2,14-41) și care la conciliul din Ierusalim va desfășura o funcție de conducere (cf. Fap 15 și Gal 2,1-10).

Petru se apropie de tărgi și trece printre cei bolnavi, așa cum a făcut Isus, luând asupra sa infirmitățile și bolile (cf. Mt 8,17; Is 53,4). Și Petru, pescarul din Galileea, trece, dar lasă că un Altul să se manifeste: Cristos să fie viu și operant! De fapt, martorul este cel care-l manifestă pe Cristos, fie prin cuvinte fie cu prezența trupească, ce-i permite să se relaționeze și să fie prelungire a Cuvântului făcut trup în istorie.

Petru este cel care săvârșește lucrările Învățătorului (cf. In 14,12): privind la el cu credință, se vede însuși Cristos. Plin de Duhul Domnului său, Petru trece și, fără ca el să facă ceva, umbra sa devine „mângâiere”, vindecătoare, comunicare de sănătate, revărsare a duioșiei Celui Înviat care se apleacă asupra bolnavilor și redă viață, mântuire, demnitate. În acest mod, Dumnezeu manifestă proximitatea sa și face din rănile fiilor săi „locul teologic al duioșiei sale” (Meditația de dimineață, Sf. Marta, 14.12.2017). În rănile bolnavilor, în bolile care sunt impedimente pentru a merge înainte în viață, există mereu prezența lui Isus, rana lui Isus. Este Isus care ne cheamă pe fiecare dintre noi să-i îngrijim, să-i susținem, să-i vindecăm.

Acțiunea vindecătoare a lui Petru provoacă ura și invidia saduceilor, care-i închid pe apostoli și, tulburați datorită eliberării lor misterioase, le interzic lor să învețe. Acești oameni vedeau minunile pe care le făceau apostolii nu prin magie, ci în numele lui Isus; dar nu voiau să accepte asta și îi aruncă în închisoare, îi bat. Apoi au fost eliberați în mod miraculos, însă inima saduceilor era atât de împietrită încât nu voiau să creadă în ceea ce vedeau. Atunci Petru răspunde oferind o cheie a vieții creștine: „A asculta mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni” (Fap 5,29), pentru că ei – saduceii – spun: „Voi nu trebuie să mergeți înainte cu aceste lucruri, nu trebuie să vindecați” – „Eu ascult mai întâi de Dumnezeu decât de oameni”: este marele răspuns creștin. Asta înseamnă a asculta de Dumnezeu fără rezerve, fără amânări, fără calcule; a adera la El pentru a deveni capabili de alianță cu El și cu acela pe care-l întâlnim pe drumul nostru.

Să cerem și noi Duhului Sfânt puterea de a nu ne înspăimânta în fața celui care ne poruncește să tăcem, ne calomniază și chiar atentează la viața noastră. Să-i cerem să ne întărească interior pentru a fi siguri de prezența iubitoare și mângâietoare a Domnului lângă noi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.08.2019
Publicarea pe acest sit: 28.08.2019
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.