Audiența generală de miercuri

16. Rugăciunea Bisericii de la începuturi
miercuri, 25 noiembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Primii pași ai Bisericii în lume au fost ritmați de rugăciune. Scrierile apostolice și marea narațiune din Faptele Apostolilor ne redau imaginea unei Biserici aflate pe cale, o Biserică activă, care găsește însă în reuniunile de rugăciune baza și impulsul pentru acțiunea misionară. Imaginea comunității primare din Ierusalim este punct de referință pentru orice altă experiență creștină. Scrie Luca în cartea Faptele Apostolilor: „Ei erau stăruitori în învățătura apostolilor și în comuniunea fraternă, la frângerea pâinii și la rugăciune” (2,42). Comunitatea stăruie în rugăciune.

Găsim aici patru caracteristici esențiale ale vieții ecleziale: ascultarea învățăturii apostolilor, prima; a doua, păstrarea comuniunii reciproce; a treia, frângerea pâinii și, a patra, rugăciunea. Ele ne amintesc că existența Bisericii are sens dacă rămâne puternic unită cu Cristos, adică în comunitate, în cuvântul său, în Euharistie și în rugăciune. Este modul de a ne uni, noi, cu Cristos. Predica și cateheza mărturisesc cuvintele și gesturile Învățătorului; căutarea constantă a comuniunii fraterne ferește de egoisme și particularisme; frângerea pâinii realizează sacramentul prezenței lui Isus în mijlocul nostru: el nu va fi absent niciodată, în Euharistie este chiar el. El trăiește și merge cu noi. Și în sfârșit rugăciunea, care este spațiul dialogului cu Tatăl, prin Cristos în Duhul Sfânt.

Tot ceea ce în Biserică crește în afara acestor „coordonate”, este lipsit de temelii. Pentru a discerne o situație trebuie să ne întrebăm, în această situație, cum există aceste patru coordonate: predicarea, căutarea constantă a comuniunii fraterne, caritatea, frângerea pâinii – adică viața euharistică – și rugăciunea. Orice situație trebuie să fie evaluată în lumina acestor patru coordonate. Ceea ce nu intră în aceste coordonate este lipsit de eclezialitate, nu este eclezial. Dumnezeu este cel care face Biserica, nu zgomotul operelor. Biserica nu este o piață; Biserica nu este un grup de întreprinzători care merg înainte cu această întreprindere nouă. Biserica este operă a Duhului Sfânt, pe care Isus ne-a trimis-o pentru a ne aduna. Biserica este tocmai lucrarea Duhului în comunitatea creștină, în viața comunitară, în Euharistie, în rugăciune, mereu. Și tot ceea ce crește în afara acestor coordonate este lipsit de fundament, este ca o casă construită pe nisip (cf. Mt 7,24-27). Dumnezeu este cel care face Biserica, nu zgomotul operelor. Cuvântul lui Isus este cel care umple de sens eforturile noastre. În umilință se construiește viitorul lumii.

Uneori, simt o mare tristețe când văd vreo comunitate care, cu bunăvoință, greșește drumul pentru că ea crede că face Biserica în adunări, ca și cum ar fi un partid politic: majoritatea, minoritatea, ce gândește acesta, acela, celălalt… „Acesta este ca un Sinod, un drum sinodal pe care noi trebuie să-l parcurgem”. Eu mă întreb: unde este Duhul Sfânt, acolo? Unde este rugăciunea? Unde este iubirea comunitară? Unde este Euharistia? Fără aceste patru coordonate, Biserica devine o societate umană, un partid politic – majoritate, minoritate – schimbările se fac ca și cum ar fi o firmă, pentru majoritate sau minoritate… Însă nu este Duhul Sfânt. Și prezența Duhului Sfânt este garantată chiar de aceste patru coordonate. Pentru a evalua o situație, dacă este eclezială sau nu este eclezială, să ne întrebăm dacă există aceste patru coordonate: viața comunitară, rugăciunea, Euharistia… [predicarea], cum se dezvoltă viața în aceste patru coordonate. Dacă lipsește asta, lipsește Duhul, și dacă lipsește Duhul noi vom fi o frumoasă asociație umanitară, de binefacere, bine, bine, chiar un partid, să spunem așa, eclezial, însă nu este Biserica. Și pentru aceasta Biserica nu poate crește prin aceste lucruri: crește nu prin prozelitism, ca orice firmă, crește prin atracție. Și cine mișcă atracția? Duhul Sfânt. Să nu uităm niciodată acest cuvânt al lui Benedict al XVI-lea: „Biserica nu crește prin prozelitism, crește prin atracție”. Dacă lipsește Duhul Sfânt, care este cel care atrage la Isus, acolo nu este Biserica. Este un frumos club de prieteni, bine, cu intenții bune, însă nu este Biserica, nu este sinodalitate.

Citind Faptele Apostolilor descoperim așadar că puterea motorie a evanghelizării sunt reuniunile de rugăciune, unde cel care participă experimentează direct prezența lui Isus și este atins de Duhul Sfânt. Membrii primei comunități – însă acest lucru este valabil mereu, și pentru noi astăzi – percep că istoria întâlnirii cu Isus nu s-a oprit în momentul Înălțării, ci continuă în viața lor. Relatând ceea ce a spus și a făcut Domnul – ascultarea cuvântului – rugându-se pentru a intra în comuniune cu el, totul devine viu. Rugăciunea revarsă lumină și căldură: darul Duhului face să se nască fervoarea în ei.

În această privință, Catehismul are o expresie foarte densă. Spune așa: „Duhul Sfânt […] i-l reamintește astfel pe Cristos Bisericii lui ce se roagă, o îndrumă în același timp spre tot Adevărul și suscită noi formulări, care vor exprima taina necuprinsă a lui Cristos, care lucrează în viața, în sacramentele și în misiunea Bisericii sale” (nr. 2625). Iată lucrarea Duhului în Biserică: a-l aminti pe Isus. Isus însuși a spus asta: el vă va învăța și vă va aminti. Misiunea este de a-l aminti pe Isus, dar nu ca un exercițiu mnemotehnic. Creștinii, mergând pe cărările misiunii, îl amintesc pe Isus în timp ce îl fac prezent din nou; și de la el, de la Duhul său, primesc „stimulentul” pentru a merge, pentru a vesti, pentru a sluji. În rugăciune creștinul se cufundă în misterul lui Dumnezeu, care iubește pe fiecare om, acel Dumnezeu care dorește ca evanghelia să fie predicată tuturor. Dumnezeu este Dumnezeu pentru toți, și în Isus orice zid de despărțire s-a prăbușit definitiv: așa cum spune Sfântul Paul, el este pacea noastră, adică „acela care a făcut din două una” (Ef 2,14). Isus a făcut unitatea.

Astfel viața Bisericii primare este ritmată de o înșiruire continuă de celebrări, convocări, timpi de rugăciune fie comunitară fie personală. Și Duhul este cel care acordă forță predicatorilor care pornesc în călătorie și care din iubire față de Isus traversează mări, înfruntă pericole, se supun la umiliri.

Dumnezeu dăruiește iubire, Dumnezeu cere iubire. Aceasta este rădăcina mistică a întregii vieți credincioase. Primii creștini în rugăciune, dar și noi care venim după multe secole, trăim cu toții aceeași experiență. Duhul însuflețește orice lucru. Și fiecare creștin căruia nu-i este frică să dedice timp rugăciunii poate își poate însuși cuvintele Apostolului Paul: „Ceea ce trăiesc acum în trup, trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pentru mine” (Gal 2,20). Rugăciunea te face conștient despre acest lucru. Numai în tăcerea adorației se experimentează tot adevărul acestor cuvinte. Trebuie să reluăm simțul adorației. A adora, a adora pe Dumnezeu, a adora pe Isus, a adora pe Duhul. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul: a adora. În tăcere. Rugăciunea adorației este rugăciunea care ne face să-l recunoaștem pe Dumnezeu ca început și sfârșit al întregii istorii. Și această rugăciune este focul viu al Duhului care dă forță mărturiei și misiunii. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 25.11.2020
Publicarea pe acest sit: 25.11.2020
Etichete: , ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.