Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Scrisoarea către Galateni
1. Introducere la Scrisoarea către Galateni

miercuri, 23 iunie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După itinerarul lung dedicat rugăciunii, astăzi începem un nou ciclu de cateheze. Sper că prin acest itinerar al rugăciunii am reușit să ne rugăm un pic mai bine, să ne rugăm un pic mai mult. Astăzi doresc să reflectăm asupra câtorva teme pe care Apostolul Paul le propune în Scrisoarea către Galateni. Este o scrisoare foarte importantă, aș spune chiar decisivă, nu numai pentru a-l cunoaște mai bine pe apostol, ci mai ales pentru a analiza câteva teme pe care el le tratează în profunzime, arătând frumusețea evangheliei. În această scrisoare, Paul prezintă multe referințe biografice, care ne permit să cunoaștem convertirea sa și decizia de a-și pune viața în slujba lui Isus Cristos. În afară de asta, el tratează câteva tematici foarte importante pentru credință, cum sunt cele despre libertate, despre har și despre modul creștin de a trăi, care sunt extrem de actuale pentru că ating atâtea aspecte ale vieții Bisericii din zilele noastre. Această scrisoare este foarte actuală. Pare scrisă pentru timpurile noastre.

Prima trăsătură care reiese din această scrisoare este marea operă de evanghelizare realizată de apostol, care cel puțin de două ori a vizitat comunitățile din Galația în timpul călătoriilor sale misionare. Paul se adresează creștinilor din acel teritoriu. Nu știm exact la care zonă geografică se referă, nici nu putem afirma cu certitudine data la care a scris această scrisoare. Știm că galatenii erau o populație celtică veche care, prin multe peripeții, s-au stabilit în acea regiune extinsă din Anatolia care avea capitala în orașul Ancyra, astăzi Ankara, capitala Turciei. Paul prezintă numai că, din cauza unei boli, a fost constrâns să se oprească în regiunea aceea (cf. Gal 4,13). Sfântul Luca, în Faptele Apostolilor, găsește în schimb o motivație mai spirituală. Spune că „au străbătut Frigia și ținutul Galației, pentru că au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia” (16,6). Cele două fapte nu sunt în contradicție: indică mai degrabă că drumul evanghelizării nu depinde mereu de voința noastră și de proiectele noastre, ci ne cere disponibilitatea de a ne lăsa plăsmuiți și de a urma alte parcursuri care nu erau prevăzute. Printre voi este o familie care m-a salutat: spun că trebuie să învețe limba letonă și nu știu ce altă limbă, pentru că vor merge misionari în acele ținuturi. Duhul determină și astăzi atâția misionari care părăsesc patria și merg într-o altă țară pentru a face misiunea. Oricum, ceea ce verificăm este că în opera sa evanghelizatoare neobosită apostolul a reușit să întemeieze diferite comunități mici, răspândite în regiunea Galația. Paul, când ajungea într-un oraș, într-o regiune, nu făcea imediat o mare catedrală, nu. Făcea micile comunități care sunt drojdia culturii noastre creștine de astăzi. Începea făcând comunități mici. Și aceste comunități mici creșteau, creșteau și mergeau înainte. Și astăzi această metodă pastorală se face în fiecare regiune misionară. Am primit o scrisoare, săptămâna trecută, a unui misionar din Papua Noua Guinee; îmi spune că predică evanghelia în pădure, oamenilor care nu știu nici măcar cine este Isus Cristos. Este frumos! Încep să se facă micile comunități. Și astăzi această metodă este metoda evanghelizatoare a primei evanghelizări.

Ceea ce ne vrem să observăm este preocuparea pastorală a lui Paul care este în întregime foc. El, după ce a întemeiat aceste Biserici, își dă seama de un mare pericol – păstorul este ca tatăl sau mama care imediat își dau seama de pericolele copiilor – în care se află pentru creșterea lor în credință. Cresc și vin pericolele. Așa cum spunea cineva: „Vin ulii să facă măcel în comunitate”. De fapt, se infiltraseră unii creștini veniți din iudaism, care cu viclenie au început să semene teorii contrare învățăturii apostolului, ajungând chiar să denigreze persoana sa. Încep cu doctrina „asta nu, asta da”, și apoi îl denigrează pe apostol. Este drumul din totdeauna: a-i lua apostolului autoritatea. Așa cum se vede, aceasta este o practică veche, de a se prezenta în unele ocazii ca singurii posesori ai adevărului – cei puri – și în încerca să diminueze și prin calomnie munca desfășurată de alții. Acești adversari ai lui Paul susțineau că și păgânii trebuiau să fie supuși circumciziunii și să trăiască după regulile legii mozaice. Se întorc înapoi la regulile de dinainte, lucrurile care au fost depășite de evanghelie. Deci, galatenii ar fi trebuit să renunțe la identitatea lor culturală pentru a se supune unor norme, prescrieri și obiceiuri tipice ale evreilor. Nu numai atât. Acei adversari susțineau că Paul nu era un adevărat apostol, deci nu avea nicio autoritate pentru a predica evanghelia. Și de atâtea ori vedem asta. Să ne gândim la vreo comunitate creștină sau la vreo dieceză: se încep istoriile și apoi ajung să-l discrediteze pe paroh, pe episcop. Este tocmai calea celui rău, a acestor oameni care dezbină, care nu știu să construiască. Și în această Scrisoare către Galateni vedem această procedură.

Galatenii se aflau într-o situație de criză. Ce trebuiau să facă? Să asculte și să urmeze ceea ce le-a predicat Paul sau să dea dreptate noilor predicatori care-l acuzau? Este ușor să ne imaginăm starea de incertitudine care anima inimile lor. Pentru ei, faptul de a-l fi cunoscut pe Isus și de a fi crezut în opera mântuire realizată cu moartea și învierea sa era cu adevărat începutul unei vieți noi, al unei vieți de libertate. Au întreprins un parcurs care le permitea să fie în sfârșit liberi, cu toate că istoria lor era țesută din atâtea forme de sclavie violentă, nu în cele din urmă aceea care îi supunea împăratului de la Roma. De aceea, în fața criticilor noilor predicatori, se simțeau rătăciți și se simțeau nesiguri despre modul de a se comporta: „Dar cine are dreptate? Acest Paul sau acești oameni care vin acum învățând alte lucruri? Cui trebuie să-i dau dreptate?”. Așadar, miza jocului era cu adevărat mare!

Această condiție nu este departe de experiența pe care diferiți creștini o trăiesc în zilele noastre. De fapt, nu lipsesc nici astăzi predicatori care, mai ales prin noile mijloace de comunicare, pot să tulbure comunitățile. Se prezintă nu înainte de toate pentru a vesti evanghelia lui Dumnezeu care îl iubește pe om în Isus Răstignit și Înviat, ci pentru a reafirma cu insistență, ca adevărați „păzitori ai adevărului” – așa se numesc ei -, care este cel mai bun mod pentru a fi creștini. Și afirmă cu putere că adevăratul creștinism este cel de care sunt legați ei, identificat adesea cu anumite forme din trecut, și că soluția la crizele de astăzi este întoarcerea înapoi pentru a nu pierde caracterul genuin al credinței. Așadar, și astăzi, ca și atunci, există ispita de închidere în anumite certitudini obținute în tradiții trecute. Dar cum putem recunoaște acești oameni? De exemplu, una din urmele modului de a proceda este rigiditatea. În fața predicării evangheliei care ne face liberi, ne face bucuroși, aceștia sunt niște rigizi. Mereu rigiditatea: trebuie făcută asta, trebuie făcută aia… Rigiditatea aparține acestor oameni. A urma învățătura Apostolului Paul în Scrisoarea către Galateni ne va face bine pentru a înțelege care drum să-l urmăm. Calea indicată de apostol este calea eliberatoare și mereu nouă a lui Isus Răstignit și Înviat; este calea vestirii, care se realizează prin umilință și fraternitate, noii predicatori nu știu ce este umilința, ce este fraternitatea; este calea încrederii blânde și ascultătoare, noii predicatori nu cunosc blândețea, nici ascultarea. Și această cale blândă și ascultătoare merge înainte în certitudinea că Duhul Sfânt acționează în fiecare epocă a Bisericii. În ultimă instanță, credința în Duhul Sfânt prezent în Biserică ne duce înainte și ne va mântui.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.06.2021
Publicarea pe acest sit: 23.06.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.