Audiența generală de miercuri

Viciile și virtuțile
20. Umilința
miercuri, 22 mai 2024

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Încheiem acest ciclu de cateheze oprindu-ne asupra unei virtuți care nu face din septenarul celor cardinale și teologale, dar care este la baza vieții creștine: această virtute este umilința. Ea este marea antagonistă a celui mai mortal dintre vicii, adică mândria. În timp ce orgoliul și mândria umflă inima umană, făcând să apărem mai mult decât ceea ce suntem, umilința readuce totul în dimensiunea justă: suntem creaturi minunate, dar limitate, cu calități și defecte. Biblia de la început ne amintește că suntem pământ și în pământ ne vom întoarce (cf. Gen 3,19). De fapt, „umil” derivă de la humus, adică pământ. Și totuși în inima umană apar adesea deliruri de atotputernice, atât de periculoase, și asta ne face mult rău.

foto: Vatican Media

Pentru a ne elibera de mândrie ar fi suficient foarte puțin, ar fi suficient să contemplăm un cer înstelat pentru a regăsi măsura justă, cum spune psalmul: „Când privesc cerurile tale, lucrările mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai stabilit, mă întreb: Ce este omul, că te gândești la el, sau fiul omului, că-l iei în seamă?” (8,4-5). Știința modernă ne permite să extindem orizontul mult mai mult, și să simțim și mai mult misterul care ne înconjoară și care locuiește în noi.

Fericite persoanele care păstrează în inimă această percepție a propriei micimi! Aceste persoane sunt ferite de un viciu urât: aroganța. În Fericirile sale, Isus pornește chiar de aici: „Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,3). Este prima Fericire pentru că stă la baza celor care urmează: de fapt, blândețea, milostivirea, curăția inimii se nasc din acel sentiment interior de micime. Umilința este poarta de intrare a tuturor virtuților.

În primele pagini ale Evangheliilor, umilința și sărăcia în duh par să fie izvorul a toate. Vestea îngerului nu are loc la porțile Ierusalimului, ci într-un sătuc pierdut din Galileea, așa de nesemnificativ încât oamenii spuneau: „Poate fi ceva bun din Nazaret?” (In 1,46). Dar tocmai de acolo se renaște lumea. Eroina aleasă dinainte nu este o mică regină crescută în puf, ci o tânără necunoscută: Maria. Prima care este uimită este ea însăși, când îngerul îi aduce vestea lui Dumnezeu. Și în cântarea sa de laudă, evidențiază tocmai această uimire: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, Mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale” (Lc 1,46-48). Dumnezeu – ca să spunem așa – este atras de micimea Mariei, care este mai ales o micime interioară. Și este atras și de micimea noastră, atunci când noi o acceptăm.

De aici înainte Maria se va păzi bine de a călca pe scenă. Prima sa decizie după vestea îngerească este să meargă pentru a ajuta, să meargă pentru a o sluji pe verișoara. Maria se îndreaptă spre munții din Iudeea, pentru a o vizita pe Elisabeta: o asistă în ultimele luni de sarcină. Dar cine vede acest gest? Nimeni, decât numai Dumnezeu. Din această ascundere, Fecioara pare că nu vrea să iasă niciodată. Ca atunci când din mulțime glasul unei femei proclamă fericirea sa: „Fericit sânul care te-a purtat și pieptul la care ai supt!” (Lc 11,27). Dar Isus răspunde imediat: „Mai degrabă fericiți sunt aceia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc!” (Lc 11,28). Nici măcar adevărul cel mai sacru al vieții sale – faptul de a fi Născătoare de Dumnezeu – nu devine pentru ea motiv de laudă în fața oamenilor. Într-o lume care este o goană pentru a apărea, pentru a se demonstra superiori celorlalți, Maria merge cu hotărâre, cu singura forță a harului lui Dumnezeu, în direcție contrară.

Putem să ne imaginăm că și ea a cunoscut momente dificile, zile în care credința sa înainta în întuneric. Dar acest lucru n-a făcut niciodată să șovăie umilința sa, care în Maria a fost o virtute de granit. Acest lucru vreau să-l subliniez: umilința este o virtute de granit. Să ne gândim la Maria: ea este mereu mică, mereu despuiată de sine, mereu liberă de ambiții. Această micime a sa este forța sa invincibilă: ea este cea care rămâne la picioarele crucii, în timp ce iluzia unui Mesia triumfător se destramă. Maria va fi aceea care, în zilele premergătoare Rusaliilor, adună turma discipolilor, care nu erau capabili să vegheze numai o oră cu Isus și l-au abandonat când a venit furtuna.

Fraților și surorilor, umilința este totul. Este ceea ce ne salvează de Cel Rău, și de pericolul de a deveni complicii săi. Și umilința este izvorul păcii în lume și în Biserică. Unde nu este umilință este război, este discordie, este dezbinare. Dumnezeu ne-a dat exemplu în Isus și în Maria, pentru ca să fie mântuirea noastră și fericirea noastră. Și umilința este tocmai calea, drumul spre mântuire. Mulțumesc!

* * *

Și să ne rugăm pentru pace. Avem nevoie de pace. Lumea este în război. Să nu uităm martirizata Ucraina care suferă mult. Să nu uităm Palestina și Israel: să se oprească acest război. Să nu uităm Myanmarul. Și să nu uităm atâtea țări aflate în război. Fraților și surorilor, trebuie să ne rugăm pentru pace în acest timp de război mondial.

Domnul să vă binecuvânteze, Sfânta Fecioară să vă păzească; vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.05.2024
Publicarea pe acest sit: 22.05.2024
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.