Videomesajul Papei la deschiderii Adunării Generale a Operelor Misionare Pontificale

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
la deschiderii Adunării Generale a Operelor Misionare Pontificale
Vatican, 25 mai 2024

Eminență, Excelențe,
Dragi directori naționali ai Operelor Misionare Pontificale,
Dragi colaboratori ai Dicasterului pentru Evanghelizare,

Fraților și surorilor, bună ziua!

Vă primesc cu bucurie pe voi toți care ați venit din peste o sută douăzeci de țări din cele cinci continente pentru Adunarea Generală anuală a Operelor Misionare Pontificale. Îl salut pe cardinalul Tagle, pe secretarul Mons. Nwachukwu, pe secretarul adjunct Mons. Nappa, președinte al OMP, și pe cei patru secretari generală: comandoul este bun: un filipinez, un african și sucul pastei, un napolitan!

foto: Vatican Media

Suntem în ajunul solemnității Preasfintei Treimi, care ne introduce în contemplarea misterului lui Dumnezeu: un mister de iubire care se oferă, se dăruiește, se consumă total pentru mântuirea omenirii. Tocmai contemplând această operă de mântuire, descoperim trei caracteristici fundamentale ale misiunii divine încă de la început: comuniunea, creativitatea și tenacitatea. Să reflectăm asupra acestor cuvinte-cheie, care sunt actuale pentru Biserica aflată într-o stare permanentă de misiune și încă și mai mult pentru Operele noastre misionare, chemate acum la reînnoire pentru a slujire tot mai incisivă și eficace.

Înainte de toate comuniunea. Când contemplăm Treimea, vedem că Dumnezeu este comuniune de persoane, este mister de iubire. Și iubirea cu care Dumnezeu vine să ne caute și să ne mântuiască, înrădăcinată în faptul de a fi Unul și Întreit, este și ceea ce întemeiază misionaritatea Bisericii peregrine pe pământ (cf. Redemptoris missio, 1; Ad gentes, 2). În această perspectivă, suntem chemați să trăim spiritualitatea comuniunii cu Dumnezeu și cu frații. Misiunea creștină nu înseamnă a transmite vreun adevăr abstract sau vreo convingere religioasă – mai puțin de a face prozelitism, și mai puțin -, ci înseamnă înainte de toate a permite celor pe care îi întâlnim să poată trăi experiența fundamentală a iubirii lui Dumnezeu, și vor putea să-l găsească în viața noastră și în viața Bisericii dacă vom fi martorii săi luminoși, reflectând o rază a misterului trinitar. Cu privire la prozelitism, aș vrea să spun o experiență personală. Când eram la una dintre Zilele Tineretului, când ieșeam din teatrul unde a fost o întâlnire, se apropie o doamnă care aparținea unui grup catolic – extremist, prea mult, conservator, „după miros” se vedea asta – și doamna era cu un tânăr și o tânără și mi-a spus: „Sanctitate, vreau să vă spun că i-am convertit pe aceștia doi! I-am convertit!”. Am privit-o în ochi și i-am spus: „Și pe tine cine te convertește?”. Această misiune a convertirii, există grupuri religioase care poartă catalogul convertirilor, este foarte urât acest lucru. Este numai o anecdotă.

Pentru aceasta îi îndemn pe toți să înainteze în această spiritualitate a comuniunii misionare, care este baza drumului sinodal al Bisericii de astăzi. Am subliniat asta în constituția Praedicate Evangelium și o reafirm acum și vouă, mai ales pentru procesul vostru de reînnoire a Statutelor. Este important ca statutele să fie actualizate. Este necesar pentru toți, așadar, un drum de convertite misionară și, de aceea, este important să fie posibilități de formare, personală și comunitară, pentru a crește în dimensiunea spiritualității misionare „comunionale”. De fapt, misiunea Bisericii are ca scop „să-i facă pe toți să cunoască și să trăiască «noua» comuniune pe care Fiul lui Dumnezeu făcut om a intrat în istoria lumii” (Constituția apostolică Praedicate Evangelium, I, 4) . Și să nu uităm că această chemare la comuniune implică un stil sinodal: adică a merge împreună, a ne asculta, a dialoga, a ne certa împreună, dar mereu în comunitate. Asta ne lărgește inima și generează în noi o privire tot mai universală, tocmai conform cu ceea ce este remarcat în momentul fondării Operei de răspândire a credinței: „Nu trebuie să susțină misiunea aceasta sau aceea în mod deosebit, ci toate misiunile din lume” (cf. Mons. Cristiani și J. Servel, Marie-Pauline Jaricot, 39).

Al doilea cuvânt-cheie, primul era comuniune, al doilea cuvânt-cheie pe care vi-l propun este creativitate. Înrădăcinați în comuniunea trinitară, suntem inserați în opera creatoare a lui Dumnezeu, care face noi toate lucrurile (cf. Ap 21,5). Și noi suntem părtași de această creativitate și asupra acestui lucru aș vrea să spun două lucruri. Prima este că este legată creativitatea cu libertatea pe care Dumnezeu o posedă și pe care ne-o dăruiește în Cristos și în Duh. De fapt, „unde este Duhul Domnului este libertate” (2Cor 3,17). Cel care ne dă libertatea este Duhul. Să citim un pic primele capitole din Faptele Apostolilor, este creativitate acolo, este Duhul… Și pentru asta, vă rog, să nu lăsăm să ni se fure libertatea creativă misionară! Al doilea lucru, așa cum avea să spună Sfântul Maximilian Maria Kolbe, franciscan misionar în Japonia și martir al carității, „numai iubirea creează”, numai iubirea creează. Așadar, să ne amintim că creativitatea evanghelică se naște din iubire, din iubirea divină, și că orice activitate misionară este creativă în măsura în care caritatea lui Cristos este originea sa, forma sa și scopul său. Astfel, cu fantezie inepuizabilă, creează moduri mereu noi de a-i evangheliza și de a-i sluji pe frați, în special pe cei mai săraci. Exprimare a acestei carități sunt și tradiționalele colecte destinate fondurilor universale de solidaritate pentru misiuni. Și în acest scop trebuie să le promovăm, să facem să se înțeleagă că acest ajutor pe care eu îl dau, pe care fiecare creștin îl dă, face să crească Biserica și salvează oamenii, și să ajutăm această participare nu numai a persoanelor, ci și a grupurilor și a instituțiilor care, cu spirit de recunoștință pentru harurile primite de la Domnul, doresc să susțină multele realități misionare ale Bisericii.

Și al treilea, al treilea și ultimul cuvânt este tenacitate, adică fermitatea și perseverența în propuneri și în acțiune. Și această trăsătură o putem contempla în Iubirea lui Dumnezeu Treime care, pentru a realiza planul de mântuire, cu fidelitate constantă a trimis pe slujitorii săi în decursul istoriei și la plinătatea timpurilor s-a dăruit pe sine însuși în Isus. Astfel, misiunea divină „este o mergere neobosită spre toată omenirea pentru a o invita la întâlnirea și la comuniune cu Dumnezeu. Neobosită! Tenacitate. […] Pentru aceasta, Biserica va continua să meargă dincolo de orice graniță, să iasă iar și iar fără a înceta sau a-și pierde cumpătul în fața dificultăților și a obstacolelor, pentru a îndeplini cu fidelitate misiunea primită de la Domnul” (Mesaj pentru Ziua Misionară Mondială 2024). Și asta până la martiriu. Și asupra acestui lucru aș vrea să mă opresc pentru a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru mărturia martirică pe care au dat-o, în aceste zile trecute, un grup de catolici din Congo, în nord Kivu. Au fost decapitați, pur și simplu pentru că erau creștini și nu voiau să treacă la islam. Astăzi există această măreție a Bisericii în martiriu. Și să mergem un pic înapoi, în urmă cu cinci ani, pe plaja din Libia, acei copți care au fost decapitați și în genunchi spuneau: „Isuse, Isuse, Isuse”. Biserica martirică este Biserica tenacității Domnului care duce înainte.

De aceea suntem chemați și noi să fim perseverenți și tenace în propuneri și în acțiune. Și să trăim această dimensiune martirică prin exemplul nostru. Voi lucrători din Operele Misionare Pontificale, intrați în contact cu atâtea realități diferite, situații și evenimente care fac parte din marele flux al vieții Bisericii, în toate continentele. Și atunci ne putem lovi de numeroase provocări, situații complexe, poveri și oboseli care însoțesc viața eclezială. Nu vă lăsați descurajați! Aici aș vrea să fac o paranteză pentru a vedea slăbiciunile atâtor frați și surori ai noștri, uneori căderi: vă rog, să fim răbdători, să-i luăm de mână și să-i însoțim. Vă rog, nu vă scandalizați de aceste alunecări. „Mi se poate întâmpla mie”, fiecare trebuie să spună „mi se poate întâmpla mie” a fi foarte caritabil, foarte delicat și a aștepta. Unul dintre lucrurile care mie îmi atinge inima despre Domnul este răbdarea: știe să aștepte, știe să aștepte. Să privim mai mult la aspectele pozitive și, în această bucurie care se naște din contemplarea lucrării lui Dumnezeu, vom ști să înfruntăm cu răbdare și situațiile problematice, pentru a nu rămâne prizonieri ai inactivității și ai spiritului de renunțare. Tenaci și perseverenți, mergeți înainte în Domnul! Și cu frații și surorile care alunecă și cad, amintiți-vă că numai într-o ocazie este permis să se privească o persoană de sus în jos, una singură: pentru a-l ajuta să se ridice. Mereu acest gest cu frații și surorile care au alunecat.

Iubiți frați și surori, vă mulțumesc iar vouă tuturor, și vouă, și colaboratorilor voștri pentru generozitatea și dedicarea în promovarea responsabilității misionare a credincioșilor, în special în îngrijirea față de copiii din Opera Copilăriei Misionare. Sfânta Fecioară Maria să mijlocească pentru voi. Vă binecuvântez din inimă. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți… Și voi, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine, în favoarea mea!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.05.2024
Publicarea pe acest sit: 25.05.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.