Predica Papei în Duminica Rusaliilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la solemnitatea Rusaliilor,
duminică, 19 mai 2024

Relatarea Rusaliilor (cf. Fap 2,1-11) ne arată două domenii ale acțiunii Duhului Sfânt în Biserică: în noi și în misiune, cu două caracteristici: forța și gentilețea.

Acțiunea Duhului în noi este puternică, așa cum simbolizează semnele vântului și ale focului, care adesea în Biblie sunt asociate la puterea lui Dumnezeu (cf. Ex 19,16-19). Fără această forță nu am reuși niciodată să înfrângem răul, nici să învingem dorințele trupului despre care vorbește Sfântul Paul, să învingem acele pulsiuni ale sufletului: necurăția, idolatria, discordiile, invidiile… (cf. Gal 5,19-21): cu Duhul se pot învinge. El ne dă forța pentru a face asta, pentru că el intră în inima noastră „uscată, rigidă și înghețată” (cf. Secvența Veni Sancte Spiritus). Acele pulsiuni ruinează relațiile noastre cu alții și dezbină comunitățile noastre și el intră în inimă și vindecă tot.

foto: Vatican Media

Ne arată asta și Isus, când, împins de Duhul, se retrage timp de patruzeci de zile în pustiu (cf. Mt 4,1-11) pentru a fi ispitit. Și în acel timp și umanitatea sa crește, se întărește și se pregătește pentru misiune.

În același timp, acțiunea Mângâietorului în noi este și gentilă: este puternică și gentilă. Vântul și focul nu distrug și nici nu reduc în cenușă ceea ce ating; unul umple casa în care se află discipolii și celălalt se așază delicat, în formă de flăcări, pe capul fiecăruia. Și această delicatețe este o trăsătură a acțiunii lui Dumnezeu pe care o regăsim de atâtea ori în Biblie.

Și este frumos a vedea cu aceeași mână robustă și bătătorită care mai înainte a desțelenit pâlcurile patimilor, apoi în mod delicat, puse la adăpost plantele mici ale virtuții, le „udă”, le „îngrijește” (cf. Secvența) și le protejează cu iubire, deoarece cresc și se întăresc, iar noi putem să gustăm, după truda luptei împotriva răului, dulceața milostivirii și a comuniunii cu Dumnezeu. Așa este Duhul: puternic, ne dă forța pentru a învinge, precum și delicat. Se vorbește despre ungerea Duhului, Duhul ne unge, este cu noi. Cum spune o frumoasă rugăciune a Bisericii antice: „Blândețea ta să rămână, o, Doamne, cu mine și tot așa roadele iubirii tale!” (Odele lui Solomon, 14,6).

Duhul Sfânt, coborât asupra discipolilor și apropiindu-se – adică „mângâietor” -, acționează transformând inimile lor și revărsând în ei o „îndrăzneală care-i determină să transmită altora experiența lor cu Isus și speranța care îi animă” (Sf. Ioan Paul al II-lea, Enciclica Redemptoris missio, 24). Așa cum vor mărturisi după aceea Petru și Ioan în fața sinedriului, când se va pretinde să li se impună să „nu vorbească în niciun fel nici să nu învețe în numele lui Isus” (Fap 4,18); ei vor răspunde: „Noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am ascultat” (v. 20). Și pentru a răspunde asta au forța Duhului Sfânt.

Și acest lucru este important și pentru noi, care am avut în dar pe Duhul la Botez și la Mir. Din „cenacolul” acestei bazilici, ca și apostolii, suntem trimiși, astăzi în special, să vestim tuturor evanghelia, mergând „mereu dincolo, nu numai în sens geografic, ci și dincolo de barierele etnice și religioase, pentru o misiune cu adevărat universală” (Redemptoris missio, 25). Și grație Duhului putem și trebuie să facem asta cu aceeași forță și cu aceeași gentilețe.

Cu aceeași forță: adică nu cu prepotență și impuneri – creștinul nu este prepotent, forța sa este alta, este forța Duhului -, nici cu calculele și cu șiretlicurile, ci cu energia care vine din fidelitatea față de adevăr, pe care Duhul îl învață inimilor noastre și îl face să crească în noi. Și astfel noi capitulăm în fața Duhului, nu capitulăm în fața forței lumii, ci continuăm să vorbim despre pace aceluia care vrea războiul, să vorbim despre iertare aceluia care seamănă răzbunare, să vorbim despre primire și solidaritate aceluia care încuie ușile și ridică bariere, să vorbim despre viață aceluia care alege moartea, să vorbim despre respect aceluia căruia îi place să umilească, să insulte și să rebuteze, să vorbim despre fidelitate aceluia care refuză orice legătură, confundând libertatea cu un individualism superficial, opac și gol. Fără să ne lăsăm înfricoșați de dificultățile, nici de batjocurile, nici de opozițiile care, astăzi ca și ieri, nu lipsesc niciodată în viața apostolică (cf. Fap 4,1-31).

Și în același timp în care acționăm cu această forță, vestirea noastră vrea să fie gentilă, pentru a-i primi pe toți. Să nu uităm asta: toți, toți, toți. Să nu uităm acea parabolă a invitaților la sărbătoare care nu au voit să meargă: „Mergeți la răscrucile drumurilor și aduceți pe toți, pe toți, pe toți, buni și răi, pe toți” (cf. Mt 22,9-10). Duhul ne dă forța pentru a merge înainte și pentru a-i chema pe toți cu gentilețe, ne dă gentilețea de a-i primi pe toți.

Noi toți, fraților și surorilor, avem atâta nevoie de speranță, care nu este optimism, nu, este altceva. Avem nevoie de speranță. Speranța se reprezintă ca o ancoră, acolo, la mal, iar noi, prinși de frânghie, spre speranță. Avem nevoie de speranță, avem nevoie să ridicăm ochii spre orizonturi de pace, de fraternitate, de dreptate și de solidaritate. Aceasta este singura cale a vieții, nu există alta. Desigur, din păcate, adesea nu apare ușor, ba chiar uneori se prezintă întortocheată și în urcuș. Dar noi știm că nu suntem singuri: avem această siguranță că noi cu ajutorul Duhului Sfânt, cu darurile sale, împreună putem s-o parcurgem și s-o facem tot mai practicabilă și pentru alții.

Să reînnoim, fraților și surorilor, credința noastră în prezență Mângâietorului alături de noi și să continuăm să ne rugăm:

Vino, Duhule Creator, luminează mințile noastre,
umple inimile noastre cu harul tău, condu pașii noștri,
dăruiește lumii noastre pacea ta.

Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 19.05.2024
Publicarea pe acest sit: 19.05.2024
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.