Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Porunci – 14/A
„Să nu poftești femeia aproapelui tău;
să nu poftești niciun lucru care este al lui”

miercuri, 21 noiembrie 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Întâlnirile noastre despre Decalog ne conduc astăzi la ultima poruncă. Am ascultat-o la început. Acestea nu sunt numai ultimele cuvinte ale textului, ci mult mai mult: sunt împlinirea călătoriei prin Decalog, atingând inima a tot ceea ce este oferit în el. De fapt, dacă ne uităm bine, nu adaugă un nou conținut: indicațiile „să nu poftești femeia […] și niciun lucru care aparține aproapelui tău” sunt cât de cât latente în poruncile despre adulter și despre furt; așadar care este funcția acestor cuvinte? Este un rezumat? Este ceva mai mult?

Să ținem cont de faptul că toate poruncile au misiunea de a indica granița vieții, limita peste care omul se distruge pe sine însuși și pe aproapele, stricând raportul său cu Dumnezeu. Dacă tu treci peste limită, te distrugi pe tine însuți, distrugi și raportul cu Dumnezeu și raportul cu ceilalți. Poruncile semnalează asta. Prin acest ultim cuvânt este scos în evidență faptul că toate încălcările se nasc dintr-o rădăcină interioară comună: dorințele rele. Toate păcatele se nasc dintr-o dorință rea. Toate. Acolo începe să se miște inima și unul intră în acel val și ajunge într-o încălcare. Dar nu este o încălcare formală, legală: într-o încălcare care rănește pe el însuși și pe alții.

În Evanghelie spune asta în mod explicit Domnul Isus: „Căci din inima omului ies: gândurile rele, desfrânările, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul rău, blasfemia, îngâmfarea, necugetarea. Toate aceste rele ies dinăuntru și-l fac pe om impur” (Mc7,21-23).

Înțelegem așadar că tot parcursul făcut de Decalog n-ar avea nicio utilitate dacă n-ar ajunge să atingă acest nivel, inima omului. De unde se nasc toate aceste lucruri urâte? Decalogul se arată lucid și profund cu privire la acest aspect: punctul de sosire – ultima poruncă – al acestei călătorii este inima, și dacă aceasta, dacă inima nu este eliberată, restul folosește la puțin. Aceasta este provocarea: a elibera inima de toate aceste lucruri rele și urâte. Preceptele lui Dumnezeu se pot reduce să fie numai fațada frumoasă a unei vieți care rămâne oricum o existență de sclavi și nu de fii. Adesea, în spatele măștii fariseice a corectitudinii asfixiante se ascunde ceva urât și nerezolvat.

În schimb trebuie să ne lăsăm demascați de aceste porunci despre dorință, pentru că ne arată sărăcia noastră, pentru a ne conduce la o sfântă umilire. Fiecare dintre noi se poate întreba: dar ce dorințe urâte îmi vin adesea? Invidia, lăcomia, bârfele? Toate aceste lucruri care îmi vin dinăuntru. Fiecare poate să se întrebe și îi va face bine. Omul are nevoie de a această umilire binecuvântată, aceea prin care descoperă că nu se poate elibera singur, aceea prin care strigă la Dumnezeu pentru a fi mântuit. Explică asta în mod extraordinar sfântul Paul, tocmai referindu-se la porunca să nu poftești (cf. Rom 7,7-24).

Este zadarnic să credem că putem să ne corectăm pe noi înșine fără darul Duhului Sfânt. Este zadarnic să credem că purificăm inima noastră într-un efort titanic numai al voinței noastre: acest lucru nu este posibil. Trebuie să ne deschidem la relația cu Dumnezeu, în adevăr și în libertate: numai așa trudele noastre pot aduce rod, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne duce înainte.

Misiunea Legii biblice nu este aceea de a-l înșela pe om că o ascultare literală îl duce la o mântuire artificială și de altfel imposibil de obținut. Misiunea Legii este să-l ducă pe om la adevărul său, adică la sărăcia sa, care devine deschidere autentică, deschidere personală la milostivirea lui Dumnezeu, care ne transformă și ne reînnoiește. Dumnezeu este singurul capabil să reînnoiască inima noastră, cu condiția ca noi să ne deschidem inima Lui: este singura condiție; El face totul, dar trebuie să-i deschidem inima.

Ultimele cuvinte ale Decalogului îi educă pe toți să se recunoască cerșetori; ajută să ne punem în fața dezordinii din inima noastră, pentru a înceta să trăim egoist și să devenim săraci în duh, autentici în fața Tatălui, lăsându-ne răscumpărați de Fiul și învățați de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este învățătorul care ne conduce: să ne lăsăm ajutați. Să fim cerșetori, să cerem acest har.

„Fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor” (Mt 5,3). Da, fericiți cei care încetează să se înșele crezând că se pot mântui de propria slăbiciune fără milostivirea lui Dumnezeu, singura care poate să vindece. Numai milostivirea lui Dumnezeu vindecă inima. Fericiți cei care recunosc propriile dorințe rele și cu o inimă căită și umilită nu stau în fața lui Dumnezeu și a celorlalți oameni ca niște drepți, ci ca niște păcătoși. Este frumos ceea ce Petru i-a spus Domnului: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un păcătos”. E frumoasă rugăciunea asta: „Îndepărtează-te de mine, Doamne, pentru că sunt un păcătos”.

Aceștia sunt cei care știu să aibă compasiune, care știu să aibă milostivire față de alții, pentru că o experimentează în ei înșiși.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.11.2018
Publicarea pe acest sit: 21.11.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.