Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Fericiri:
6. Fericiți cei milostivi, pentru că
ei vor afla milostivire (Mt 5,7)
miercuri, 18 martie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi ne oprim asupra celei de-a cincea fericiri, care spune: „Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire” (Mt 5,7). În această fericire există o particularitate: este singura în care cauza și rodul fericirii coincid, milostivirea. Cei care exercită milostivirea vor găsi milostivire, vor fi „milostiviți”.

Această temă a reciprocității iertării nu este prezentă numai în această fericire, ci apare des în Evanghelie. Și cum ar putea să fie altminteri? Milostivirea este însăși inima lui Dumnezeu! Isus spune: „Nu judecați și nu veți fi judecați; nu condamnați și nu veți fi condamnați, iertați și veți fi iertați” (Lc 6,37). Mereu aceeași reciprocitate. Și Scrisoarea lui Iacob afirmă că „îndurarea învinge judecata” (2,13).

Dar mai ales în Tatăl Nostru noi ne rugăm: „Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri” (Mt 6,12); și această cerere este singura reluată la sfârșit: „Căci dacă voi iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă, dacă nu veți ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre” (Mt 6,14-15; cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2838).

Există două lucruri care nu se pot separa: iertarea dată și iertarea primită. Însă atâtea persoane sunt în dificultate, nu reușesc să ierte. De atâtea ori răul primit este așa de mare încă a reuși să ierte pare ca escaladarea unui munte foarte înalt: un efort enorm; și unul se gândește: nu se poate, asta nu se poate. Acest fapt al reciprocității milostivirii arată că avem nevoie să răsturnăm perspectiva. Singuri nu putem, este nevoie de harul lui Dumnezeu, trebuie să-l cerem. De fapt, dacă a cincea fericire promite să aflăm milostivire și în Tatăl Nostru cerem iertarea greșelilor, înseamnă că noi suntem în mod esențial niște greșitori și avem nevoie să aflăm milostivire!

Toți suntem greșitori. Toți. Față de Dumnezeu, care este atât de generos, și față de frați. Fiecare persoană știe că nu este tatăl sau mama care ar trebui să fie, soțul sau soția, fratele sau sora care ar trebui să fie. Toți suntem „în deficit” în viață. Și avem nevoie de milostivire. Știm că și noi am făcut răul, lipsește mereu ceva binelui pe care ar fi trebuit să-l facem.

Însă tocmai această sărăcie a noastră devine forța pentru a ierta! Suntem greșitori și dacă, așa cum am ascultat la început, vom fi măsurați cu care îi măsurăm pe alții (cf. Lc 6,38), atunci ne convine să lărgim măsura și să iertăm greșelile, să iertăm. Fiecare trebuie să-și amintească de faptul că are nevoie să ierte, că are nevoie de iertare, că are nevoie de răbdare; acesta este secretul milostivirii: iertând suntem iertați. De aceea Dumnezeu ne precedă și ne iartă el cel dintâi (cf. Rom 5,8). Primind iertarea sa, devenim capabili la rândul nostru să iertăm. Astfel propria mizerie și propria lipsă de dreptate devin ocazie pentru a ne deschide la împărăția cerurilor, la o măsură mai mare, măsura lui Dumnezeu, care este milostivire.

De unde se naște milostivirea noastră? Isus ne-a spus: „Fiți milostivi precum Tatăl vostru este milostiv” (Lc 6,36). Cu cât se primește mai mult iubirea Tatălui, cu atât mai mult se iubește (cf. CBC, 2842). Milostivirea nu este o dimensiune printre altele, ci este centrul vieții creștine: nu există creștinism fără milostivire1. Dacă tot creștinismul nostru nu ne duce la milostivire, am greșit drumul, pentru că milostivirea este singura țintă adevărată a oricărui drum spiritual. Ea este unul din roadele cele mai frumoase ale carității (cf. CBC, 1829).

Amintesc că această temă a fost aleasă încă de la primul Angelus pe care a trebuit să-l fac ca papă: milostivirea. Și aceasta a rămas foarte imprimată în mine, ca un mesaj pe care ca papă trebuia să-l dau mereu, un mesaj care trebuie să fie de toate zilele: milostivirea. Amintesc că în acea zi am avut și atitudinea un pic „nerușinată” de a face publicitate unei cărți despre milostivire, abia publicate de cardinalul Kasper. Și în acea zi am simțit puternic că acesta este mesajul pe care trebuia să-l dau, ca episcop de Roma: milostivire, milostivire, vă rog, iertare.

Milostivirea lui Dumnezeu este eliberarea noastră și fericirea noastră. Noi trăim din milostivire și nu ne putem permite să stăm fără milostivire: este aerul de respirat. Suntem prea săraci pentru a pune condițiile, avem nevoie să iertăm, pentru că avem nevoie să fim iertați. Mulțumesc!

Notă
1 Cf. Sfântul Ioan Paul al II-lea, Enciclica Dives in misericordia (30 noiembrie 1980); Bula Misericordae Vultus (11 aprilie 2015); Scrisoarea apostolică Misericordia et misera (20 noiembrie 2016).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 18.03.2020
Publicarea pe acest sit: 18.03.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.