Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Botez – 6.
Îmbrăcați în Cristos
miercuri, 16 mai 2018

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi încheiem ciclul de cateheze despre Botez. Efectele spirituale ale acestui sacrament, invizibile pentru ochi dar operative în inima celui care a devenit creatură nouă, sunt explicate de încredințarea hainei albe și a lumânării aprinse.

După baia de renaștere, capabile să-l recreeze pe om după Dumnezeu în adevărata sfințenie (cf. Ef 4,24), a părut natural, încă din primele secole, să-i îmbrace pe cei nou-botezați cu o haină nouă, albă, asemenea strălucirii vieții obținute în Cristos și în Duhul Sfânt. Haina albă, în timp ce exprimă simbolic ceea ce s-a întâmplat în sacrament, vestește condiția celor transfigurați în gloria divină.

Ce înseamnă a ne îmbrăca în Cristos o amintește sfântul Paul explicând care sunt virtuțile pe care botezații trebuie să le cultive: „Ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și, dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă! Așa cum v-a iertat Domnul la fel să vă iertați și voi. Însă mai presus de toate acestea [îmbrăcați-vă] cu iubire, care este legătura desăvârșirii” (Col 3,12-14).

Și încredințarea rituală a flăcării luate de la lumânarea pascalăexplică efectul Botezului: „Primiți lumina lui Cristos”, spune preotul. Aceste cuvinte amintesc că nu noi suntem lumina, ci lumina este Isus Cristos (In 1,9; 12,46), care, înviat din morți, a învins întunericul răului. Noi suntem chemați să primim strălucirea sa! Așa cum flacăra lumânării pascale dă lumină fiecărei lumânări, tot așa caritatea Domnului Înviat înflăcărează inimile celor botezați, umplându-i de lumină și căldură. Și pentru aceasta, din primele secole Botezul se numea și „iluminare” și cel care era botezat era numit „iluminatul”.

De fapt, aceasta este vocația creștină: „să umble mereu ca fii ai luminii, perseverând în credință” (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 226; In 12,36). Dacă este vorba despre copii, este misiunea părinților, împreună cu nașii și nașele, să aibă grijă să alimenteze flacăra harului baptismal în cei mici ai lor, ajutându-i să persevereze în credință (cf. Ritualul Botezului copiilor, nr. 73). „Educația creștină este un drept al copiilor, ea tinde să-i conducă treptat să cunoască planul lui Dumnezeu în Cristos: astfel vor putea ratifica personal credința în care au fost botezați” (Ibid., Introducere, 3).

Prezența vie a lui Cristos, de păstrat, de apărat și de dilatat în noi, este candela care luminează pașii noștri, lumină care orientează alegerile noastre, flacără care încălzește inimile pe drumul în întâmpinarea Domnului, făcându-ne capabili să-l ajutăm pe cel care merge împreună cu noi, până la comuniunea inseparabilă cu El. În acea zi, spune tot Apocalipsul, „nu va mai fi noapte și nu vom mai avea nevoie de lumină de candelă nici de lumină de soare, pentru că Domnul Dumnezeu ne va lumina. Și vom domni în vecii vecilor” (cf. 22,5).

Celebrarea Botezului se încheie cu rugăciunea Tatăl nostru, proprie a comunității fiilor lui Dumnezeu. De fapt, copiii renăscuți în Botez vor primi plinătatea darului Duhului la Mir și vor participa la Euharistie, învățând ce anume înseamnă a se adresa lui Dumnezeu numindu-l „Tată”.

La sfârșitul acestor cateheze despre Botez, repet fiecăruia dintre voi invitația pe care am exprimat-o astfel în exortația apostolică Gaudete et exsultate: „Lasă ca harul Botezului tău să rodească pe un drum de sfințenie. Lasă ca totul să fie deschis lui Dumnezeu și în acest scop alege-l pe El, alege-l pe Dumnezeu mereu din nou. Nu te descuraja, pentru că ai puterea Duhului Sfânt pentru ca să fie posibil, și sfințenia, în fond, este rodul Duhului Sfânt în viața ta (cf. Gal 5,22-23)” (nr. 15).

* * *

APEL

Sunt foarte preocupat și îndurerat pentru acutizarea tensiunilor din Țara Sfântă și din Orientul Mijlociu și pentru spirala de violență care îndepărtează tot mai mult de calea păcii, a dialogului și a negocierilor.

Exprim marea mea durere pentru morții și răniții și sunt aproape cu rugăciunea și afectul de toți cei care suferă. Reafirm că niciodată folosirea violenței nu duce la pace. Războiul cheamă război, violența cheamă violență.

Invit toate părțile în cauză și comunitatea internațională să reînnoiască angajarea pentru ca să prevaleze dialogul, dreptatea și pacea.

S-o invocăm pe Maria, Regina păcii. „Bucură-te, Marie…”.

Dumnezeu să aibă milă de noi!

Adresez urarea mea cordială pentru luna Ramadan care va începe mâine. Fie ca acest timp privilegiat de rugăciune și de post să ajute să se meargă pe calea lui Dumnezeu care este calea păcii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 09.05.2018
Publicarea pe acest sit: 16.05.2018
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.