Mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Misiunilor

Mesajul Sfântului Părinte Francisc
pentru Ziua Mondială a Misiunilor

Împreună cu tinerii, ducem tuturor Evanghelia

Dragi tineri, împreună cu voi doresc să reflectez asupra misiunii pe care Isus ne-a încredințat-o. Adresându-mă vouă intenționez să includ toți creștinii, care trăiesc în Biserică aventura existenței lor ca fii ai lui Dumnezeu. Ceea ce mă determină să vorbesc tuturor, dialogând cu voi, este certitudinea că credința creștină rămâne mereu tânără când se deschide la misiunea pe care Cristos ne-o încredințează. „Misiunea revigorează credința” (Scrisoarea enciclică Redemptoris missio, 2), scria sfântul Ioan Paul al II-lea, un papă care-i iubea atât de mult pe tineri și li s-a dedicat mult lor.

Ocazia Sinodului pe care-l vom celebra la Roma în luna octombrie, lună misionară, ne oferă oportunitatea de a înțelege mai bine, în lumina credinței, ceea ce Domnul Isus vrea să vă spună vouă tinerilor și, prin voi, comunităților creștine.

Viața este o misiune

Fiecare bărbat și femeie este o misiune și acesta este motivul pentru care ajunge să trăiască pe pământ. A fi atrași și a fi trimiși sunt cele două mișcări pe care inima noastră, mai ales când este tânără ca vârstă, simte cum forțe interioare ale iubirii care promit viitor și împing înainte existența noastră. Nimeni ca tinerii nu simte cât de mult viața erupe și atrage. A trăi cu bucurie propria responsabilitate pentru lume este o mare provocare. Cunosc bine luminile și umbrele faptului de a fi tineri și dacă mă gândesc la tinerețea mea și la familia mea, îmi amintesc de intensitatea speranței pentru un viitor mai bun. Faptul de a ne afla în această lume nu prin decizia noastră ne face să intuim că există o inițiativă care ne precede și ne face să existăm. Fiecare dintre noi este chemat să reflecteze asupra acestei realități: „Eu sunt o misiune pe acest pământ și pentru aceasta mă aflu în această lume” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 273).

Vi-l vestim pe Isus Cristos

Biserica, vestind ceea ce a primit gratuit (cf. Mt 10,8; Fap 3,6), poate împărtăși cu voi tinerii calea și adevărul care conduc la sensul trăirii pe acest pământ. Isus Cristos, mort și înviat pentru noi, se oferă libertății noastre și o provoacă să caute, să descopere și să vestească acest sens adevărat și deplin. Dragi tineri, nu vă fie frică de Cristos și de Biserica sa! În ei se află comoara care umple viața de bucurie. Vă spun asta din experiență: grație credinței am găsit fundamentul viselor mele și forța de a le realiza. Am văzut multe suferințe, multe sărăcii care desfigurează fețele atâtor frați și surori. Și totuși, pentru cel care stă cu Isus, răul este provocare de a iubi tot mai mult. Mulți bărbați și femei, mulți tineri s-au dăruit pe ei înșiși cu generozitate, uneori până la martiriu, din iubire față de Evanghelie în slujba fraților. De la crucea lui Isus învățăm logica divină a oferirii de noi înșine (cf. 1Cor 1,17-25) ca vestire a Evangheliei pentru viața lumii (cf. In 3,16). A fi înflăcărați de iubirea lui Cristos consumă pe cel care arde și face să crească, luminează și încălzește pe cel care este iubit (cf. 2Cor 5,14). La școala sfinților, care ne deschid spre orizonturile vaste ale lui Dumnezeu, vă invit să vă întrebați în orice împrejurare: „Ce ar face Cristos în locul meu?”.

A transmite credința până la marginile pământului

Și voi, tinerilor, prin Botez sunteți mădulare vii ale Bisericii și împreună avem misiunea de a duce tuturor Evanghelia. Voi îmbobociți la viață. A crește în harul credinței transmise nouă de sacramentele Bisericii ne implică într-un flux de generații de martori, în care înțelepciunea celui care are experiență devine mărturie și încurajare pentru cel care se deschide spre viitor. Și noutatea tinerilor devine, la rândul său, sprijin și speranță pentru cel care este aproape de ținta drumului său. În conviețuirea diferitelor vârste ale vieții, misiunea Bisericii construiește punți inter-generaționale, în care credința în Dumnezeu și iubirea față de aproapele constituie factori de unire profundă.

Această transmitere a credinței, inimă a misiunii Bisericii, are loc așadar prin „contagierea” iubirea, unde bucuria și entuziasmul exprimă sensul regăsit și plinătatea vieții. Propagarea credinței prin atracție cere inimi deschise, dilatate de iubire. Nu este posibil să se pună limite iubirii: iubirea este mai tare ca moartea (cf. Ct 8,6). Și această expresie generează întâlnirea, mărturia, vestirea; generează împărtășirea în caritate cu toți cei care, departe de credință, se arată indiferenți față de ea, uneori adversari și contrari. Ambiente umane, culturale și religioase încă străine de Evanghelia lui Isus și de prezența sacramentală a Bisericii reprezintă periferiile extreme, „marginile pământului”, spre care, încă de la Paștele lui Isus, sunt trimiși discipolii săi misionari, cu certitudinea că îl au mereu cu ei pe Domnul lor (cf. Mt 28,20; Fap 1,8). În asta constă ceea ce numim missio ad gentes. Periferia cea mai dezolată a umanității care are nevoie de Cristos este indiferența față de credință sau chiar ura împotriva plinătății divine a vieții. Orice sărăcie materială și spirituală, orice discriminare a fraților și surorilor este întotdeauna consecință a refuzării lui Dumnezeu și a iubirii sale.

Marginile pământului, dragi tineri, sunt pentru voi astăzi foarte relative și tot mai ușor „navigabile”. Lumea digitală, rețelele sociale care ne impregnează și ne străbat, diluează granițele, șterg margini și distanțe, reduc diferențele. Totul pare la îndemână, totul așa de apropiat și imediat. Și totuși fără darul vieților noastre, vom putea avea mii de contacte dar nu vom fi cufundați niciodată într-o adevărată comuniune de viață. Misiunea până la marginile pământului cere dăruire de noi înșine în vocația dăruită nouă de Cel care ne-a pus pe acest pământ (cf. Lc 9,23-25). Aș îndrăzni să spun că, pentru un tânăr care vrea să-l urmeze pe Cristos, esențialul este căutarea și adeziunea la propria vocație.

A mărturisi iubirea

Mulțumesc tuturor realităților ecleziale care vă permit să-l întâlniți personal pe Cristos viu în Biserica sa: parohiile, asociațiile, mișcările, comunitățile călugărești, diferitele exprimări de slujire misionară. Atâția tineri găsesc, în voluntariatul misionar, o formă pentru a-i sluji pe „cei mai mici” (cf. Mt 25,40), promovând demnitatea umană și mărturisind bucuria de a iubi și de a fi creștini. Aceste experiențe ecleziale fac în așa fel încât formarea fiecăruia să nu fie numai pregătire pentru propriul succes profesional, ci să dezvolte și să îngrijească un dar al Domnului pentru a-i sluji mai bine pe alții. Aceste forme lăudabile de slujire misionară temporară sunt un început rodnic și, în discernământul vocațional, pot să vă ajut să decideți pentru dăruirea totală de voi înșivă ca misionari.

Din inimi tinere s-au născut Operele Misionare Pontificale pentru a susține vestirea Evangheliei la toate neamurile, contribuind la creșterea umană și culturală a atâtor populații însetate de Adevăr. Rugăciunile și ajutoarele materiale, care sunt dăruite și împărțite cu generozitate prin Operele Misionare Pontificale, ajută Sfântul Scaun să facă în așa fel încât aceia care primesc pentru propria necesitate să poată, la rândul lor, să fie capabili să dea mărturie în propriul ambient. Nimeni nu este așa de sărac încât să nu poată da ceea ce are, dar încă mai înainte ceea ce este. Îmi place să repet îndemnul pe care l-am adresat tinerilor chilieni: „Să nu crezi niciodată că nu ai nimic de dat sau că nu ai nevoie de nimeni. Mulți oameni au nevoie de tine, gândește-te la asta. Fiecare dintre voi să se gândească în inima sa: mulți oameni au nevoie de mine” (Întâlnirea cu tinerii, Sanctuarul din Maipu, 17 ianuarie 2018).

Dragi tineri, în luna misionară octombrie, în care se va desfășura Sinodul dedicat vouă, va fi o altă ocazie pentru a ne face discipoli misionari tot mai pasionați față de Isus și misiunea sa, până la marginile pământului. Mariei, Regina apostolilor, sfinților Francisc Xaveriu și Tereza a Pruncului Isus, fericitului Paolo Manno, cer să mijlocească pentru noi toți și să ne însoțească mereu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.05.2018
Publicarea pe acest sit: 20.05.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.