Videomesajul Papei pentru webinarul dedicat Zilei Mondiale a Bolnavului

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru webinarul: „Ziua Mondială a Bolnavului:
semnificație, obiective și provocări”
vineri, 11 februarie 2022

Adresez salutul meu vouă tuturor care participați la acest webinar: „Ziua Mondială a Bolnavului: semnificație, obiective și provocări”, organizat de Dicasterul pentru Slujirea Dezvoltării Umane Integrale, cu ocazia celei de-a XXX-a Zile Mondiale a Bolnavului. Și gândul meu se îndreaptă cu recunoștință spre toți cei care, în Biserică și în societate, stau cu iubire alături de cei care suferă.

Experiența bolii ne face să ne simțim fragili, ne face să simțim că avem nevoie de alții. Nu numai atât. „Boala impune o întrebare de sens, care în credință se adresează lui Dumnezeu: o întrebare care caută o nouă semnificație și o nouă direcție pentru existență și care uneori nu poate găsi imediat un răspuns” (Mesaj pentru a XXIX-a Zi Mondială a Bolnavului, 20 decembrie 2020, 2).

Sfântul Ioan Paul al II-lea a indicat, pornind de la experiența sa personală, cărarea acestui drum de căutare. Nu este vorba de a ne concentra pe noi înșine, ci dimpotrivă să ne deschidem la o iubire mai mare: „Dacă un om devine părtaș de suferințele lui Cristos, asta se întâmplă deoarece Cristos a deschis suferința omului suferința sa, pentru că el însuși în suferința sa răscumpărătoare a devenit, într-un anumit sens, părtaș al tuturor suferințelor umane – al tuturor, al tuturor suferințelor umane -. Omul, descoperind prin credință suferința răscumpărătoare a lui Cristos, descoperă în același timp în ea propriile suferințe, le regăsește prin credință, îmbogățite cu un nou conținut și cu o nouă semnificație” (Scrisoarea apostolică Salvifici doloris, 11 februarie 1984, 20).

Nu trebuie „uitată niciodată singularitatea fiecărui bolnav, cu demnitatea sa și cu fragilitățile sale” (Mesaj pentru a XXX-a Zi Mondială a Bolnavului, 20 decembrie 2020, 3). Persoana în integralitatea sa are nevoie de îngrijire: trupul, mintea, afectele, libertatea și voința, viața spirituală… Îngrijirea nu se poate secționa; pentru că nu se poate secționa ființa umană. Am putea – în mod paradoxal – să salvăm trupul și să pierdem umanitatea. Sfinții care s-au ocupat de bolnavi au urmat mereu învățătura Învățătorului: să îngrijească rănile trupului și ale sufletului; să se roage și să acționeze pentru vindecarea fizică și spirituală în același timp.

Acest timp de pandemie ne învață să avem o privire asupra bolii ca fenomen global și nu numai individual și ne invită să reflectăm asupra altor tipuri de „patologii” care amenință umanitatea și lumea. Individualismul și indiferența față de celălalt sunt forme de egoism care din păcate sunt amplificate în societatea bunăstării consumiste și a libertinismului economic; și respectivele inegalități se întâlnesc și în domeniul sanitar, unde unii se bucură de așa-numitele „excelențe” și mulți alții cu greu au acces la îngrijirile de bază. Pentru a vindeca acest „virus” social, antidotul este cultura fraternității, întemeiată pe conștiința că toți suntem egali ca persoane umane, toți egali, fii ai unui singur Tată (cf. Fratelli tutti, 272). Pe această bază se vor putea avea îngrijiri eficace și pentru toți. Dar dacă nu suntem convinși că toți suntem egali, acest lucru nu va merge bine.

Ținând cont mereu de parabola bunului samaritean (cf. ibid., capitolul II), să ne amintim că nu trebuie să fim complici nici ai hoților care tâlhăresc un om și îl abandonează rănit pe stradă, nici ai celor doi funcționari ai cultului care îl văd și trec mai departe (cf. Lc 10,30-32). Biserica, urmându-l pe Isus, Bun Samaritean al omenirii, s-a îndreptat mereu spre cei care suferă, dedicând, îndeosebi, bolnavilor mari resurse fie personale fie economice. Mă gândesc la dispensarele și la structurile sanitare din țările în curs de dezvoltare; mă gândesc la multele surori și la mulții frați misionari care și-au dedicat viața pentru a-i îngriji pe bolnavii mai nevoiași; uneori ei înșiși bolnavi între cei bolnavi. Și mă gândesc la numeroșii sfinți și sfinte care în toată lumea au demarat opere sanitare, implicând însoțitori și însoțitoare și dând astfel naștere congregațiilor călugărești. Această vocație și misiune pentru îngrijirea umană integrală trebuie să reînnoiască și astăzi carismele în domeniul sanitar, pentru ca să nu lipsească apropierea de persoanele suferinde.

Adresez un gând plin de recunoștință tuturor celor care în viață și în muncă stau aproape de bolnavi în fiecare zi. Celor din familie și prietenilor, care îi asistă pe cei dragi ai lor cu afect și împărtășesc bucuriile și speranțele lor, durerile și neliniștile lor. Medicilor, asistentelor și asistenților, farmaciștilor și tuturor lucrătorilor sanitari; precum și capelanilor din spitale, călugărițelor și călugărilor din institutele dedicate îngrijirii bolnavilor și atâtor voluntari, există atâția voluntari. Tuturor acestor persoane le asigur amintirea mea în rugăciune, pentru ca Domnul să le dăruiască lor capacitatea de a-i asculta pe bolnavi, de a avea răbdare cu ei, de a se îngriji de ei în mod integral, trup, spirit și relații.

Și mă rog îndeosebi pentru toți bolnavii, în fiecare colț al lumii, în special pentru cei care sunt mai singuri și nu au acces la serviciile sanitare. Iubiți frați și surori, vă încredințez ocrotirii materne a Mariei, Vindecătoarea bolnavilor. Și vouă, și celor care se îngrijesc de voi, vă trimit din inimă Binecuvântarea mea.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 11.02.2022
Publicarea pe acest sit: 11.02.2022
Etichete:

Comentariile sunt închise.