Videomesajul Papei pentru participanții la Întâlnirea organizată de Congregația pentru Educația Catolică

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
pentru participanții la Întâlnirea organizată
de Congregația pentru Educația Catolică
„Acordul global privind educația.
Împreună pentru a privi mai departe”
joi, 15 octombrie 2020

Iubiți frați și surori,

Când v-am invitat să începeți acest drum de pregătire, participare și proiectare a unui pact educativ global, nu-mi puteam imagina niciodată situația în care se va dezvolta; Covid a accelerat și amplificat multe din urgențele și necesitățile pe care le întâlneam și a revelat multe altele. După dificultățile sanitare au urmat cele economice și sociale. Sistemele educative din toată lumea au îndurat pandemia atât la nivel școlar cât și academic.

Pretutindeni s-a încercat să se activeze un răspuns rapid prin platformele educative informatice, care au arătat nu numai o disparitate marcată a oportunităților educative și tehnologice, ci și că, din cauza izolării și a atâtor carențe existente deja, mulți copii și adolescenți au rămas în urmă în procesul natural de dezvoltare pedagogică. După unele date recente ale agențiilor internaționale, se vorbește despre „catastrofă educativă” – este un pic puternic, dar se vorbește despre „catastrofă educativă” – în fața celor circa zece milioane de copii care ar putea să fie constrânși să părăsească școala din cauza crizei economice generate de coronavirus, mărind o prăpastie educativă deja alarmantă (cu peste 250 de milioane de copii la vârsta școlară excluși de la orice activitate formativă).

În fața acestei realități dramatice, știm că măsurile sanitare necesare vor fi insuficiente dacă nu vor fi însoțite de un nou model cultural. Această situație a făcut să crească conștiința care trebuie să se imprime o cotitură modelului de dezvoltare. Pentru ca să respecte și să protejeze demnitatea persoanei umane, el va trebui să pornească de la oportunitățile pe care interdependența planetară le oferă comunității și popoarelor, îngrijind casa noastră comună și protejând pacea. Criza prin care trecem este o criză globală, care nu se poate reduce sau limita la un singur domeniu sau sector. Este globală. Covid a permis să se recunoască în manieră globală că este în criză modul nostru de a înțelege realitatea și de a ne relaționa între noi.

În acest context, vedem că nu sunt suficiente rețetele simpliste nici optimismele zadarnice. Cunoaștem puterea transformatoare a educației: a educa înseamnă a paria și a da prezentului speranța care strică determinismele și fatalismele cu care egoismul celui puternic, conformismul celui slab și ideologia utopistului vor să se impună de atâtea ori ca unicul drum posibil[1].

A educa este întotdeauna un act de speranță care invită la co-participare și la transformarea logicii sterile și paralizante a indiferenței într-o altă logică diferită, care să fie în măsură să primească apartenența noastră comună. Dacă spațiile educative se conformează astăzi logicii înlocuirii și repetării și sunt incapabile să genereze și să arate noi orizonturi, în care ospitalitatea, solidaritatea inter-generațională și valoarea transcendenței să întemeieze o nouă cultură, oare nu vom lipsi la întâlnirea cu acest moment istoric?

Suntem conștienți și că un drum de viață are nevoie de o speranță întemeiată pe solidaritate și că orice schimbare cere un parcurs educativ, pentru a construi noi paradigme capabile să răspundă la provocările și la urgențele din lumea contemporană, să înțeleagă și să găsească soluțiile la exigențele fiecărei generații și să facă să înflorească omenirea de astăzi și de mâine.

Noi considerăm că educația este una din căile cele mai eficace pentru a umaniza lumea și istoria. Educația este mai ales o problemă de iubire și de responsabilitate care se transmite în timp din generație în generație.

Așadar, educația se propune ca antidot natural la cultura individualistă, care uneori degenerează în adevărat cult al eu-lui și în primatul indiferenței. Viitorul nostru nu poate să fie dezbinarea, sărăcirea facultăților de gândire și de imaginație, de ascultare, de dialog și de înțelegere reciprocă. Viitorul nostru nu poate să fie acesta.

Astăzi este nevoie de o reînnoită perioadă de angajare educativă, care să implice toate componentele societății. Să ascultăm strigătul noilor generații, care scoate în evidență exigența și, în același timp, oportunitatea stimulantă a unui reînnoit drum educativ, care să nu-și întoarcă privirea în partea cealaltă favorizând nedreptăți sociale grele, încălcări ale drepturilor, sărăcii profunde și rebutări umane.

Este vorba de un parcurs integral, în care se merge în întâmpinarea acelor situații de singurătate și de neîncredere față de viitor care generează în rândul tinerilor depresie, dependențe, agresivitate, ură verbală, fenomene de bulism. Un drum împărtășit, în care nu se rămâne indiferenți în fața plăgii violențelor și abuzurilor asupra minorilor, a fenomenelor soțiilor fete și a copiilor-soldat, a dramei minorilor vânduți și făcuți sclavi. La asta se unește durerea pentru „suferințele” planetei noastre, provocate de o exploatare fără cap și fără inimă, care a generat o gravă criză ambientală și climatică.

În istorie există momente în care este necesar să se ia decizii de bază, care să dea nu numai o amprentă modului nostru de a trăi, ci în special o anumită poziție în fața posibilelor scenarii viitoare. În actuala situație de criză sanitară – plină de descurajare și rătăcire – considerăm că acesta este timpul de a semna un pact educativ global pentru și cu tinerele generații, care să angajeze familiile, comunitățile, școlile și universitățile, instituțiile, religiile, guvernanții, întreaga omenire, în formare de persoane mature.

Astăzi ne este cerută parrhesia necesară pentru a merge dincolo de viziune extrinsece despre procesele educative, pentru a depăși simplificările excesive aplatizate pe utilitate, pe rezultat (standardizat), pe funcționalitate și pe birocrație care confundă educația cu instruirea și ajung să atomizeze culturile noastre; mai degrabă ne este cerut să urmărim o cultură integrală, participativă și poliedrică. Este nevoie de curajul de a genera procese care asumă conștient fragmentarea existentă și contrapozițiile pe care de fapt le purtăm cu noi; curajul de a recrea țesutul de relații în favoarea unei umanități capabile să vorbească limba fraternității. Valoarea practicilor noastre educative nu va fi măsurată pur și simplu de depășirea încercărilor standardizate, ci de capacitatea de a avea incidență asupra inimii unei societăți și de a da viață unei culturi noi. O lume diferită este posibilă și cere ca să învățăm s-o construim, și asta implică toată umanitatea noastră, atât personală cât și comunitară.

Facem apel în mod deosebit, în fiecare parte a lumii, la bărbații și femeile din cultură, din știință și din sport, la artiști, la lucrătorii din media, pentru ca ei să semneze acest pact și, cu mărturia lor și munca lor, să devină promotori ai valorilor de îngrijire, de pace, de dreptate, de bine, de frumusețe, de primire a celuilalt și de fraternitate. „Nu trebuie să așteptăm totul de la cei care ne guvernează, ar fi infantil. Să ne bucurăm de un spațiu de coresponsabilitate capabilă să demareze și să genereze noi procese și transformări. Trebuie să fim parte activă în reabilitarea și în sprijinirea societăților rănite. Astăzi suntem în fața marii ocazii de a exprima faptul că suntem frați, de a fi alți buni samariteni care iau asupra lor durerea eșecurilor, în loc să mărească uri și resentimente” (Enciclica Fratelli tutti, 77). Un proces plural și poliedric capabil să ne implice pe toți în răspunsuri semnificative, unde diversitățile și abordările să știe să se armonizeze pentru căutarea binelui comun. Capacitate de a face armonie: este nevoie de asta, astăzi.

Pentru aceste motive ne angajăm personal și împreună:

  • să punem în centrul fiecărui proces educativ formal și informal persoana, valoarea sa, demnitatea sa, pentru a face să se evidențieze propriul său specific, frumusețea sa, unicitatea sa și, în același timp, capacitatea sa de a fi în relație cu ceilalți și cu realitatea care o înconjoară, respingând acele stiluri de viață care favorizează răspândirea culturii rebutului.
  • Al doilea: să ascultăm glasul copiilor, al adolescenților și al tinerilor cărora le transmitem valori și cunoștințe, pentru a construi împreună un viitor de dreptate și de pace, o viață demnă pentru fiecare persoană.
  • Al treilea: să favorizăm participarea deplină a fetițelor și a adolescentelor la instruire.
  • Al patrulea: să vedem în familie primul și indispensabilul subiect educator.
  • Al cincilea: să educăm și să ne educăm la primire, deschizându-ne la cei mai vulnerabili și marginalizați.
  • Al șaselea: să ne angajăm să studiem pentru a găsi alte moduri de a înțelege economia, de a înțelege politica, de a înțelege creșterea și progresul, pentru ca să fie cu adevărat în slujba omului și a întregii familii umane în perspectiva unei ecologii integrale.
  • Al șaptelea: să păstrăm și să cultivăm casa noastră comună, proiectând-o de la exploatarea resurselor sale, adoptând stiluri de viață mai sobre și tinzând spre utilizarea completă a energiilor renovabile și care respectă ambientul uman și natural conform principiilor de subsidiaritate și solidaritate și economia circulară.

Iubiți frați și surori, în sfârșit, am vrea să ne angajăm cu curaj să dăm viață, în țările noastre de proveniență, unui proiect educativ, investind cele mai bune energii ale noastre precum și demarând procese creative și transformatoare în colaborare cu societatea civilă. În acest proces, un punct de referință este doctrina socială care, inspirată din învățăturile Revelației și din umanismul creștin, se oferă ca o bază solidă și un izvor viu pentru a găsi căile de parcurs în actuala situație de urgență.

O astfel de investiție formativă, bazată pe o rețea de relații umane și deschise, va trebui să se asigura tuturor accesul la o educație de calitate, la înălțimea demnității persoanei umane și a vocației sale la fraternitate. Este timpul de a privi înainte cu curaj și cu speranță. De aceea, să ne susțină convingerea că în educație locuiește sămânța speranței: o speranță de pace și de dreptate. O speranță de frumusețe, de bunătate; o speranță de armonie socială.

Să ne amintim, frați și surori, că marile transformări nu se construiesc la masa verde, nu. Există o „arhitectură” a păcii în care intervin diferitele instituții și persoane dintr-o societate, fiecare după propria competență dar fără a exclude pe nimeni (cf. ibid., 231). Așa trebuie să mergem înainte noi: toți împreună, fiecare așa cum este, dar privind mereu înainte împreună, spre această construire a unei civilizații a armoniei, a unității, unde să nu fie loc pentru această pandemie rea a culturii rebutului. Mulțumesc.

Notă:

[1] Cf. M. DE CERTEAU, Lo straniero o l’unione nella differenza [Străinul sau unirea în diferență], Vita e Pensiero, Milano 2010, 30.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.09.2020
Publicarea pe acest sit: 15.10.2020
Etichete:

Comentariile sunt închise.