Videomesajul Papei pentru întâlnirea internațională dedicată catehezei

Videomesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la Întâlnirea Internațională
despre „Catehetul, martor al misterului”,
organizată de Consiliul Pontifical pentru Noua Evanghelizare
Vatican, 22 septembrie 2018

Preaiubiți cateheți și catehete, bună ziua!

Aș fi dorit mult să împărtășesc cu voi personal acest moment important al adunării voastre împreună pentru a reflecta asupra celei de-a doua părți a Catehismului Bisericii Catolice, care atinge conținuturi importante și de bază pentru Biserică și pentru fiecare creștin, cum sunt viața sacramentală, acțiunea liturgică și impactul lor asupra catehezei. Mons. Fisichella m-a informat că sunteți mulți, circa 1.500 de cateheți, și că veniți din 48 de țări diferite, în multe cazuri însoțiți de episcopii voștri pe care-i salut cordial. Mulțumesc pentru prezența voastră. Mulțumesc pentru entuziasmul cu care trăiți rolul vostru de cateheți în Biserică și pentru Biserică.

Îmi amintesc cu plăcere de prima întâlnire pe care am avut-o cu voi în Anul Credinței, în 2013, și cum v-am cerut „să fiți cateheți! Să nu lucrați ca și cateheți: asta nu folosește! Nu vei fi rodnic, nu vei fi rodnică! Catehetul este o vocație: a fi catehet, aceasta este vocația, nu a lucra ca și catehet. Fiți atenți, n-am spus a face pe cateheții, ci a fi, pentru că implică viața. Se conduce la întâlnirea cu Isus cu cuvintele și cu viața, cu mărturia”.

Astăzi mă aflu la Vilnius pentru călătoria apostolică în țările baltice care a fost programată de mult timp. Profit de aceste instrumente eficace ale tehnologiei pentru a fi cu voi și a vă adresa câteva gânduri care mă apasă, pentru ca vocația voastră de a fi cateheți să asume tot mai mult o formă de slujire care este desfășurată în comunitatea creștină și care cere să fie recunoscută ca o adevărată și genuină slujire a Bisericii, de care avem nevoie în mod deosebi.

Mă gândesc adesea la catehet ca la acela care s-a pus în slujba Cuvântului lui Dumnezeu, care frecventează zilnic acest Cuvânt pentru a-l face să devină hrană a sa și astfel a-i putea face părtași de el pe ceilalți cu eficacitate și credibilitate. Catehetul știe că acest Cuvânt este „viu” (Evr 4,12) deoarece constituie regula credinței Bisericii (cf. Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Dei Verbum, 21; Lumen gentium, 15). Catehetul, prin urmare, nu poate uita, mai ales astăzi într-un context de indiferență religioasă, că al său cuvânt este mereu o primă vestire. Gândiți-vă bine la asta: în această lume, în această zonă de atâta indiferență, cuvântul vostru va fi mereu o primă vestire, care ajunge să atingă inima și mintea atâtor persoane care sunt în așteptare să-l întâlnească pe Cristos. Chiar fără să știe asta, dar sunt în așteptare. Și când spun primă vestire nu o înțeleg numai în sens temporal. Desigur, acesta este important, dar nu este mereu așa. Prima vestire echivalează cu sublinierea că Isus Cristos mort și înviat din iubire față de Tatăl, dăruiește iertarea sa tuturor fără deosebire de persoane, dacă numai deschid inima lor să se lase convertită! Adesea nu percepem forța harului care, și prin intermediul cuvintelor noastre, atinge în profunzime pe interlocutorii noștri și îi plăsmuiește pentru a le permite lor să descopere iubirea lui Dumnezeu. Catehetul nu este un învățător sau un profesor care gândește să desfășoare o lecție. Cateheza nu este o lecție; cateheza este comunicarea unei experiențe și mărturia unei credințe care aprinde inimile, pentru că inspiră dorința de a-l întâlni pe Cristos. Această vestire în diferite moduri și cu diferite limbaje este mereu „prima” pe care catehetul este chemat s-o realizeze!

Vă rog, în comunicarea credinței să nu cădeți în ispita de a răsturna ordina cu care Biserica din totdeauna a vestit și a prezenta kerigma, și care se găsește și în structura Catehismului însuși. De exemplu, nu se poate pune legea, fie ea și cea morală, înaintea vestirii tangibile a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Nu putem uita cuvintele lui Isus: „Nu am venit să condamn, ci să iert…” (cf. In 3,17; 12,47). În același mod, nu se poate presupune să se impună un adevăr de credință făcând abstracție de chemarea la libertate pe care acesta în comportă. Cel care are experiența întâlnirii cu Domnul se află mereu ca samariteana care are dorința de a bea o apă care nu se epuizează, dar în același timp aleargă imediat la locuitorii din sat pentru a-i aduce la Isus (cf. In4,1-30). Este necesar ca, apoi, catehetul să înțeleagă marea provocare care se află în fața sa cum este aceea de a educa la credință, în primul rând, pe cei care au o identitate creștină slabă și, pentru aceasta, au nevoie de apropiere, de primire, de răbdare, de prietenie. Numai așa cateheza devine promovare a vieții creștine, sprijin în formarea globală a credincioșilor și stimulent de a fi discipoli misionari.

O cateheză care vrea să fie rodnică și în armonie cu ansamblul vieții creștine găsește în liturgie și în sacramente limfa sa vitală. Inițierea creștină cere ca în comunitățile noastre să se realizeze tot mai mult un parcurs catehetic care să ajute la experimentarea întâlnirii cu Domnul, creșterea în cunoașterea sa și iubirea față de urmare. Mistagogia oferă oportunități puternic semnificative pentru a face acest parcurs cu curaj și hotărâre, favorizând ieșirea dintr-o fază sterilă a catehezei, care adesea îndepărtează mai ales pe tinerii noștri, pentru că nu regăsesc prospețimea propunerii creștine și incidența în viața lor. Misterul pe care Biserica îl celebrează își are exprimarea sa cea mai frumoasă și coerentă în liturgie. Să nu uităm să facem să se perceapă cu cateheza noastră contemporaneitatea lui Cristos. De fapt, în viața sacramentală, care își are apogeul în sfânta Euharistie, Cristos se face contemporan cu Biserica sa: o însoțește în evenimentele istoriei sale și nu se îndepărtează niciodată de Mireasa sa. el este cel care devine vecin și aproape de cei care-l primesc în Trupul său și în Sângele său, și îi face instrument al iertării, martori ai carității cu cei care suferă, și părtași activi în crearea solidarității între oameni și popoare. Cât de util ar fi pentru Biserică dacă toate catehezele noastre ar fi marcate în a face să se perceapă și să se trăiască prezența lui Cristos care acționează și realizează mântuirea noastră, permițându-ne să experimentăm încă de acum frumusețea vieții de comuniune cu misterul lui Dumnezeu Tată, Fiu și Duh Sfânt!

Vă urez să trăiți aceste zile cu intensitate, pentru a duce apoi la comunitățile voastre bogăția a ceea ce ați trăit în această întâlnire internațională. Vă însoțesc cu binecuvântarea mea și, vă rog, nu uitați să vă rugați pentru mine. Mulțumesc!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; ITRC.ro
Publicarea în original: 22.09.2018
Publicarea pe acest sit: 22.09.2018
Etichete:

Comentariile sunt închise.