Un apel la bucurie şi rugăciune

Scrisoare pastorală

Un apel la bucurie și rugăciune

Suveranul Pontif papa Ioan Paul al II-lea, supranumit Carol cel Mare, omul care a câștigat simpatia întregii lumi, care a schimbat roata istoriei, zdruncinând din temelii cel mai odios sistem politic, care a introdus Biserica în noul mileniu și a deschis cel mai rodnic dialog cu toate religiile lumii, mai ales cu cele care cred în Cristos, și a deplâns greșelile și lipsurile membrilor întregii Biserici Catolice și în numele cărora a cerut iertare publică, prietenul copiilor, tinerilor și familiilor, cel care a deschis o eră a noii evanghelizări și a purtat Biserica Catolică la un loc de mare prețuire în misiunea ei între oamenii acestei planete, omul care a devenit liderul absolut în sondajul ultimilor ani, într-un timp record după trecerea lui la casa Tatălui, ajunge să fie ridicat la cinstea altarelor.

În prima zi a lunii mai 2011, lună închinată Maicii Domnului, în Duminica Divinei Îndurări, sărbătoare voită și stabilită chiar de Sanctitatea sa, primește recunoașterea oficială a Bisericii – ca fericit, fiind înscris în rândul sfinților din ceruri.

Apare cu adevărat o nouă floare a lunii mai, o nouă floare la picioarele Maicii Domnului, pe care a iubit-o așa de mult pe pământ, purtând-o în inimă și așezând-o pe stema pontificală, cu expresiva declarație de iubire, încredere și credință – Totus tuus – „Cu totul al tău”, o floare ce împodobește acum tronul lui Isus și se înscrie în coroana cerului spre slava atotputernicului și milostivului Dumnezeu.

Cel care pentru prima dată în istorie a călcat și a binecuvântat pământul țării noastre și ne-a îmbucurat pe toți, declarând și definind, cu o iubire și prețuire de adevărat părinte și prieten, țara noastră Grădina Maicii Domnului, cel care cu dor a dorit să așeze piciorul său pe acest pământ, o țară majoritar ortodoxă, și care a încredințat tinerilor din România și, prin ei, bravilor noștri credincioși „visul său” pentru căutarea și realizarea unirii între creștini, ne-a lăsat un testament spiritual, ca un dar pe care nu trebuie să-l uităm niciodată. Cu acest dor a părăsit țara noastră și această lume, rugându-se și dăruindu-se cum a făcut Cristos, marele preot, „ca toți să fie una” (In 17,20).

Cu întreaga Biserică și cu tot poporul creștin, strâns în jurul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, la Roma, și noi, cei din România și de la Iași, voim să trăim această zi cu cea mai mare însuflețire și cu cea mai mare bucurie.

În semn de profundă comuniune și de sfântă participare, facem cunoscut și cu această scrisoare a noastră apelul nostru către toți preoții, către frații călugări și către toate surorile, către copiii, tinerii și familiile noastre, să-și îndrepte gândul spre ceruri, spre întreaga Sfântă Treime și, desigur, spre Fecioara Maria, regina lumii și ocrotitoarea Bisericii, implorând fără încetare ca bucuria cerului să se reverse peste întreaga noastră țară și peste toți membrii Bisericii odată cu așezarea pe candelabrul cerului a noului fericit papa Ioan Paul al II-lea.

Anunțăm cu bucurie că, pe lângă programul obișnuit din fiecare parohie, instituție bisericească sau case de spiritualitate, pe lângă inițiativele făcute până acum prin rugăciuni și diferite activități pastorale la nivel diecezan, vom avea următoarele momente speciale:

 1. În ziua de 1 mai, un număr de preoți, persoane consacrate și laici, mai ales din zona Bucovinei, vor participa, alături de vicarul nostru episcopal pr. dr. Alois Fechet, la celebrările ce se vor desfășura la Roma.

 2. În aceeași zi, în comunitatea Butea, tinerii diecezei, adunați pentru celebrarea Zilei lor la nivel diecezan, vor intra în legătură cu Piața „Sfântul Petru”, prin intermediul televiziunii, pentru a participa la actul de declarare de fericit a papei Ioan Paul al II-lea și vor înălța spre ceruri cântare de laudă, pentru darul primit, participând mai departe la prima Liturghie pontificală în cadrul căreia va fi invocat oficial noul fericit.

  Programul întâlnirii va fi adaptat momentului și toți tinerii vor manifesta bucuria lor față de Maica Domnului, care a mijlocit și a reușit să îmbogățească grădina cerului cu o nouă floare, un nou fericit, model de iubire, credință și speranță, pentru o trăire autentic creștină din partea lor. Se va auzi cântecul lor – binecuvântat să fie Dumnezeu prin și pentru noul fericit Ioan Paul al II-lea.

 3. În după-amiaza aceleiași zile, la ora 18.30, va fi o altă celebrare pontificală, în catedrala episcopală, cu participarea preoților, persoanelor consacrate și a credincioșilor din Iași, ca mulțumire pentru această mare surpriză a cerului față de noi.

 4. De asemenea, în centrele decanale, ca și în bisericile parohiale se va celebra, în aceeași zi ori la o altă dată, o sfântă Liturghie de mulțumire pentru binecuvântarea bisericii, a tinerilor și a familiilor, prin mijlocirea și intervenția noului fericit.

 5. Precizăm, de asemenea, că pe parcursul lunii mai vor fi momente speciale dedicate preamăririi lui Dumnezeu și cinstirii fericitului Ioan Paul al II-lea:

  • la Cacica – pentru preoții și credincioșii din Bucovina, dar și pentru ceilalți pelerini, în ziua de sâmbătă, 7 mai, va fi celebrată o Liturghie pontificală la altarul sanctuarului Maicii Domnului;

  • la Roman, unde se vor întâlni toate persoanele consacrate din dieceză, va fi o celebrare specială și o Liturghie pontificală în ziua de 8 mai, la ora 10.30, în capela Institutului Teologic Franciscan;

  • în ziua de vineri, 20 mai, după celebrările din ajun de la București, unde va primi titlul de Doctor honoris causa, din partea Facultății de Teologie a Universității bucureștene, Eminența sa cardinalul Stanislaw Dziwisz, fostul secretar al papei Ioan Paul al II-lea, va fi oaspetele Episcopiei noastre, iar seara, la ora 18.00 în capela Institutului Romano-Catolic va celebra o Liturghie pontificală în cinstea noului fericit, împreună cu ceilalți episcopi, cu părinții profesorii și preoții oaspeți concelebranți, precum și cu seminariștii și credincioșii prezenți;

  • un moment special se va desfășura apoi în Bucovina, unde în ziua de sâmbătă, 21 mai, va fi consacrată prima biserică dedicată fericitului Ioan Paul al II-lea în comunitatea Poiana Micului, de către același cardinal Stanislaw Dziwisz, la ora 11.00;

  • celebrările speciale din Bucovina, dedicate venerării noului fericit, se vor încheia cu un moment special la sanctuarul din Cacica, în aceeași zi, 21 mai, ora 18.00, unde se află o statuie a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea, acum fericit, care de la fereastra cerului ne invită necontenit să o descoperim pe preasfânta Fecioară Maria, ocrotitoarea țării noastre și a întregii lumi.

Avem, așadar, în aceste zile, dragi frați și surori, un prilej binecuvântat de a-l preamări pe Dumnezeu pentru darul noului fericit Ioan Paul al II-lea, o fericită ocazie de a o cinsti pe preasfânta Maria, regina lunii mai, și totodată o chemare sfântă de a-l venera cum se cuvinte și de a-l invoca pe fericitul Ioan Paul al II-lea, pe Carol cel Mare, prietenul nostru al tuturor și, mai ales, modelul tinerilor, pentru ca toți să rămânem „înrădăcinați și întemeiați în Cristos, tari în credință” (Col 2,7).

Cu îmbrățișarea noastră arhierească,

Iași, 28 aprilie 2011

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 28.04.2011
Publicarea pe acest sit: 28.04.2011
Etichete:

Comentariile sunt închise.