Mesajul Urbi et Orbi – Paşti

Mesajul Urbi et Orbi
al Sanctității Sale Papa Benedict al XVI-lea
24 aprilie 2011

In resurrectione tua,
Christe, caeli et terra laetentur

În învierea ta, Cristoase,
se bucură cerurile și pământul” (Lit. Hor.).

Iubiți frați și surori din Roma și din lumea întreagă,

Dimineața de Paște ne-a readus vestea veche și mereu nouă: Cristos a înviat! Ecoul acestui eveniment, pornit de la Ierusalim în urmă cu douăzeci de secole, continuă să răsune în Biserică, ecou care aduce vie în inimă credința vibrantă a Mariei, Mama lui Isus, credința Mariei Magdalena și a celorlalte femei, care au văzut cele dintâi mormântul gol, credința lui Petru și a celorlalți Apostoli.

Până astăzi – și în era noastră de comunicații ultratehnologice – credința creștinilor se bazează pe acea veste, pe mărturia acelor surori și a acelor frați care au văzut mai întâi piatra dată la o parte și mormântul gol, apoi pe mesagerii misterioși care atestau că Isus, Cel Răstignit, a înviat; deci El însuși, Învățătorul și Domnul, viu și tangibil, apărut Mariei Magdalena, celor doi discipoli din Emaus, în sfârșit tuturor celor unsprezece, adunați în Cenacol (cf. Mc 16,9-14).

Învierea lui Cristos nu este rodul unei speculații, al unei experiențe mistice: este un eveniment, care desigur depășește istoria, dar care are loc într-un moment precis al istoriei și lasă în ea o amprentă indelebilă. Lumina care a strălucit gărzilor puse să păzească mormântul lui Isus a străbătut timpul și spațiul. Este o lumină diferită, divină, care a sfâșiat întunericul morții și a adus în lume strălucirea lui Dumnezeu, strălucirea Adevărului și a Binelui.

Așa cum razele soarelui, primăvara, fac să înmugurească și să se deschidă mugurii pe ramurile copacilor, tot așa iradierea care provine din Învierea lui Cristos dă forță și semnificație oricărei speranțe umane, oricărei așteptări, dorințe, proiect. Pentru aceasta întregul cosmos se bucură astăzi, implicat în primăvara omenirii, care se face interpret al imnului mut de laudă al creației. Aleluia pascal, care răsună în Biserica pelerină în lume, exprimă tresăltarea de bucurie tăcută a universului, și mai ales dorința intensă a oricărui suflet umane deschis sincer spre Dumnezeu, ba chiar, recunoscător față de infinita lui bunătate, frumusețe și adevăr.

„În învierea ta, Cristoase, se bucură cerurile și pământul”. La această invitație la laudă, care se înalță astăzi din inima Bisericii, „cerurile” răspund pe deplin: cetele de îngeri, de sfinți și de fericiți se unesc toate la tresăltarea noastră de bucurie. În Cer totul este pace și bucurie. Dar, din păcate, nu este așa pe pământ! Aici, în această lume a noastră, aleluia pascal contrastează cu plângerile și strigătele care provin din atâtea situații dureroase: mizerie, foamete, boli, războaie, violențe. Și totuși, tocmai pentru aceasta Cristos a murit și a înviat! A murit și din cauza păcatelor noastre de astăzi, și a și înviat pentru răscumpărarea istoriei noastre de astăzi. De aceea, acest mesaj al meu vrea să ajungă la toți și, ca veste profetică, mai ales popoarele și comunitățile care suferă o oră de pătimire, pentru ca Isus Cristos Înviat să le deschidă lor calea libertății, dreptății și a păcii.

Fie ca să se bucure ?ara care, cea dintâi, a fost inundată de lumina Celui Înviat. Strălucirea lui Cristos să ajungă și la Popoarele din Orientul Mijlociu, pentru ca lumina păcii și a demnității umane să învingă întunericul dezbinării, al urii și al violențelor. În Libia, diplomația și dialogul să ia locul armelor și să favorizeze, în actuala situație conflictuală, accesul ajutoarelor umanitare la cei care suferă consecințele conflictului. În țările din Africa de Nord și din Orientul Mijlociu, toți cetățenii – și îndeosebi tinerii – să se străduiască pentru a promova binele comun și pentru a construi societăți, în care sărăcia să fie înfrântă și orice alegere politică să fie inspirată din respectul față de persoana umană. La atâția fugari și refugiați, care provin din diferite țări africane și au fost constrânși să părăsească afectele cele mai dragi să ajungă solidaritatea tuturor; oamenii de bunăvoință să fie luminați ca să deschidă inima la primire, pentru ca în mod solidar și concertat să se poate veni în întâmpinarea necesităților imperioase ale atâtor frați; la cei care se dedică în eforturi generoase și oferă mărturii exemplare în această direcție să ajungă alinarea și aprecierea noastră.

Fie ca să se recompună conviețuirea civilă între populațiile din Coasta de Fildeș, unde este urgent să se întreprindă un drum de reconciliere și de iertare pentru a îngriji rănile profunde provocate de violențele recente. Fie ca să poată găsi consolare și speranță ținutul Japoniei, în timp ce înfruntă consecințele dramatice ale recentului cutremur, și țările care în lunile trecute au fost încercate de calamități naturale care au semănat durere și angoasă.

Să se bucure cerurile și pământul pentru mărturia celor care suferă contradicții, sau chiar persecuții pentru propria credință în Domnul Isus. Vestea învierii sale victorioase să reverse în ei curaj și încredere.

Iubiți frați și surori! Cristos înviat merge înainte noastră spre cerurile noi și pământul nou (cf. Ap 21,1), în care în sfârșit vom trăi cu toții ca o unică familie, fii ai aceluiași Tată. El este cu noi până la sfârșitul timpurilor. Să mergem în urma Lui, în această lume rănită, cântând aleluia. În inima noastră este bucurie și durere, pe chipul nostru zâmbete și lacrimi. Așa este realitatea noastră pământească. Dar Cristos a înviat, este viu și merge împreună cu noi. Pentru aceasta să cântăm și să mergem, fideli față de angajarea noastră în această lume, cu privirea îndreptată spre cer.

Paște fericit tuturor!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.04.2011
Publicarea pe acest sit: 27.04.2011
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.